Kies op maat

Inloggen Menu

Sport, therapy for empowerment

De minor richt zich op het werken in de internationale context met als hoofdonderwerp bewegen, sport, therapie en empowerment.

Doelen waarop de minor zich richt kan worden omschreven als:

Mensen uit diverse (ontwikkelings-)landen introduceren/ leren/ laten ontdekken dat sport, bewegen, therapie en empowerment toegankelijk is voor iedereen (mensen met of zonder beperking, in welke mate dan ook).

Op vier kennisgebieden wordt verschil gemaakt:

 1. Ontwikkelen en uitvoeren van creatieve therapeutische spel- en beweegsituaties voor mensen met een handicap, revalidatie, rehabilitatie en vergroting weerbaarheid,
 2. Ontwikkelen en uitdragen/uitvoeren van (aangepast) bewegingsonderwijs en lifeskill ontwikkeling,
 3. Ontwikkelen van sportevents als podium voor maatschappelijke aandacht,
 4. Ontwikkelen en  uitdragen van psycho-educatie met betrekking tot kennis deling betreffende vakspecifieke onderwerpen. Denk aan b.v. hoe om te gaan met depressie, gevolgen bewegingsarmoede, belastbaarheid bij beperkingen.


Elk kennisgebied heeft in zich dat het zich gaande weg de jaren richt op de doorlopende lijn van ontwikkelen van (praktisch) en waar mogelijk evidenced based programma’s. Van bestaande, vaak intuïtieve niet onderbouwde, inzichten naar nieuwe beter onderbouwde inzichten.

Daarnaast altijd theoretische kennis gekoppeld aan het uitvoeren in de beroep kritische praktijk.

Leerdoelen

Deelnemen aan de minor leidt tot:

 • versterking van je persoonlijk leiderschap,
 • versterking van capaciteiten op het gebied van teamsamenwerking ,
 • het ervaren van intercultureel leren,
 • het versterken van verandervaardigheid om passende oplossingen te vinden buiten de comfortzone van de student,
 • het versterken van de  beroepscompetenties op het specifiek vakgebied in een afwijkende beroepskritische stage context
 • het leren werken in kleine multidisciplinaire (internationale) teams.

Ingangseisen

Voorafgaand aan de minor is er een module “werken in de internationale context”  (HS-ST-WIC.VT15) die voorwaardelijk is voor het kiezen van deze minor. Inhoud hier is bepalend voor keuze stageproject!

Kijk voor meer informatie op www.minorste.nl

Literatuur

Er is nog geen verplichte literatuur gesteld. Er wordt gewerkt met losse artikelen en delen van boeken.

Rooster

 • Werken in de internationale context  (HS-ST-WIC.VT14), vindt plaats op 3 donderdagavonden (18.30 - 21.30 uur) en 1 zaterdag (9.30- 17.00 uur). Dit bij voorkeur 2 semesters voor vertrek.
 • De eerste week van het semester van vertrek vinden er nog lessen plaats, deze vallen allen in de uren tussen 8.30 - 17.30 uur).
 • Daarna vertrek je naar je stageland en verblijft daar tot maximaal 1 week voor eind van het semester.
 • In de laatste week van het semester zijn er presentaties, eindgesprekken, rapportageverantwoordingen.

Toetsing

 1. Voorbereidende portfolio behorende bij “werken in de internationale context”
 2. Een Eindportfolio en deel portfolioproducten behorende bij stagedeel;
 3. Beroepsproduct specifiek gericht op het stagedeel;
 4. Publieke eindpresentatie welke gegeven moet worden aan studenten, opdrachtgevers en andere belangstellenden/belanghebbenden.

 

Houd er rekening mee dat wanneer je in het tweede semester een minor volgt en een eventuele herkansing vindt in het volgende studiejaar plaats, je dan opnieuw dient in te schrijven via studielink.

Aanvullende informatie

Indien deel wil worden genomen aan de minor is het verplicht om voor de start van de minor, het liefst 2 semesters voor aanvang de module “Werken in de internationale context” te volgen. Dit omdat jezelf verantwoordelijk bent voor het boeken van de vliegtickets en deze vele malen goedkoper zijn wanneer je vroegtijdig boekt.  Daarnaast werken veel stageplaatsen met een beleid waarin al voor één schooljaar vooruit de stages worden vergeven. Dit i.v.m. de continuïteit van de projecten.

Het is echter ook mogelijk om te kiezen om het semester voorafgaand de cursus te volgen, maar dan zijn de meerkosten en de eventuele niet beschikbaarheid van het stageland voor eigen risico.

NB De kosten die je maakt verschillen per projectland, maar richtlijn is dat je uit moet gaan van 2500- 3500 euro, dit is dan inclusief eenvoudige maaltijden, de reiskosten, een gemiddelde vakantie tijdens je stage, kleine andere kosten zoals bijdrage aan inentingen indien je verzekering dit niet volledig dekt

Aangeboden in twee semesters. Voor deelname neem je contact op met: calobuitenland@windesheim.nl

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en per mail bij de contactpersoon binnen is.
Mail je overeenkomst naar minorsbe@windesheim.nl

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ben je student van Windesheim? Schrijf je dan in via de intekenapplicatie van Windesheim. Kijk voor meer informatie op de site aanbod persoonlijke profilering.