Kies op maat

Inloggen Menu

Toegepaste psychologie en gedrag in organisaties

Ben je geïnteresseerd in de vraag hoe je kennis over jouw gedrag en over gedrag van anderen kunt inzetten om succesvol te zijn? In hedendaagse organisaties draait het steeds meer om de inbreng van jou als persoon in je rol als professional. Waar je ook werkt, je hebt altijd met mensen en hun gedrag te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan collega’s, leidinggevenden, klanten, consumenten, cliënten, patiënten, leerlingen, etc. Mensen laten altijd gedrag zien, ook als ze geen gedrag willen laten zien. Net zoals jij dat laat zien.

Goede kennis en vaardigheden van psychologie en communicatie in organisaties kan een positief effect hebben op het gedrag van anderen, jezelf, het team en je mogelijke doelgroep. Je kunt dan bewust en professioneel bijdragen aan een goede werksfeer en daardoor aan de resultaten van je organisatie. Dit komt ten goede aan de motivatie en gezondheid van jezelf en anderen.

Wat levert jou dit op?

Je brengt je persoonlijke profiel in kaart. In dit profiel staan onder andere je sterke kanten en talenten. Daardoor wordt inzichtelijk wat voor jou echt belangrijk is om zo goed mogelijk tot je recht te komen in je werk. Dat heb je nodig om in optimale, suboptimale of zelfs moeilijke werkomgeving grip te krijgen op je eigen functioneren en dat van anderen. Dit is de basis voor je professionele carrière. Je bent in staat interacties op de werkvloer te analyseren en te bepalen welke interventies bijdragen aan betere besluitvorming, welbevinden, werkplezier en het uiteindelijke resultaat voor de organisatie.

Je krijgt inzicht in patronen (zinvolle maar ook zinloze) die te maken hebben met jezelf, je relaties met anderen en je relatie met de maatschappij.

Als je deze patronen doorziet leer je hoe je de sterke kanten in je persoonlijkheid succesvol kunt inzetten om je doelen te bereiken en betekenisvol te zijn voor de organisatie waarin je werkt.

Leerdoelen

Leerdoelen:

1.       Je leert hoe je de sterke kanten in je persoonlijkheid succesvol kunt inzetten om doelen te bereiken.

2.       Je verwerft psychologische basiskennis in relatie tot gedrag in organisaties

3.       Je bent in staat interacties op de werkvloer te analyseren en te bepalen welke interventies bijdragen aan betere besluitvorming, welbevinden, werkplezier en uiteindelijke resultaatopbrengst voor de organisatie.

4.       Je krijgt inzicht in patronen die te maken hebben met jezelf, je werkrelaties met anderen en je relatie met de maatschappij.

5.       Je ontwikkelt een professioneel gedragsrepertoire dat je afhankelijk van de werkomstandigheden zo goed mogelijk in zet.

Aanvullende informatie

De minor gaat van start bij voldoende inschrijving. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en bij de contactpersoon binnen is. Wij kunnen op dit moment alleen overeenkomsten behandelen die per mail binnenkomen, dus gelieve geen overeenkomsten per post toesturen.

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ben je student van Windesheim? Schrijf je dan in via het aanmeldformulier van je eigen opleiding/domein. Voor studenten Bewegen en Educatie: kijk op de site MinorsBE!

NB de minor zit VOL, informeer naar de wachtlijst via minorsbe@windesheim.nl

Ingangseisen

Propedeuse behaald.

Daarnaast zoeken wij ambitieuze studenten die verschil willen maken binnen een organisatie. Studenten die met een krachtig persoonlijk profiel een voet tussen de deur willen krijgen binnen een stevige organisatie en/of succesvol bedrijf. Ben jij die student? Dan ben je van harte welkom bij deze minor.

Toetsing

Er wordt gebruik gemaakt van portfolio’s, maar ook reflectieverslagen, papers, en onderzoeksverslagen.

Literatuur

De voorgeschreven literatuurlijst ontvang je na inschrijving.

Rooster

Je volgt anderhalve dag les op dinsdag en donderdag. De lessen beginnen om 9:30 uur. Daarnaast bereid je zaken voor en voer je werkveldactiviteiten uit.