Kies op maat

Inloggen Menu

Groepsdynamica

Aanleiding:

Groepen en klassen worden steeds complexer, met bijvoorbeeld onrust, pesten, ondermaats presteren of haantjesgedrag tot gevolg. Dit komt het leren en welbevinden van kinderen niet ten goede. Daarnaast is het voor jou als leerkracht vaak ook ingewikkeld. Didactisch en methodisch leer je van alles op je opleiding, dus lesgeven kan je inmiddels wel. Maar toch lukt het niet altijd. Hoe kan dat nou?

Herken je dit en wil jij meer zicht en grip krijgen op groepsprocessen? Volg dan deze minor!Leerdoelen

Wat leer je tijdens de minor groepsdynamica?

Tijdens minor helpen we je, op praktische en ervaringsgerichte wijze, bij het ontwikkelen van een nieuwe bril waarmee je naar groepen kan kijken. Vanuit dit perspectief worden groepsdynamische processen die zich afspelen in jouw groep(en) klas meer helder. Je gaat bijvoorbeeld zien hoe kinderen elkaar beïnvloeden en hoe ze zich laten beïnvloeden. Verder krijg je meer zicht op welk kind het meeste invloed heeft en op welke manier hij/zij die invloed laat gelden. Vervolgens krijg je handvatten aangereikt die je kunnen helpen om de dynamiek in de groep meer positief te kleuren, om zodoende het welbevinden en leren van kinderen te stimuleren.

Visie en kwaliteit van de opleiding

De minor sluit aan bij een probleem dat steeds nadrukkelijker naar voren komt in de dagelijkse (stage)praktijk. We kiezen er daarom ook voor om op praktische en makkelijk toepasbare wijze onze minor aan te bieden. Zodat je er meteen mee aan de slag kunt.

leerlijnen

Stage:

Stage heeft een centrale plek in de minor. Groepsprocessen vinden namelijk plaats in de praktijk, in jouw groep(en). En jij bent daar onderdeel van. Dit is dan ook de plek waar de reflectie, actie-onderzoek en GIG leerlijn bij elkaar komen.

Groepsklimaat, interactie en groepsprocessen (GIG):

Lesgeven blijkt meer te zijn dan methodiek en didactiek, er moet ook nog “iets” met de groep! Dat “iets” staat centraal bij GIG. Tijdens GIG krijg je handvatten aangereikt die je kunnen helpen om meer zicht te krijgen op processen die spelen in de groepen waaraan jij lesgeeft. Observatietools, activiteiten, terminologie etc.

Reflectie: Door anders naar groepen te kijken leer je ook weer iets nieuws over jezelf. Wat doet bepaald gedrag van leerlingen met jou, waarom roep jij bepaald gedrag bij leerlingen op? Dit soort vragen staan centraal in de Reflectieleerlijn. Ook je voorkeur voor bepaalde interventies, of juist moeite ermee, kunnen bij Reflectie besproken worden.

Actie-onderzoek:

In deze onderzoeksleerlijn onderzoek je jouw groep(en): wat is de huidige situatie; welke interventie zou het groepsklimaat positief kunnen veranderen; en wat zijn de effecten van deze interventie? Om klimaat, veiligheid, sfeer en de effecten van jouw gedrag als (toekomstig) professional te meten is deze module ontwikkelt.

Ervaringen van oud-studenten:

Mirna:
Dankzij deze minor zie ik sneller welk kind welke rol heeft in een groep. Hierdoor kan ik de groep beter besturen met behulp van de geleerde activiteiten.

Stijn:
In mijn werkpraktijk (middelbare school) gebruik ik veel activiteiten en samenwerkingsvormen die aangeboden worden tijdens de minor. Uiteindelijk geven deze activiteiten een goed beeld van de onderlinge verhoudingen tussen de leerlingen. Deze informatie gebruik ik om het groepsproces, naar wens, te beïnvloeden.

Youri:
Door de minor ben ik écht anders naar groepen gaan kijken. Ik geef nu les vanuit de wensen en behoeften van een groep, door deze minor heb ik geleerd om mijn werkwijze op de groep af te stemmen. Dit zorgt vaak voor een heerlijke sfeer in de groep.

Stephanie:
Tijdens deze minor heb ik geleerd hoe je een klas observeert, wat de verschillen tussen de leerlingen zijn en wat dit voor invloed kan hebben op het klassenklimaat.

Ingangseisen

Geschikt voor ouderejaars

Literatuur

Beusekom, R., Dokman I., Poot, A.  & Oldeboom, B. (2018). Ik in de Wij. Lelystad: L&Ving

Remmerswaal, J. L. M. (2013). Handboek groepsdynamica: een nieuwe inleiding op theorie en praktijk. Amsterdam: Nelissen.

Rooster

Je volgt twee dagen onderwijs op de Calo, in totaal 9 uur. Daarnaast heb je nog één zelfstudiedag en twee dagen om je stage in te plannen. Tijdens die twee dagen op stage geef je 6 lessen, maar ben je wel de hele dag aanwezig om groepsobservaties te doen, gesprekken te voeren en opdrachten te doen.

Toetsing

We gebruiken bewust verschillende toetsvormen om studenten te helpen een zo volledig mogelijk beeld te laten zien van wat ze geleerd hebben:

  • Opdrachten;
  • Kennistoets;
  • Eindpresentatie.

Houd er rekening mee dat wanneer je in het tweede semester een minor volgt en een eventuele herkansing vindt in het volgende studiejaar plaats, je dan opnieuw dient in te schrijven via studielink.

Aanvullende informatie

De minor gaat van start bij voldoende inschrijving. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en bij de contactpersoon binnen is. Wij kunnen op dit moment alleen overeenkomsten behandelen die per mail binnenkomen, dus gelieve geen overeenkomsten per post toesturen. Mail je overeenkomst naar minorsbe@windesheim.nl

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ben je student van Windesheim? Schrijf je dan in via de intekenapplicatie van Windesheim. Kijk voor meer informatie op de site aanbod persoonlijke profilering.

Kom je van buiten de Calo en is de minor vol? Neem dan contact op met minorsbe@windesheim.nl