Kies op maat

Inloggen Menu

Praktijk van de buurtsportcoach; bruggen slaan tussen buurt, school en sport

Heb jij passie voor sport en bewegen? Ben jij een verbinder? En wil je jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten? Dan is de minor “Praktijk van de buurtsportcoach” misschien iets voor jou!
De minor ”Praktijk van de buurtsportcoach” is bedoeld voor studenten in opleidingen die raakvlakken hebben met sport en bewegen voor jongeren in de context van het onderwijs, de sport, de cultuursector en het sociale domein. Daarbij kun je denken aan: SPH, Pabo, PMT, Sportkunde, LO, verschillende lerarenopleidingen en journalistiek.
De minor sluit aan op het beleid van de overheid en richt zich op het verbinden van het onderwijs met de sport en de buurt. Ook verbindingen met de cultuursector, het sociale domein, en het bedrijfsleven behoren tot de mogelijkheden. De bedoeling is om bruggen te slaan tussen verschillende partijen om het zo mogelijk te maken dat alle jongeren dagelijks meer mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. De eindopdracht van de minor bestaat uit het ontwikkelen en organiseren van een vernieuwend beweegaanbod door middel van het opzetten van een samenwerkingsverband tussen organisaties.

Leerdoelen

Leerdoelen
• Het analyseren van de bewegingsomgeving van de stage- en projectcontext.
• Onderzoek doen naar de wensen en mogelijkheden van jongeren op het gebied van bewegen.
• Het in praktijk ontwerpen van beweegprogramma’s die geschikt zijn voor de gekozen doelgroep.
• Het onderzoeken en bewerken van trends in de bewegingscultuur.
• Het opdoen van kennis over sportdeelname en sportoriëntatie.
• Het schrijven van een voorstel voor een vernieuwend beweegaanbod.

Ingangseisen

De student heeft affiniteit en ervaring met het verzorgen van beweegactiviteiten op een school, vereniging of binnen een instelling. Voor het kunnen maken van de leerwerkopdrachten is een stageplek op een school, in de sport of bij een ondersteuningsorganisatie noodzakelijk.

Literatuur

De verplichte literatuur is een blauwdruk van de enorme diversiteit van het werkveld van de buurtsportcoach en vormt een mix van onderzoeksverslagen, adviesrapportages, (wetenschappelijke) artikelen, beschrijvingen van good practises, sportstimuleringsmappen en factsheets. Hieronder staan enkele voorbeelden genoemd die behoren bij het thema schoolsport.
1. Mulier Instituut. (2012). Sport en onderwijs verbonden. Gedownload op 6 januari 2016, van http://www.nocnsf.nl/stream/sport-en-onderwijs-verbonden   
2. Mulier instituut. (2012). Toekomstscenario’s voor schoolsport. Gedownload op 6 januari 2016, van http://www.bloso-kics.be/Int-sportbeleid/Gedeelde%20%20documenten/120101_Rapport_Toekomstscenario's_voor_schoolsport.pdf
3. NOC*NSF. (2015). Schoolactieve vereniging erkende interventie. Gedownload op 6 januari 2016, van http://www.netwerkinbeweging.nl/interventies/overzicht/21837?trefwoorden=schoolactieve+verenigingen

Rooster

Het rooster zal enige weken voor aanvang van de minor bekend zijn. Je bent 2 dagen (maandag en dinsdag) op de Hogeschool Windesheim aanwezig voor het volgen van onderwijs. Daarnaast ben je 3 dagen in de week bezig met de uitvoering van je stage en een project.

Toetsing

De minor kent 2 grote modulen.
 
1. De student als bruggenbouwer binnen stage en project (18 EC)
2. Bewegingsidentiteit, bewegingsomgeving en bewegingsactiviteiten (12 EC)

Binnen de module “De student als bruggenbouwer binnen stage en project” vindt de toetsing plaats d.m.v. het aanleveren van een portfolio. In een eindgesprek wordt teruggeblikt op de inhoud van het portfolio en wordt de student beoordeeld op zijn of haar rol als bruggenbouwer binnen stage en project. De inhoud van het aan te leveren portfolio heeft betrekking op onderstaande zaken:

·       De bewijslast t.a.v. de stageopdrachten.

·       De ontwikkelde visie.

·       Het onderzoeken van  wensen en mogelijkheden van de doelgroep.

·       Het onderzoeken van de beweegomgeving van de stagecontext.

·       Het ontwerpen van een beweegprogramma i.s.m. externe partijen.

·       Het schrijven van een rapportage met een beschrijving van het vernieuwde sport- en beweegaanbod & een beschrijving van het invoeringstraject.

Binnen de module “Bewegingsidentiteit, bewegingsomgeving en bewegingsactiviteiten worden zeven thema’s behandeld. Elke thema wordt afgerond met een themaopdracht, uitgezonderd het eerste thema.

·       Visieontwikkeling

·       Schoolsport

·       Buurtsport

·       Talentsport

·       Special sport

·       Ontwerpen van nieuw sport- en beweegaanbod

·       Counseling in de jeugdsport

 

Houd er rekening mee dat wanneer je in het tweede semester een minor volgt en een eventuele herkansing vindt in het volgende studiejaar plaats, je dan opnieuw dient in te schrijven via studielink.

Aanvullende informatie

Voor het kunnen maken van de leerwerkopdrachten is een stageplek op een school of bij een ondersteuningsorganisatie noodzakelijk. Bij het vinden van een stageplek kan door de minor coördinator worden bemiddeld.

De minor gaat van start bij voldoende inschrijving. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst ook voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en bij de contactpersoon binnen is.

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ben je student van Windesheim? Schrijf je dan in via de intekenapplicatie van Windesheim. Kijk voor meer informatie op de site aanbod persoonlijke profilering.

Wij kunnen op dit moment alleen overeenkomsten behandelen die per mail binnenkomen, dus gelieve geen overeenkomsten per post toesturen. Mail je overeenkomst naar minorsbe@windesheim.nl