Kies op maat

Inloggen Menu

Vitaliteit door leefstijlcoaching

Wil je leren hoe je deelnemers kunt coachen om een blijvende vitaliteit te ervaren door een leefstijl met meer bewegen, gezondere voeding en op zijn tijd genoeg ontspanning? Dan is de minor Sport, Bewegen en Vitaliteit wellicht iets voor jou!

Onze maatschappij wordt steeds drukker. Mensen hebben steeds meer moeite om een gezonde en vitale leefstijl vol te houden en kunnen moeilijk ontsnappen aan de vicieuze cirkel van te weinig bewegen, te veel en ongezond eten en te veel stress. In deze minor krijg je de tools om deelnemers te helpen om deze cirkel te doorbreken en hen te helpen om zichzelf een langdurige vitale leefstijl eigen te maken. In deze minor richten we ons op 3 factoren; bewegen, voeding en ontspanning. Je leert in de praktijk werken met bewezen interventies en methoden om mensen langdurig aan een voor hen aantrekkelijk bewegingsaanbod te binden, gezonde en smakelijke voeding te maken en hun stress te managen. Deze onderwerpen komen in modules aan bod. De rode draad is het vak ‘gedragsbeinvloeding en coaching’. Naast de individuele coaching ontwikkel je ook een vitaliteitsinterventie voor een bepaalde doelgroep. Dit doe je in kleine projectgroepen in één van deze werkvelden: onderwijs (de gezonde school), gezondheidszorg en welzijn (bijvoorbeeld bij een fysiotherapeutisch centrum) of in de sport (sportservice organisatie)

Onderwerpen

De minor richt zich op het coachen en begeleiden van deelnemers met:
Een inactieve leefstijl
Een leefstijl met ongezonde voeding
Een leefstijl met (kans op) overgewicht
Een leefstijl met een ongezonde balans tussen stress en ontspanning

Kortom: de minor streeft naar het vergroten van de vitaliteit van deze mensen.

Leerdoelen

De student heeft kennis van, inzicht in en kan de volgende zaken toepassen in de praktijk:
De relatie tussen bewegen en gezondheid;
Wat is gezondheid, hoe maak je het meetbaar;
Toegepaste voedingsleer en diëtiek;
Het doen van een conditietest en het maken van een beweegprogramma;
Recente ontwikkelingen m.b.t. gezonde leefstijl en inzichten m.b.t. voeding;
Oplossingsgerichte coaching van individuen, gekoppeld aan gedragsveranderingsmodellen;
Programma ontwikkeling deelnemers blijvend binden aan bewegings-/sportactiviteiten;
Het model van stress en veerkracht.

Competenties

De minor richt zich op de volgende hoofdcompetenties:
het vaststellen van een beginsituatie door middel van testen
opstellen van een plan om de vitaliteit te vergroten
het uitvoeren, begeleiden en evalueren van een plan met 3 echte coachees

Ingangseisen

Deze minor is pas interessant wanneer deze aansluit bij de eisen van je opleiding of je beroepsprofiel. Daarnaast moet het passen bij jouw niveau en de fase in de opleiding waar je in zit en weinig tot geen overlap hebben met je majorcurriculum. Wij denken daarbij in het bijzonder aan studenten van sportopleidingen, gezondheidszorgopleidingen, welzijnsopleidingen en lerarenopleidingen.

Literatuur

Literatuur wordt ruim voorafgaande aan de start van de minor bekendgemaakt.

Rooster

Onderwijsvorm
Hoorcolleges
Werkcolleges/workshops
Practica vaardigheidstraining

Verplichte contacturen
10-15 uur per week

Rooster
2 dagen per week contacturen, 1 dag zelfstudie (coachingsgesprekken) , 2 dagen uitvoering van het vitaliteitsplan (het project)

Toetsing

Centraal in deze minor staat het opstellen, uitvoeren en evalueren van de interventie (vitaliteitsplan) met 3 individuele coachees en een plan op groepsniveau (het ‘project’). Dit wordt getoetst in een assessment en een portfolio. Daarnaast wordt fundamentele kennis getoetst in een integrale theorietoets.

Het eindcijfer van de Minor wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de deeltentamens. De student beheerst deze Minor voldoende, als het gewogen gemiddelde van de deeltentamens minimaal een 5.5 is. De deeltentamens omvatten een integrale kennistoets een behandelplan en een assessment.

Houd er rekening mee dat wanneer je in het tweede semester een minor volgt en een eventuele herkansing vindt in het volgende studiejaar plaats, je dan opnieuw dient in te schrijven via studielink.

Aanvullende informatie

De minor gaat van start bij voldoende inschrijving. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en per mail bij de contactpersoon binnen is.
Mail je overeenkomst naar minorsbe@windesheim.nl

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ben je student van Windesheim? Schrijf je dan in via de intekenapplicatie van Windesheim. Kijk voor meer informatie op de site aanbod persoonlijke profilering.