Kies op maat

Inloggen Menu

Sporteventmanagement van de toekomst

Passie voor sport(en) en het organiseren van sportevenement?

In deze minor ga je van dichtbij ervaren hoe een groot sportevenement wordt georganiseerd waarbij duurzaamheid en maatschappelijke impact een centrale plek hebben. Je gaat samenwerken met het bestuur en de vrijwilligers van de stichting Halve Marathon van Zwolle zodat je een uniek beeld krijgt van de organisatie van dit sportevenement met ruim 10.000 deelnemers. Daarnaast krijg je de meest actuele en innovatieve informatie over duurzaamheid en maatschappelijke impact in de sport van onze drie partners More2Win, Copper8 en Thincahead. Deze kennis en ervaringen ga je toetsen aan de ambities van de Halve Marathon en toepassen voor editie van juni 2023!

Relevant en actueel!

Sportevenementen worden door overheden in binnen- en buitenland steeds vaker bezien in het licht van het realiseren van maatschappelijke doelen, waaronder sociale en duurzaamheidsdoelen. Dit brengt vragen met zich mee dat bij overheden behoefte is aan kennis over de mate waarin sportevenementen voor beleidsdoelen kunnen worden aangewend en welke resultaten ermee kunnen worden geboekt. 
Aan de andere kant zien steeds meer commerciële partijen kansen voor maatschappelijke profilering en sponsoring voor en in de sport en worden al deze belangen steeds zichtbaarder meegenomen in grote sportevenementen. 

Leerdoelen

Leeruitkomsten (LU):

LU1: De student heeft (I) kennis en inzicht van de theorie van eventmanagement, sportmarketing, projectmanagement en sportsponsoring in de context van het organiseren van een duurzaam en impactrijk sportevent.

LU2: De student kan (II) kennis en inzichten van duurzaamheid toepassen in het analyseren, adviseren en in de uitvoering van een sportevent.

LU3: De student kan (III) relevante data verzamelen en interpreteren in relatie tot de maatschappelijke impact van een sportevent en maakt de impact daarbij zichtbaar. LU4: De student kan (IV) informatie, ideeën en oplossingen overbrengen m.b.v. een model/theorie op medestudenten, specialisten en niet[1]specialisten adhv een portfolio en een presentatie.

Promofilm! 

Ingangseisen

Geen

Literatuur

Geen specifieke literatuur.

Rooster

Het weekrooster bestaat uit drie dagen college op Windesheim in Zwolle, één dag voor zelfstudie en één dag voor coaching, projectoverleg en uitvoering in afstemming met alle relevante stakeholders.  De colleges bestaan o.a. uit de volgende onderdelen: theorielessen over sporteventmanagement, sportmarketing, sportsponsoring, duurzaamheid, sociaal ondernemerschap en onderzoek (impact). Ook zijn er enkele werkbezoeken op locatie van events (achter de schermen) en gastcolleges van inspirerende sprekers uit het nationale events netwerk. Je werkt samen met een groepje studenten aan één of meerdere projectonderdelen van het sportevenement en betrekt daarbij de Halve Marathon Zwolle.

Toetsing

Centraal in deze minor staat het opstellen, uitvoeren en evalueren van het sportevenement in de sport en beweeg praktijk. Dit wordt getoetst in een assessment en een portfolio. Het behalen van de minor levert 30 EC op. 

Aanvullende informatie

Nieuw en uitdagend!

Deze minor is in 2022 ontwikkeld en met externe partners vormgegeven. De uitvoering is experimenteel en innovatief van opzet en vraagt dus veel van je als deelnemer.

Online voorlichting!
Deze minor zal online via Teams worden voorgelicht op onderstaande data:
woensdag 26 oktober 19.30u. Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 
donderdag 27 oktober 16.00u. Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 
neem voor meer informatie contact op met Aart-Jan Warnaar a.warnaar@windesheim.nl of Guy Steenweg ga.steenweg@windesheim.nl

De minor gaat van start bij voldoende inschrijving. Toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Houd er rekening mee dat een minor niet door kan gaan vanwege te weinig aanmeldingen of dat een minor vol kan zijn.

Zorg ervoor dat je leerovereenkomst ook voor het einde van de inschrijfperiode ondertekend is en per mail bij de contactpersoon binnen is. Geef bij het opsturen van je leerovereenkomst ook aan of je de minor via regulier onderwijs of e-learning wilt volgen.
Mail je overeenkomst naar minorsbe@windesheim.nl

Let op; deeltijdstudenten betalen vaak een lager bedrag aan collegegeld dan het collegegeld dat voor de deeltijd of voltijdopleiding staat waar zij de minor willen volgen. Houd er rekening mee dat je in dat geval het verschil zelf dient te betalen.