Kies op maat

Inloggen Menu

Sporteventmanagement van de toekomst

Passie voor sport(en) en het organiseren van sportevenement?

In deze minor ga je van dichtbij ervaren hoe een groot sportevenement wordt georganiseerd waarbij duurzaamheid en maatschappelijke impact een centrale plek hebben. Je gaat samen met mede studenten een groot sportevenement innoveren, voorbereiden en organiseren. Daarnaast krijg je de meest actuele en innovatieve informatie over duurzaamheid en maatschappelijke impact in de sport van onze partners More2Win en Thincahead. Deze kennis en ervaring ga je toepassen op ons eigen sportevent van juni 2024!

Relevant en actueel!

Sportevenementen worden door overheden in binnen- en buitenland steeds vaker bezien in het licht van het realiseren van maatschappelijke doelen, waaronder sociale en duurzaamheidsdoelen. Dit brengt vragen met zich mee dat bij overheden behoefte is aan kennis over de mate waarin sportevenementen voor beleidsdoelen kunnen worden aangewend en welke resultaten ermee kunnen worden geboekt. 
Aan de andere kant zien steeds meer commerciële partijen kansen voor maatschappelijke profilering en sponsoring voor en in de sport en worden al deze belangen steeds zichtbaarder meegenomen in grote sportevenementen. 

Leerdoelen

Leeruitkomsten (LU):

LU1: De student heeft (I) kennis en inzicht van de theorie van eventmanagement, sportmarketing, projectmanagement en sportsponsoring in de context van het organiseren van een duurzaam en impactrijk sportevent.

LU2: De student kan (II) kennis en inzichten van duurzaamheid toepassen in het analyseren, adviseren en in de uitvoering van een sportevent.

LU3: De student kan (III) relevante data verzamelen en interpreteren in relatie tot de maatschappelijke impact van een sportevent en maakt de impact daarbij zichtbaar. LU4: De student kan (IV) informatie, ideeën en oplossingen overbrengen m.b.v. een model/theorie op medestudenten, specialisten en niet[1]specialisten adhv een portfolio en een presentatie. 

Ingangseisen

Afgeronde propedeuse

Literatuur

Geen specifieke literatuur.

Rooster

Het weekrooster bestaat uit vier dagen – maandag tot en met donderdag- op Windesheim in Zwolle, waarvan drie collegedagen en een dag voor coaching, projectoverleg en uitvoering in afstemming met alle relevante stakeholders. De colleges bestaan o.a. uit de volgende onderdelen: theorielessen over sporteventmanagement, sportmarketing, sportsponsoring, duurzaamheid, sociaal ondernemerschap en onderzoek (impact). Ook zijn er enkele werkbezoeken op locatie van events (achter de schermen) en gastcolleges van inspirerende sprekers uit het nationale events netwerk. Je werkt samen met een groepje studenten aan één of meerdere projectonderdelen van het sportevenement en betrekt daarbij alle relevante stakeholders.

Toetsing

De toetsing van deze minor bestaat uit vier deel toetsen. We werken gedurende de hele minor aan het innoveren, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van ons eigen sportevenement in de sport en beweeg praktijk, de projectstage. Dit wordt getoetst in een assessment en een portfolio. Daarnaast gaan we voor één of meerdere opdrachtgevers een schriftelijk advies uitwerken op het gebied van duurzaamheid, sportevents of impact. Het hart van de minor gaat over Sporteventmanagement. Om dit te toetsen zal een externe opdrachtgever je vragen om een z.g. bid uit te werken voor een bestaand of nieuw sportevent. Tot slot toetsen we je kennis van alle drie de thema’s in een schriftelijk tentamen in de vorm van een casus. Kortom, een stevige uitdaging met veel variatie!

Het behalen van de minor levert 30 EC op. 

Aanvullende informatie

Nieuw en uitdagend!

Deze minor is afgelopen studiejaar ontwikkeld en uitgevoerd. Zowel de betrokken partners als deelnemende studenten waren erg tevreden. De uitvoering is experimenteel en innovatief van opzet en vraagt dus veel van je als deelnemer.

De minor gaat van start bij voldoende inschrijving. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst ook voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en per mail bij de contactpersoon binnen is. Geef bij het opsturen van je leerovereenkomst ook aan of je de minor via regulier onderwijs of e-learning wilt volgen.
Mail je overeenkomst naar minorsbe@windesheim.nl

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.