Kies op maat

Inloggen Menu

Groepsdynamica

Groepen en klassen worden steeds complexer, je ziet bijvoorbeeld onrust, pesten, ondermaats presteren of haantjesgedrag. Dit komt het leren en welbevinden van kinderen niet ten goede en maakt het lesgeven aan zo’n groep moeilijker. Didactisch en methodisch leer je van alles op je opleiding, dus lesgeven kan je inmiddels wel. Maar elke klas verschilt van elkaar en hoe kan je daar het beste op inspelen?

Herken je dit en wil jij meer zicht en grip krijgen op groepsprocessen? Volg dan deze minor! 

Leerdoelen

Wat leer je tijdens de minor groepsdynamica?

Tijdens minor helpen we je, op praktische en ervaringsgerichte wijze, bij het ontwikkelen van een nieuwe kijk op groepen. Vanuit dit perspectief worden groepsdynamische processen helder binnen jouw klas. Je gaat bijvoorbeeld zien hoe kinderen elkaar beïnvloeden en hoe ze zich laten beïnvloeden. Verder krijg je meer zicht op welk kind het meeste invloed heeft en op welke manier hij/zij die invloed laat gelden. Vervolgens krijg je handvatten aangereikt die je kunnen helpen om de dynamiek in de groep meer positief te kleuren, om zodoende het welbevinden en leren van kinderen te stimuleren.

Visie en kwaliteit van de opleiding

Nederland heeft de drukste klassen ter wereld en klassenmanagement is één van de reden dat veel startende docenten het onderwijs weer verlaten. Deze minor sluit aan bij dat probleem. Tijdens de minor heeft daarom je stageplek een belangrijke rol, daar oefen je in de praktijk en werk je samen in je onderwijsteam om gedragsprocessen in beeld te krijgen en te sturen. Deze minor bereid je voor om binnen je school van meerwaarde te kunnen zijn in je team door kennis over groepsdynamische processen.Leerlijnen

Stage
Stage heeft een centrale plek in de minor. Groepsprocessen vinden namelijk plaats in de praktijk, in jouw klas. En jij bent daar onderdeel van. Dit is dan ook de plek waar reflectie, onderwijs en praktijk bij elkaar komen. 

Reflectie
Door anders naar groepen te kijken leer je ook weer iets nieuws over jezelf. Wat doet bepaald gedrag van leerlingen met jou, waarom roep jij bepaald gedrag bij leerlingen op? Dit soort vragen staan centraal in de Reflectieleerlijn. Ook je voorkeur voor bepaalde interventies, of juist je moeite ermee, kunnen bij Reflectie besproken worden. 

Onderzoekende groepsdynamisch werker
In deze leerlijn onderzoek je een eigen klas: wat is de huidige situatie; welke interventie zou het groepsklimaat positief kunnen veranderen; en wat zijn de effecten van deze interventie? Om klimaat, veiligheid, sfeer én de effecten van jouw gedrag als (toekomstig) professional goed te kunnen richten, is deze module ontwikkelt. Door de effecten van je interventies goed te monitoren verwachten we dat je een betere professional wordt. 

Onderzoekende groepsdynamisch adviseur 
Als professional kom je te werken in een onderwijsteam. Deze opdracht ontworpen om je te leren hoe je samen met collega’s een goede analyse doet én doelen en plannen opstelt voor een groep waarin het niet lekker loopt. Samen met een aantal studenten vorm je een adviesteam waarin je een groep onder de loep gaat nemen om samen een passend advies te geven aan de professionals die nú met die groep werken.

 

Ervaringen van oud-studenten:

Mirna:
Dankzij deze minor zie ik sneller welk kind welke rol heeft in een groep. Hierdoor kan ik de groep beter besturen met behulp van de geleerde activiteiten.

Stijn:
In mijn werkpraktijk (middelbare school) gebruik ik veel activiteiten en samenwerkingsvormen die aangeboden worden tijdens de minor. Uiteindelijk geven deze activiteiten een goed beeld van de onderlinge verhoudingen tussen de leerlingen. Deze informatie gebruik ik om het groepsproces, naar wens, te beïnvloeden.

Youri:
Door de minor ben ik écht anders naar groepen gaan kijken. Ik geef nu les vanuit de wensen en behoeften van een groep, door deze minor heb ik geleerd om mijn werkwijze op de groep af te stemmen. Dit zorgt vaak voor een heerlijke sfeer in de groep.

Stephanie:
Tijdens deze minor heb ik geleerd hoe je een klas observeert, wat de verschillen tussen de leerlingen zijn en wat dit voor invloed kan hebben op het klassenklimaat.

Ingangseisen

Geschikt voor ouderejaars

Literatuur

  1. Dokman, Oldeboom, Pepping-Poot & van Beusekom (2022), Ik in de wij. Lelystad: L&ving.
  2. Leijenhorst & Remmerswaal (2020). Groepsdynamica, de basis. Professioneel begeleiden van groepen. Amsterdam: Boom uitgevers.

Rooster

Je volgt twee dagen onderwijs op Windesheim, in totaal 9 uur. Daarnaast heb je nog één zelfstudiedag en twee dagen om je stage in te plannen. Tijdens die twee dagen op stage geef je 6 lessen, maar ben je wel de hele dag aanwezig om groepsobservaties te doen, gesprekken te voeren en opdrachten te doen.

Toetsing

We gebruiken bewust verschillende toets vormen: opdrachten, kennistoets, eindpresentaties en mondelingen. Zo helpen we studenten een zo volledig mogelijk beeld te laten zien van wat ze geleerd hebben.

Houd er rekening mee dat wanneer je in het tweede semester een minor volgt en een eventuele herkansing vindt in het volgende studiejaar plaats, je dan opnieuw dient in te schrijven via studielink.

Aanvullende informatie

De minor gaat van start bij voldoende inschrijving. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en per mail bij de contactpersoon binnen is.
Mail je overeenkomst naar minorsbe@windesheim.nl

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ben je student van Windesheim? Schrijf je dan in via de intekenapplicatie van Windesheim. Kijk voor meer informatie op de site aanbod persoonlijke profilering.

Kom je van buiten de Calo en is de minor vol? Neem dan contact op met minorsbe@windesheim.nl