Kies op maat

Inloggen Menu

Spaanse taal en cultuur

In deze minor leren studenten de Spaanse taal (ERK A1>A2) en over de cultuur van Spanje en Latijns-Amerika.

Leerdoelen

Na het volgen van de minor Spaanse taal en cultuur beheerst de student op het gebied van de Spaanse taal de belangrijkste inhouden (begrippen en concepten) over kennismaken, familie, hobby’s, landschappen, klimaat, dagelijkse activiteiten, de tijd, winkelen, eten, kleding, locaties, vakantie, persoonsbeschrijvingen, woningen, gezondheid, vrijetijdbestedingen, het verleden, koken, beroepskeuze, relaties en je mening geven.

Na het volgen van de minor Spaanse taal en cultuur beheerst de student op het gebied van de cultuur van Spanje de belangrijkste inhouden (begrippen en concepten) over de geografie, geschiedenis, politiek, maatschappij, kunst en het dagelijkse leven.

Na het volgen van de minor Spaanse taal en cultuur beheerst de student op het gebied van de cultuur van Latijns-Amerika de belangrijkste inhouden (begrippen en concepten) over de geschiedenis, kunst en politiek tot en met heden.

Aanvullende informatie

NB: de minor voor semester 2 is op dit moment vol, informeer naar de wachtlijst via minorsbe@windesheim.nl

De voertaal is Nederlands en Spaans.

Wanneer er gekozen wordt de minor in deeltijd te volgen zal dit uitgespreid worden over 2 semesters.

De minor gaat van start bij voldoende inschrijving. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en bij de contactpersoon binnen is.

Wij kunnen op dit moment alleen overeenkomsten behandelen die per mail binnenkomen, dus gelieve geen overeenkomsten per post toesturen.

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.

Ben je student van Windesheim? Schrijf je dan in via het aanmeldformulier van je eigen opleiding/domein. Voor studenten Bewegen en Educatie: kijk op de site MinorsBE!

Ingangseisen

Er zijn 2 variaties en daarbij behorende voorwaarden voor het volgen van de minor Spaanse taal en cultuur.

  1. De minor Spaanse taal en cultuur in zijn geheel. Deze is bedoeld voor studenten die géén voorkennis van de Spaanse taal hebben. Deze studenten volgen het standaardprogramma.
  2. Onderdelen van de minor Spaanse taal en cultuur in combinatie met de minor Chinese taal en cultuur. De minor Spaanse taal en cultuur bestaat namelijk uit 6 modules van 5 EC (30 EC), en daarnaast zijn er nog 5 schakelmodules (elk 1 EC). De minor Chinese taal en cultuur bestaat 4 taalmodules van 4 EC, 1 cultuurmodules van 2 EC, 2 cultuurmodules van 4 EC, 1 grammaticamodule van 2 EC en een taalportfolio van 2 EC. De modules van zowel de minor Spaanse als Chinese taal en cultuur zijn afzonderlijk af te ronden, waardoor een flexibel programma - persoonlijke leerroute  'Wereldtalen en culturen Spaans-Chinees'-  gemaakt kan worden. Deze is toegankelijk voor:

-studenten die geïnteresseerd zijn in beide programma's en kiezen voor de persoonlijke leerroute 'Wereldtalen en culturen Spaans-Chinees';

-studenten die al deelcompetenties bezitten, waardoor ze een beperkter aantal modules uit de minor Spaanse taal en cultuur kunnen doen, en om een volledige minor van 30 EC te kunnen volgen, deze met modules naar keuze uit de minor Chinese taal en cultuur aanvullen. Dit zijn bijvoorbeeld studenten die al deelcompetenties bezitten zoals native speakers van de Spaanse taal die zich alleen willen verdiepen in de cultuur van Spanje en/of Latijns-Amerika, dan wel studenten die op de middelbare school al Spaans geleerd hebben, of studenten die in een Spaanstalige land gewoond of gestudeerd hebben. Via een assessment zullen deze competenties vastgesteld worden.

NB: de samenstelling van het persoonlijke profiel 'Wereldtalen en culturen Spaans-Chinees' zal in overleg met de coördinator samengesteld en vastgelegd worden aan de hand van een persoonlijke leerovereenkomst. De minor waarvan de meeste EC’s gevolgd zullen worden, is de hoofdminor. Daarmee wordt ook bepaald of het profiel 'Wereldtalen en culturen Chinees-Spaans, of Spaans-Chinees’ wordt.

Toetsing

Taal: practicum waarin alles 4 de vaardigheden worden getest: spreken en luisteren, schrijven en lezen. Cultuur: portfolio en presentaties.

Literatuur

Spaanse taal 1 en 2: Start.es 1, ISBN 9789046904732 en Start.es 2 ISBN 9789046905722, Christina Irún Chavarría & Nuria Gonzáles Gutiérrez.

Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur: materialen via de online leeromgeving.

Rooster

Ma 10.30-12.30 taal, Di 10.30 -12.30 taal, Do 10.30-12.30 taal + 12.30-14.30 cultuur