Kies op maat

Inloggen Menu

Levensbeschouwelijk Ondernemen

Het werkveld vraagt theologen die als ondernemers kunnen handelen. Ritueelbegeleiders met een eigen praktijk, zelfstandig gevestigde geestelijk verzorgers, docenten die ondernemen. Maar ook de werkers in buurthuizen en de kerkelijk werkers zijn steeds meer een ondernemer in loondienst. In deze minor gaan we aan de slag met de eigen identiteit als kern van je werk, het leren kennen van je omgeving en de behoeften die daar spelen en hoe je eigen identiteit en ondernemerschap bij elkaar brengt. De theologisch ondernemer in jou is geboren en je kunt daarna zelfstandig aan de slag.

Leerdoelen

  • Het kennen van je eigen identiteit en welke diensten jij van daaruit kunt ontwikkelen
  • Het verkennen van de omgeving (marktonderzoek, doelgroepen, marketing, strategie en beleid)
  • Hoe je die twee verbindt in een organisatie (bedrijfsmodellen, financieel management en recht)
  • Hoe je uitvoering geeft aan je plannen (sales en netwerken)
  • Je leert wat je nodig hebt aan talenten en kunde om ondernemer te zijn 
  • Het doordenken van dit alles vanuit filosofie, theologie en ethiek
  • Het opstellen van een integraal bedrijfsplan 

Ingangseisen

Je beschikt over een hbo- of wo-getuigschrift in de theologie, filosofie of religiewetenschappen, of hebt minimaal 120 punten daarvan behaald.

Toetsing

tentamens, presentaties, assessment, portfolio

 

Houd er rekening mee dat wanneer je in het tweede semester een minor volgt en een eventuele herkansing vindt in het volgende studiejaar plaats, je dan opnieuw dient in te schrijven via studielink.

Literatuur

De literatuur gaat in op de bovengenoemde gebieden en is vooral praktisch gericht.

Rooster

Les op woensdagen in periode1 en deels in periode 2. Tentamens en eindopdracht in periode 2.