Kies op maat

Inloggen Menu

Drama en Theater: specialist in de school

In deze minor maak je (nader) kennis met vak drama en theater. Als je in een onderwijsomgeving komt te werken als docent op je eigen vakgebied, ben je na afronding van deze minor in staat om te assisteren bij het opzetten en uitvoeren van dramaproducties in een school, het opzetten en uitvoeren van (theatrale) vieringen. Ook ben je in staat drama als didactische werkvorm bij je eigen vak te gebruiken, omdat je in ziet hoe drama leerlingen kan helpen in hun leerproces.

Niet alle scholen hebben een fulltime dramadocent in dienst, maat vaak willen de scholen wel dat leerlingen en kinderen met drama en theater bezig kunnen zijn tijdens hun schoolperiode, welke vorm dat dan ook krijgt. Na deze minor ben je inzetbaar op dat gebied.
In deze minor neemt spel een belangrijke plaats in: allereerst je eigen spel natuurlijk; als je geen zicht hebt op je eigen spel, is het ook erg lastig om leerlingen te coachen en te begeleiden bij theatrale uitingen. Het begeleiden van drama en theater vraagt om specifieke begeleidingsvaardigheden, dus ook daar gaan we mee aan de slag. Hierbij word je gevoed vanuit de theorie over drama als vakgebied, en over theatergeschiedenis en –analyse, daarnaast leer je ook drama in te zetten als werkvorm bij je eigen vakgebied. Daarnaast doe je onderzoek  naar een aantal aspecten uit de theatergeschiedenis. Je krijgt de gelegenheid om alle vaardigheden en kennis te integreren bij de uitvoering van je onderwijstheaterproject.

Leerdoelen

Doelstelling van de minor is, dat studenten die deze minor hebben afgerond, „beginnende deskundigen zijn op het gebied van drama en theater in het algemeen, en in Drama in de school in het bijzonder.
De naam van de minor is: Drama en Theater: specialist van de school. De titel zegt het dus al: deze minor leidt op tot „specialist van de school op het gebied van drama en theater (en voor de volledigheid: de minor leidt dus niet op tot docent Drama).

Wat kunnen deze specialisten?
Je kent als specialist het belang van spel, theater en expressie in zowel culturele als persoonlijke context. Je begrijpt het belang van spel in de ontwikkeling van mensen en je hebt inzicht in spel als middel om te leren.
Als specialist ben je in staat leerlingen te begeleiden, te regisseren en te enthousiasmeren bij dramaproducties, projectweken en vieringen en culturele avonden.
Als specialist kun je theatrale teksten en uitingen analyseren, en reflecteren op alle mogelijke elementen daarvan.

De focus ligt in de minor op Drama en theater, maar door de aard van het vak en de invulling van het programma wordt ook gewerkt aan basiscompetenties en eigen vaardigheden van de startbekwame leraar.
In dit opzicht is de minor geschikt voor studenten, die extra oefening op dit gebied nodig hebben om het niveau van startbekwame leraar te bereiken.

Aanvullende informatie

De minor gaat van start bij voldoende inschrijvingen. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst ook voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en bij de contactpersoon binnen is.

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.


Ingangseisen

Je kunt alleen aan deze minor deelnemen wanneer je een HBO lerarenopleiding volgt.

Deze minor vraagt veel van je op het gebied van fysieke aanwezigheid: bijna alle lessen zijn verplicht. Daarnaast moet je erg veel samenwerken met je studiegenoten, waarbij je aanwezigheid ook van groot belang is.

Over het algemeen wordt deze minor als intensief ervaren, en geven studenten aan dat het lastig is om er ook andere vakken (buiten de minor om ) naast te doen

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst ook voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en bij de contactpersoon binnen is.

Toetsing

In deze minor kennen we verschillende toetsen:

  • Schriftelijke toets (Theateranalyse en –beschouwing)

  • Presentatie (bijvoorbeeld het presenteren van een voorbereide monoloog ter afsluiting van de spellessen, het presenteren van een voorstelling ter afsluiting van de module Dramaproductie)

  • Dossier (bijvoorbeeld het schrijven van een lessen serie voor de module Drama in de les, reflectiedossier, schrijven van projectplan voor onderwijstheaterproject, regieplan voor de Dramaproductie, theaterkijken)

  • Opdracht (bijvoorbeeld het uitvoeren van een project in de school  (onderwijstheaterproject))

  • Aanwezigheid en participatie (bijvoorbeeld masterclasses)

 

Houd er rekening mee dat wanneer je in het tweede semester een minor volgt en een eventuele herkansing vindt in het volgende studiejaar plaats, je dan opnieuw dient in te schrijven via studielink.

Literatuur

Verplichte literatuur
- Eggels, Pierre (2006). Doe gewoon alsof! (docentenboek). Katwijk: Panta Rhei
- Pijper, Gerdje (2004). Drama voor de beroepspraktijk. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Reader Minor Drama en theater
- Dieho, Bart ea (1993). Speloefeningen. Amsterdam: Uitgeverij International Theatre & Film Books.
- Janssens, Lidwine (2010) Spelen is de kunst,  handboek voor dramadocenten. IT & FB.

Aanbevolen literatuur
- Karreman, Marcel (2002). Warming-ups & energizers voor groepen, teams en grote bijeenkomsten. Thema, uitgeverij van Schouten en Nelissen.
- Vane, Sjaak (1996). Werken met drama, drama activiteiten voor agogische beroepen. Baarn: uitgeverij Nelissen.
- Portmann, Rosemarie en Schneider, Elisabeth (2002). 100 ontspannings – en concentratiespelen voor alle leeftijden. Katwijk: Panta Rhei.
- Algemeen: handboeken met creatieve en educatieve spelen van uitgeverij Panta Rhei.

Rooster

Het rooster zal enige weken voor aanvang van de minor bekend zijn.