Kies op maat

Inloggen Menu

Speciaal Bewegen

Het huidige onderwijs vraagt om leerkrachten die, naast grondige kennis van een vak, vooral ook flexibel, creatief en innovatief zijn. Vind jij het interessant om buiten de kaders van het normale te zoeken naar oplossingen voor deelnemers met speciale beweegwensen? Dan is deze minor iets voor jou.

Bij ‘speciaal’ denken we aan kinderen met een fysieke en/of cognitieve beperking, met gedragsproblemen, met overgewicht, maar ook aan zeer getalenteerde bewegers. Deze minor biedt de kans om je handelingsbekwaamheid te vergroten om een passend antwoord te vinden op bijzondere beweegbehoeften van deze deelnemers. Dit zoeken gaat verder dan de gymzaal; je verbind je ook met andere vakgebieden in de stagecontext en beweegprojecten in de omgeving. Je werkt toe naar het ontwerpen en uitvoeren van speciaal beweegaanbod voor de eigen stage context.

Leerdoelen

  1. Ontwerpen en uitvoeren van passend beweegaanbod
  2. Inzicht in beweegcontexten
  3. Beïnvloeden van het pedagogisch klimaat
  4. Reflecteren en positioneren
  5. Onderzoek naar speciaal bewegen
  6. Analyseren en ontwikkelen van beweegaanbod op maat

Ingangseisen

  • Affiniteit met bewegen en/of sport
  • Ervaring in het verzorgen van beweegaanbod aan jongeren
  • Pedagogische en didactische basis kennis
  • Stageplek waar bewegen deel uit maakt van het programma (onderwijs, instelling)

Literatuur

Niks, C., & Dool, van den, P. (2013). Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag in beweegsituaties. Deventer: Stipp

Stevens, L., & Bors, G. (2013). Pedagogische tact. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Naast deze verplichte literatuur, wordt er ook gebruikt gemaakt van recente (wetenschappelijke) artikelen die op de ELO voor de studenten beschikbaar wordt gesteld.

Voor elke afzonderlijke module is de literatuurkeuze terug te vinden in de studenthandleiding.

Rooster

Deze minor wordt aangeboden in het 2e semester van het cursusjaar.

De lesdagen vallen op maandag en dinsdag, daarnaast 2 dagen stage.

Toetsing

De 5 modulen waar deze minor uit bestaat hebben elk een eigen afrondingsvorm. Hierbij is gekozen voor een grote diversiteit in toetsvormen: schriftelijk verslag, leefwereldonderzoek, beeldverslag en ontwerp lessenreeks. Wat alle toetsen gemeenschappelijk hebben, is dat de opdrachten gekoppeld zijn aan de stagecontext.

Houd er rekening mee dat wanneer je in het tweede semester een minor volgt en een eventuele herkansing vindt in het volgende studiejaar plaats, je dan opnieuw dient in te schrijven via studielink.

Aanvullende informatie

Tijdens deze minor loop je 2 dagen stage in een (onderwijs-)context waar deelnemers met speciale beweegwensen zich verzamelen. Denk hierbij aan speciaal onderwijs, regulier onderwijs met een grote diversiteit of een hulpverlenende instantie waar bewegen deel uitmaakt van het programma.

Een deel van de lessen wordt gegeven in sportruimtes, waarbij de student moet zorgen voor sportkleding en sportschoenen.

De minor gaat van start bij voldoende inschrijving. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst ook voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en per mail bij de contactpersoon binnen is.
Mail je overeenkomst naar minorsbe@windesheim.nl

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ben je student van Windesheim? Schrijf je dan in via de intekenapplicatie van Windesheim. Kijk voor meer informatie op de site aanbod persoonlijke profilering.