Kies op maat

Inloggen Menu

Sport, therapy for empowerment

De minor in het kort

Deze minor richt zich op het werken in de internationale context rondom de onderwerpen sport, bewegen, bewegingsonderwijs en - therapie. De minor werkt aan jouw persoonlijk ontwikkeling, jouw skills als interculturele teamplayer en jouw projectvaardigheden om in een nieuwe uitdagende context vakgericht verschil te maken.

Heb je interesse en/of vragen, stuur een mail naar calobuitenland@windesheim.nl. We denken graag met je mee of deze minor bij jou past.

Waarom deze minor?
Zowel nationaal als internationaal gezien is er aandacht voor de maatschappelijke waarde van bewegen. Het is een belangrijk sociaal verschijnsel en het maakt in de meeste maatschappijen onderdeel uit van zowel cultuur als onderwijs. Bewegen heeft intrinsieke waarde; het geeft plezier, ontspanning en voldoening. Het bevat een spelelement, daagt uit en heeft kenmerken welke algemeen bekend, eenvoudig en identiek zijn. Bewegen is divers en het spreekt mensen aan door de universele taal.

Door de maatschappelijke inbedding kan het ingezet worden als middel om persoonlijke of maatschappelijke doelen of effecten te bereiken. Onderzoek van de Universiteit Utrecht (van Eekeren, 2013) beschrijft dat sport- en beweegarrangementen potentie hebben om een bijdrage te leveren aan veranderprocessen. Beweging brengt in beweging!

De minor Sport and Therapy for Empowerment (STE) leidt op om vakgericht verschil te maken door het ontwerpen, organiseren en begeleiden van creatieve sport, - spel- en beweegsituaties in de interculturele context. Studenten worden uitgedaagd om zelf in beweging te komen en daarmee andere individuen en/of groepen in beweging te brengen.

Studenten maken vakgericht verschil binnen de volgende aandachtsgebieden:

 • Mensen met een handicap, revalidatie, rehabilitatie voor weerbaarheidsvergroting
 • (Aangepast) bewegingsonderwijs en de inzet van sport voor de ontwikkeling van life skills
 • Sport-en beweegevents als podium voor maatschappelijke aandacht
 • Psycho-educatie met betrekking tot kennisdeling

Leerdoelen

Leerdoelen

 1. De student maakt een bewuste keuze welk project passend is bij zijn kwaliteiten en de wensen van het project
 2. De student analyseert de interculturele context aan de hand van theoretische concepten
 3. De student ontwikkelt, voert uit en evalueert theoretisch onderbouwde en duurzame beweeginterventies op micro-, meso-, en/of macroniveau in de interculturele context
 4. De student draagt bij aan het versterken van draagvlak voor beweeginterventies door (lokale) netwerken te activeren en deze netwerken te onderhouden en te verduurzamen  
 5. De student ontwikkelt een visie over de effecten van beweeginterventies in de interculturele context  
 6. De student vergroot competenties in de interculturele context
 7. De student maakt een professionele film over de (potentiële) effecten van beweeginterventies

 

Projecten

 • De minor werkt samen met lokale opdrachtgevers die verantwoordelijk zijn voor de projecten
 • De minor heeft voor 2023-2024 projecten in o.a Costa Rica, Curaçao, Aruba, Ecuador, Chili, Zuid-Afrika, Kenia, Rwanda, Ambon, Brazilië, Sri Lanka, Zweden.
 • Elk project kent zijn specifieke context, begeleiding, huisvesting, kosten opdrachten. Laat je vooraf goed informeren over de mogelijkheden
 • De minor biedt je de mogelijkheid om een eigen projectvoorstel in te dienen
 • Link naar de projecten is hier te vinden.

Ingangseisen

Ingangseisen:

Voorafgaand aan de minor is er voor studenten van de Windesheim een ‘cursus buitenland’ gevolgd die voorwaardelijk is voor de minor. Deze wordt twee keer per jaar op de Calo aangeboden. Om meer informatie te krijgen en je aan te melden voor deze cursus, stuur je een mail naar calobuitenland@windesheim.nl

Studenten van andere hogescholen kunnen deelnemen als ze minimaal drie maanden voor de start een goedkeuring krijgen voor een projectdeelname. Deze goedkeuring wordt gegeven door de lokale projectopdrachtgever en een docent van de minor STE. Wil je deelnemen, stuur dan gelijk een mail om de mogelijkheden te verkennen. Elk half jaar organiseert de Calo een informatiemarkt waarin alle projecten zich presenteren.

Literatuur

Interculturele competenties, Patrick T.H.M. Janssen, ISBN 9789001868857.

Rooster

 • Werken in de internationale context (HS-ST-WIC.VT14), vindt plaats op 4 avonden (18.30 - 21.30 uur). Dit bij voorkeur 2 semesters voor vertrek.
 • De eerste week van het semester van vertrek vinden er nog lessen plaats, deze vallen allen in de uren tussen 8.30 - 17.30 uur).
 • Daarna vertrek je naar je stageland en verblijft daar tot maximaal 1 week voor eind van het semester.
 • In de laatste week van het semester zijn er presentaties, eindgesprekken, rapportageverantwoordingen.

Toetsing

 1. Voorbereidende portfolio behorende bij “werken in de internationale context”
 2. Een Eindportfolio en deel portfolioproducten behorende bij stagedeel;
 3. Een videoverslag gericht op het stagedeel; Een eindpresentatie welke gegeven moet worden aan studenten, opdrachtgevers en andere belangstellenden/belanghebbenden.

Houd er rekening mee dat wanneer je in het tweede semester een minor volgt en een eventuele herkansing vindt in het volgende studiejaar plaats, je dan opnieuw dient in te schrijven via studielink.

Aanvullende informatie

Indien deel wil worden genomen aan de minor is het verplicht om voor de start van de minor, het liefst 2 semesters voor aanvang de module “Werken in de internationale context” te volgen. Dit omdat jezelf verantwoordelijk bent voor het boeken van de vliegtickets en deze vele malen goedkoper zijn wanneer je vroegtijdig boekt.  Daarnaast werken veel stageplaatsen met een beleid waarin al voor één schooljaar vooruit de stages worden vergeven. Dit i.v.m. de continuïteit van de projecten.

Het is echter ook mogelijk om te kiezen om het semester voorafgaand de cursus te volgen, maar dan zijn de meerkosten en de eventuele niet beschikbaarheid van het stageland voor eigen risico.

NB De kosten
Projecten variëren in kosten. Laat je hierover vooraf goed informeren door de projectorganisatie. Voor landen binnen Europa kun je in aanmerking komen voor een Erasmusbeurs  Hiervoor kun je contact opnemen met International Office op elke hogeschool.

Informeer ook naar de mogelijkheden die er zijn voor financiële support in de vorm van beurzen. De International Office van een Hogeschool heeft een actueel overzicht van de mogelijkheden.

Voor deelname neem je contact op met: calobuitenland@windesheim.nl.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en per mail bij de contactpersoon binnen is.
Mail je overeenkomst naar minorsbe@windesheim.nl

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ben je student van Windesheim? Schrijf je dan in via de intekenapplicatie van Windesheim. Kijk voor meer informatie op de site aanbod persoonlijke profilering.