Kies op maat

Inloggen Menu

Drama en Theater: specialist in de school

Houd je van theater? Vind je het leuk om zelf te spelen? Wil je leren hoe jij theater binnen je (toekomstige) werk kan inzetten en hoe je dat kan begeleiden? Dan is de minor Drama & Theater iets voor jou!

In deze minor neemt spel een belangrijke plaats in: allereerst je eigen spel natuurlijk; als je zicht hebt op je eigen spel(vaardigheden), kun je ook leerlingen beter coachen en begeleiden op het gebied van spel.

Het begeleiden van drama en theater vraagt om specifieke begeleidingsvaardigheden, dus ook daar gaan we mee aan de slag.

Daarnaast komt de theatergeschiedenis aan bod. Je bezoekt en analyseert tevens voorstellingen. Je maakt zelf een productie en voert een theaterproject uit op een (onderwijs)instelling.Leerdoelen

Doelstelling van de minor is, dat studenten die deze minor hebben afgerond ‘beginnende deskundigen’ zijn op het gebied van drama en theater.

Wat kun je na deze minor?
- Je kent het belang van spel, theater en expressie, zowel bij jezelf persoonlijk, als bij leerlingen in de klas.
- Je hebt inzicht in spel als middel om te leren.
- Je bent in staat leerlingen te begeleiden, te regisseren en te enthousiasmeren bij dramaproducties, projectweken, vieringen en culturele avonden.
- Je leert je hoe je drama-activiteiten in en buiten de les, kunt ontwerpen en begeleiden. Het begeleiden van spel vereist een andere didactiek.
- Je kunt toneelteksten en voorstellingen analyseren en in de tijd plaatsen, en kan deze inhoudelijk nabespreken.
- Je kunt een eigen productie opzetten, waarbij alle aspecten, zoals regie, vormgeving, spel etc. aan bod komen.

Naast het vergroten van je kennis en ervaring op het gebied van drama en theater, vergroot je ook je eigen communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden. In dit opzicht is de minor ook geschikt voor studenten, die extra oefening op dit gebied nodig hebben om het niveau van startbekwame leraar te bereiken.

De volledige naam van deze minor is: minor Drama en Theater: specialist in de school. De titel zegt het dus al: deze minor leidt op tot ‘specialist in de school’ op het gebied van drama en theater (voor de volledigheid: de minor leidt dus niet op tot docent Drama).

Aanvullende informatie

De minor gaat van start bij voldoende inschrijvingen. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst ook voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en bij de contactpersoon binnen is.

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ben je student van Windesheim? Schrijf je dan in via het aanmeldformulier van je eigen opleiding/domein. Voor studenten Bewegen en Educatie: kijk op de site MinorsBE!

Ingangseisen

Je kunt deze minor deelnemen wanneer je een HBO lerarenopleiding volgt. Volg je een andere opleiding, maar ben je wel geïnteresseerd? Neem dan contact op met de contactpersoon. In gesprek met elkaar gaan we kijken of er een aansluiting kan zijn tussen jouw opleiding en de minor.

Toetsing

In deze minor kennen we verschillende toetsen:

· Presentaties (bijvoorbeeld het presenteren van een voorbereide monoloog ter afsluiting van de spellessen, het presenteren van een voorstelling ter afsluiting van de module Theater kijken)

· Dossiers (bijvoorbeeld het schrijven van projectplan voor het onderwijstheaterproject en een regieplan voor de Dramaproductie)

· Opdrachten (bijvoorbeeld het uitvoeren van een project in een instelling)

· Aanwezigheid en participatie wordt vereist bij alle lessen

Literatuur

Verplichte literatuur

- Eggels, Pierre (2006). Doe gewoon alsof! (docentenboek). Katwijk: Panta Rhei. ISBN 9789076771892

- Deenik, Kees; Dieho, Bart; Schra, Emile (2013):  Speloefeningen. IT&FB. ISBN 9789064037894

- Janssens, Lidwine (2010) Spelen is de kunst,  handboek voor dramadocenten. IT & FB. ISBN 9789064037535

- Elzinga, Doris & Smallegoor, Rob (2008). Toi, toi, toi, 24 theatersportlessen. IT&FB. ISBN 9789064037306

- Reader Minor Drama en theater.

De meeste literatuur is te vinden in de mediatheek van Windesheim. Ook op de vakgroepkamer Drama & Theater hebben we een boekenkast. Hieruit mag je ook boeken lenen.

Rooster

Deze minor vraagt veel van je op het gebied van fysieke aanwezigheid: bijna alle lessen zijn verplicht. Daarnaast moet je erg veel samenwerken met je studiegenoten, waarbij je aanwezigheid ook van groot belang is.

In periode 3 zul je op maandag, woensdag en donderdag op school zijn.
In periode 4 is dat op de maandag en woensdag. Daarnaast zal je in deze periode op 1 dag een project uitvoeren op een (onderwijs)instelling, veelal op donderdag of vrijdag.

We zullen tijdens deze minor ook een zestal voorstellingen gaan kijken met elkaar, dit zal op de avonden plaatsvinden zijn. Er wordt tijdig gecommuniceerd wanneer dit zal zijn.

Houd er ook rekening mee dat de Theaterproductie (de eindvoorstelling die je gaat maken met elkaar) zal worden uitgevoerd in de week na de tentamenperiode van periode 4.