Kies op maat

Inloggen Menu

Educatie

Wil jij als docent in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs theorie- of praktijklessen geven of studenten tijdens projecten begeleiden, dan biedt deze half jaar durende minor Educatie jou handvatten om dit doel te bereiken. Vind je het onderwijs interessant, maar richt je je in eerste instantie op het bedrijfsleven? Ook dan is de Educatieve Minor voor jou een goede optie. De vaardigheden die je leert zijn nuttig in het bedrijfsleven. Denk aan het begeleiden van stagiaires, het verzorgen van presentaties en workshops of het inwerken van nieuwe collega’s. Daarnaast komen de door jou opgedane vaardigheden op het gebied van coachen, leidinggeven, communiceren en motiveren goed van pas in verschillende functies in het bedrijfsleven.

 

Leerdoelen

Modules

Je hebt één dag per week les van enthousiaste Windesheimdocenten. Op die dag krijg je de vakken zoals onderwijskunde en didactiek, bereid je stage opdrachten voor en wissel je met je klasgenoten ervaringen uit over de stage.

In de verschillende modules wordt een theoretische basis gelegd voor het functioneren in de onderwijspraktijk. Onderwerpen die aan de orde komen in de verschillende modules zijn: lessen ontwerpen, onderwijsleerpsychologie, leren en onderwijzen, omgaan met verschillende werkvormen en leerlingbegeleiding. Belangrijke inhouden zijn hierbij: didactische differentiatie, leermoeilijkheden, onderwijsstrategieën, leerprocessen. Op welke manier kan een docent zo efficiënt mogelijk de leerling de gelegenheid geven te leren. Hierbij moet de docent rekening houden met de school, de mogelijkheden van de leerling, de mogelijkheden van het vak en de faciliteiten. Vanuit de praktijk van de student wordt zoveel mogelijk gezocht naar werkvormen die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. Door de grote variatie in stagescholen en mogelijkheden uit te wisselen, krijgt de student een beeld van het onderwijsveld.


Stage

Direct vanaf het begin van de minor begin je met stagelopen. Je loopt gedurende de gehele minor twee dagen per week stage in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs. Zo breng je het geleerde meteen in de praktijk. Professionals uit het onderwijs begeleiden je tijdens deze stage, je leert van hen de fijne kneepjes van het vak!

Tijdens je stage ga je lessen geven en werk ook aan je persoonlijke leerdoelen. Ongeveer op de helft van de minor heb je een gesprek met je vakcoach en je begeleider van Windesheim over de voortgang. Tegen het einde van de stage krijg je een stagebezoek en dien je in een les te laten zien wat je allemaal kan.

Aanvullende informatie

Na de minor je tweede graads bevoegdheid halen?

Wanneer je een relevante HBO studie afgerond hebt, dan is het in principe mogelijk na deze minor in een half jaar een 2e graad bevoegdheid te halen. Dit komt er op neer dat je nog een half jaar naar school gaat en stage gaat lopen. Wil je weten of het na het afronden van jouw HBO studie mogelijk is om binnen een half jaar je 2e graads bevoegdheid te halen, neem dan contact met ons op.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en bij de contactpersoon binnen is. Wij kunnen op dit moment alleen overeenkomsten behandelen die per mail binnenkomen, dus gelieve geen overeenkomsten per post toesturen.

 Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ben je student van Windesheim? Schrijf je dan in via het aanmeldformulier van je eigen opleiding/domein. Voor studenten Bewegen en Educatie: kijk op de site MinorsBE! 

Ingangseisen

Het niveau van deze minor is gevorderd. De minor vertegenwoordigt 30 studiepunten en je kunt hem volgen als je minimaal een propedeuse hebt en 60 behaalde studiepunten. Je dient aan deze eis te voldoen om het moment dat je minor start.

De minor gaat van start bij voldoende inschrijving. Bij inschrijving van meer dan 30 studenten  is de minor ‘vol’. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er dus rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst ook voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en bij de contactpersoon binnen is. 

Toetsing

Iedere module rond je af door het inleveren van opdrachten, verslagen, dossiers etc. Sommige opdrachten maak je alleen, andere in een groepje. Aan het einde van de minor lever je je portfolio in. Naar aanleiding van het portfolio heb je dan een gesprek, assessment genaamd. Een assessment is een toetsmoment waarop gemeten wordt hoe jij de competenties van docent beheerst en hoe jouw ontwikkeling het afgelopen half jaar is geweest. Alle competenties moeten in het portfolio aan de orde komen. Daarbij wordt gevraagd jouw handelen te koppelen aan de literatuur en bewijzen die je tijdens je stage verzameld hebt. Het gaat erom dat je als student zelf aangeeft hoe je diverse beroepssituaties hebt aangepakt en waarom zo en dat je aangeeft hoe goed ook anderen jou aanpak hebben gewaardeerd. 

Houd er rekening mee dat wanneer je in het tweede semester een minor volgt en een eventuele herkansing vindt in het volgende studiejaar plaats, je dan opnieuw dient in te schrijven via studielink.

Literatuur

Enkele weken voor de start van de minor krijg je een boekenlijst toegestuurd.

Rooster

Het rooster zal enkele weken voor aanvang bekend zijn.