Kies op maat

Inloggen Menu

Educational Needs via afstandsleren (passend onderwijs)

Ben jij geïnteresseerd in passend onderwijs waarbij je leert over het omgaan met verschillen tussen leerlingen in je klas? Over leerlingen die zich sneller of minder snel of anders ontwikkelen? Die moeilijk verstaanbaar gedrag laten zien? Wil jij een leraar zijn die het verschil maakt voor alle leerlingen in je klas? Een leraar die verder kijkt dan labels als ADHD, ODD, ASS, dyslexie, dyscalculie etc.?   
Kies dan voor de minor Educational Needs Windesheim die je volgens Voltijd of Afstandsleren kunt volgen! 

Klik hier voor de introductiefilm

Leerdoelen

De minor:
-waarin je handelingsverlegenheid leert omzetten in handelingsbekwaamheid;
-die tegemoetkomt aan jouw gedrags- en ontwikkelingsvraagstukken in de klas;
-waarin je leert over differentiëren en onderwijsbehoeften;
-waarin je leert over bepaalde stoornissen;
-waarin je nadenkt over je visie op innovatief toekomstgericht onderwijs voor alle leerlingen.

Wil je eens buiten de context van je eigen opleiding kijken?
-dan kun je in deze minor samenwerken met studenten die studeren in lerarenopleidingen voor primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Wil je je specialiseren in gedrag, taal/dyslexie of rekenwiskunde/dyscalculie of een ander zelfgekozen onderwerp?
-dan biedt deze minor je die kans.

En zoek je extra uitdaging?
-dan kun je in deze minor al studiepunten verdienen voor de leerroutes gedrag, taal/dyslexie of rekenwiskunde/dyscalculie van de Master Educational Needs van Hogeschool Windesheim die je Voltijd of via Afstandsleren kunt volgen.

Wat levert deze minor je op?
Als je deze minor hebt gevolgd, ben je een leraar die specifieke kennis, vaardigheden en attitudes heeft ontwikkeld ten aanzien van leerlingen met Educational Needs in passend inclusief onderwijs. Je maakt het verschil in je klas, maar je doorziet ook hoe passend onderwijs op jouw school is georganiseerd en je hebt zicht op een doorgaande lijn van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs naar beroepsonderwijs. Daarnaast specialiseer je je in gedrag, taal/dyslexie of rekenwiskunde/dyscalculie  of een ander zelfgekozen onderwerp.

Praktische informatie
De minor bestaat uit een basisgedeelte waarin je aan een aantal beroepsproducten werkt en een kennistoets maakt. Daarnaast is er een specialisatiedeel waarin je de mogelijkheid krijgt je verder te verdiepen en voor te bereiden op de master EN aan de hogeschool Windesheim. Je werkt twee dagen per week in je stagepraktijk. Daarbij kun je kiezen voor regulier onderwijs, maar het is ook mogelijk om je stage uit te voeren in het speciaal onderwijs.

Aanvullende informatie

De minor gaat van start bij voldoende inschrijving. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en bij de contactpersoon binnen is. Wij kunnen op dit moment alleen overeenkomsten behandelen die per mail binnenkomen, dus gelieve geen overeenkomsten per post toesturen.

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ben je student van Windesheim? Schrijf je dan in via het aanmeldformulier van je eigen opleiding/domein. Voor studenten Bewegen en Educatie: kijk op de site MinorsBE!

Ingangseisen

Ingangseisen

Derdejaarsstage lerarenopleiding voldoende afgerond.
Je zorgt zelf voor een relevante stageplaats.

(studenten lerarenopleiding voortgezet onderwijs)

Toetsing

De minor bestaat uit een basisgedeelte waarin je aan een aantal beroepsproducten werkt en een kennistoets maakt. Daarnaast is er een specialisatiedeel waarin je de mogelijkheid krijgt je verder te verdiepen en voor te bereiden op de master EN aan de hogeschool Windesheim.

Houd er rekening mee dat wanneer je in het tweede semester een minor volgt en een eventuele herkansing vindt in het volgende studiejaar plaats, je dan opnieuw dient in te schrijven via studielink.

Literatuur

Voor deze minor geldt dat er één boek aangeschaft dient te worden.

Voor studenten PO:
Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs. Tielt: Uitgeverij Lannoo

Voor studenten VO/MBO:
Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Tielt: Uitgeverij Lannoo

Daarnaast zijn er verplichte artikelen. Deze worden via n@tschool beschikbaar gesteld aan de studenten.

Rooster

Als je de minor in Voltijd of via Afstandsleren volgt, moet je erop rekenen dat je twee dagdelen per week college hebt. Daarnaast werk je nog twee dagdelen in werkgroepen. Eén dag is gericht op zelfstudie. Je kunt de minor ook via e-learning volgen. In dat geval ontmoet je docenten en mede-studenten alleen in de elektronische leeromgeving. Uiteraard voer je wel een stage uit. Als je de minor via Afstandsleren volgt zijn er  2 – 5 contactdagen waar je docenten en medestudenten ontmoet. Met elkaar gebruik je een elektronische leeromgeving voor uitwisseling en kennisdeling. Je werkt twee dagen in de stagepraktijk.

In 2018-2019 zullen de contactdagen in Zwolle OF Utrecht plaatsvinden.