Kies op maat

Inloggen Menu

Divers gedrag in leersituaties - afstandsleren

In leersituaties (binnen en buiten de klas) krijg je te maken met allerlei gedrag en uiteenlopende behoeftes. Hoe kun je bijvoorbeeld een leerling met dyslexie begeleiden, wat doe je als een kind/jongere zich agressief gedraagt, hoe reageer je op straattaal of hoe ga je om met sexting op school? Wanneer schakel je welke hulp in? Hoe zorgen we samen met bijv. jeugdzorg voor welzijn en een prettig preventief leerklimaat?  Welke kaders geeft de wet en welke richtlijnen bieden (inter)nationaal beleid ons ten aanzien van diversiteit? Hoe denken we zelf eigenlijk over verschillen in gedrag, leren en leerbehoeften?

Wil jij een leraar zijn die het verschil maakt voor alle leerlingen in je klas en een collega zijn die verschillen kan gebruiken als grondstof voor leren? Een leraar/collega die verder kijkt dan labels als ADHD, ODD, ASS, dyslexie, dyscalculie etc.? Kies dan voor de minor Educational Needs Windesheim die je volgens Voltijd of Afstandsleren kunt volgen!

Deze minor krijgt volgend jaar een nieuwe naam: ”Divers gedrag in leersituaties; de rijkdom van verschillen”.

 

Leerdoelen

De minor...

  • waarin je handelingsverlegenheid leert omzetten in handelingsbekwaamheid;
  • die tegemoetkomt aan jouw gedrags- en ontwikkelingsvraagstukken in de klas, in samenwerking met collega’s of op het schoolplein;
  • waarin je leert over het omgaan met divers gedrag in relatie tot leren;
  • waarin je leert over achtergronden van gedrag en oefent met je eigen gedrag in relatie tot de ander;
  • waarin we samen zoeken naar nieuwe mogelijkheden die ICT ons biedt om leren voor iedereen beter te maken.

Wil je eens buiten de context van je eigen opleiding kijken?

  • dan kun je in deze minor samenwerken met studenten die studeren in lerarenopleidingen voor primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Wil je je specialiseren in gedrag, taal/dyslexie of rekenwiskunde/dyscalculie of een ander zelfgekozen onderwerp?

  • dan biedt deze minor je die kans.

En zoek je extra uitdaging?

  • Deze minor vormt een opstap voor de Master Educational Needs van Hogeschool Windesheim die je Voltijd of via Afstandsleren kunt volgen.

Wat levert deze minor je op?

Als je deze minor hebt gevolgd, ben je een collega die specifieke kennis, vaardigheden en attitudes heeft ontwikkeld ten aanzien van divers gedrag in leersituaties.  Je maakt het verschil doordat je stevig in je schoenen staat, wendbaar bent omdat je kennis van zaken hebt en begrijpt waar gedrag vandaan kan komen. Je doorziet ook hoe wetgeving en beleid op jouw school/organisatie is georganiseerd. Je hebt zicht op een doorgaande lijn van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs naar beroepsonderwijs tot een leven lang leren. Daarnaast specialiseer je je in gedrag, taal/dyslexie of rekenwiskunde/dyscalculie of een ander zelfgekozen onderwerp.

Praktische informatie

Tijdens de minor gaan kennisontwikkeling en ervaring opdoen hand in hand. Je werkt in je stage, tijdens colleges en daarbuiten steeds aan 3 beroepsproducten. Hierbinnen is ruimte om je te verdiepen in onderwerpen waarin jij je verder wilt verdiepen. Je werkt twee dagen per week in je stagepraktijk. Je zoekt een stage in het speciaal onderwijs. Mocht dat niet lukken dan kies je een stage in overleg met de docenten. Studenten van andere opleidingen kiezen een stage in overleg met docenten (denk bijvoorbeeld aan een stage op de personeelsafdeling of learning community van een organisatie).

Als je de minor in Voltijd (dagonderwijs) volgt, moet je erop rekenen dat je twee dagdelen per week college hebt. Daarnaast werk je nog twee dagdelen in werkgroepen. Eén dag is gericht op zelfstudie. Je kunt de minor ook via e-learning volgen. In dat geval ontmoet je docenten en mede-studenten alleen in de elektronische leeromgeving. Uiteraard voer je wel een stage uit. Als je de minor via Afstandsleren volgt zijn er 2 – 5 contactdagen waar je docenten en medestudenten ontmoet. Met elkaar gebruik je een elektronische leeromgeving voor uitwisseling en kennisdeling. Je werkt twee dagen in de stagepraktijk.

We hopen je in onze minor 'Divers gedrag in leersituaties' op Windesheim te ontmoeten!

Voor vragen kun je terecht bij:

Bekijk het informatieve filmpje:

Ingangseisen

Ingangseisen

Je zorgt zelf voor een relevante stageplaats.

Literatuur

Voor deze minor geldt dat er één boek aangeschaft dient te worden.

Voor studenten PO:
Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs. Tielt: Uitgeverij Lannoo

Voor studenten VO/MBO:
Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Tielt: Uitgeverij Lannoo

Daarnaast zijn er verplichte artikelen. Deze worden via n@tschool beschikbaar gesteld aan de studenten.

Rooster

Als je de minor in Voltijd volgt, heb je twee dagdelen per week college. Daarnaast werk je nog twee dagdelen in werkgroepen. Eén dag is gericht op zelfstudie. De Al variant volgt de minor grotendeels via e-learning. In afstemming met de studentengroep worden ook fysieke contactzaterdagen (2-5) gepland. Mensen met een baan in het onderwijs kunnen de stage vaak ook op de werkplek uitvoeren.

Toetsing

Tijdens de minor ontwikkel je je op verschillende manieren. Je doet gerichte ervaring tijdens stage en je denken wordt geprikkeld via diverse opdrachten, colleges en gastcolleges. Een deel van de opdrachten voer je uit op je stage. Je ontwikkeling leg je vast in een portfolio. Halverwege de minor krijg je feedback, -up en -forward, met deze input ga je in de tweede periode verder leren. Aan het eind van de minor wordt jouw portfolio beoordeeld aan de hand van een vooraf gedeeld beoordelingskader.


Houd er rekening mee dat wanneer je in het tweede semester een minor volgt en een eventuele herkansing vindt in het volgende studiejaar plaats, je dan opnieuw dient in te schrijven via studielink.

Aanvullende informatie

De minor gaat van start bij voldoende inschrijving. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en per mail bij de contactpersoon binnen is.
Mail je overeenkomst naar minorsbe@windesheim.nl

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ben je student van Windesheim? Schrijf je dan in via de intekenapplicatie van Windesheim. Kijk voor meer informatie op de site aanbod persoonlijke profilering.

NB Deze minor zit bijna vol voor semester 2, informeer bij minorsbe@windesheim.nl of er nog plek is.