Kies op maat

Inloggen Menu

Applied Data Science: data-driven decision making

Steeds meer bedrijven en organisaties hebben hele grote data-bestanden tot hun beschikking. Vanuit productie, logistiek, sales, internet en ERP. Met conventionele technieken kunnen die niet meer ontsloten worden. Met de nieuwe data-analyse en -visualisatietechnieken, die je in deze Minor leert, kunnen betere besluiten genomen worden. Dit doen we met geavanceerde dashboarding, fraude analyses, kosten-doorsnedes, etc etc.
Het management hoeft minder op haar "onderbuik" te sturen, en kan "evidence-based" en "data-driven" besluiten nemen.

Leerdoelen

In het basisblok (15EC) gaan we de data ontsluiten door het maken van management dashboards en diepgaande analyses. Ook gaan we aan de slag met modellen om -bijvoorbeeld- te kunnen voorspellen wanneer klanten churnen, onnodige kosten worden gemaakt of fraude optreedt. De mindset die je hierbij ontwikkelt: onderzoekende houding, gestructureerd denken en werken, en datagedreven beslissingen nemen.
Technieken die je hierbij leert zijn o.a. regressie, tijdreeksanalyse (op beursdata), machine learning en geavanceerde datavisualitie. Dit alles gaan we doen in Python en Power BI (voor de visualisatie).

Na het volgen van de basismodule is er een verdiepende module (15EC) waar we écht de diepte induiken. Met specifieke kennis, technieken en projecten.
Je hebt hier keuze uit een aantal uitstroomrichtingen. Denk hierbij aan o.a. Block Chain, Process Mining, Supply Chain Optimalisatie, Beleggings-keuzes, Fraud Simulation en Audit & Assurance (met name interessant voor accountancy studenten). Het aanbod van de uitstroomrichtingen wordt afgestemd op de (voor-)opleidingen van de deelnemers.

Ingangseisen

Idealiter hebben studenten stevig kennis van bedrijfseconomische en operations/logistics onderwerpen. Op het gebied van programmeren, excel, wiskunde en statistiek wordt alleen verwacht dat de studenten affiniteit met deze onderwerpen hebben.

Het programma is zo gebouwd dat ook mensen die geen programmeerkennis hebben, dit gaan leren tijdens het programma. Het niveau is hoog, dus er wordt een actieve werkhouding verwacht.

Deze Minor sluit goed aan bij de opleidingen Logistiek Management, Accountancy, FTA, Finance & Control (Bedrijfseconomie), Bedrijfskunde, Technische Bedrijfskunde, etc.

Literatuur

Wordt nader bepaald

Toetsing

Tentamens/projecten/portfolio/presentaties