Kies op maat

Inloggen Menu

International Sustainable Development (ISD)

Wil jij ervaren dat de wereld groter is dan Nederland? Heb je belangstelling voor duurzaam ontwikkelingswerk en wil je weten hoe het is om een aantal maanden te verblijven in een cultuur die echt in niets lijkt op de onze? Lijkt het je wat om in een multidisciplinair team aan de slag te gaan in projecten in een ontwikkelingsland? Dan is de minor International Sustainable Development iets voor jou!

Binnen de Minor ISD ga je na een gedegen voorbereidingsperiode van 3 weken, voor 16 weken naar een ontwikkelingsland (Zuid-Afrika, Zambia, The Gambia,  Uganda, Suriname, Bali, Cambodja of Vietnam), waar je onze opdrachtgevers ondersteunt met kennis en tijd om vooruitgang te realiseren. Je voert een opdracht uit of doet onderzoek dat past binnen het totale project en aansluit bij je opleiding. Je doet dat met andere studenten van andere opleidingen, zodat je werkt in een multidisciplinair team. De opdrachtgever is de persoon aan wie je rapporteert. De landencoördinator vanuit Windesheim en een vakdocent vanuit je opleiding volgen je en adviseren je. Je ontwikkelt beroepsproducten, maakt reflecties en zorgt dat je kennis wordt overgedragen aan zowel de lokale opdrachtgever als aan de volgende groep die daar naar toe gaat. Per land zijn woon- en werkvoorziening weer anders. Kosten variëren per land. Je moet rekening houden met ongeveer 2500 – 3500 euro, daarbij zijn ook uitstapjes bij ingerekend. Kijk ook vooral op www.minorisd.nl voor meer informatie en kom naar de informatiebijeenkomsten per land. De data van deze voorlichtingen zijn in september en oktober. De exacte data worden eind augustus hier bekend gemaakt.

Voor impressie van de minor check:

Algemene informatie: https://www.youtube.com/watch?v=jfE32cif7-Y 

Suriname: https://www.youtube.com/watch?v=Ih-crzMf98M

Zuid-Afrika: https://www.youtube.com/watch?v=HQA5pfGGJWo

Bali: https://www.youtube.com/watch?v=JQI_ws3bnPw

Zambia: https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=QPI3V9YoT7I

Cambodja https://www.youtube.com/watch?v=2B4TgozJ47o 

Uganda https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=U79UD5NqOkI

Vietnam https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=U79UD5NqOkI

 

Leerdoelen

HBO-kwalificaties 2, 5, 8 en 10

Aanvullende informatie

Voorkeur gaat uit naar Windesheim studenten. Als er ruimte is, wat bijna altijd wel het geval is, kunnen ook andere studenten deelnemen.

Nb. Voertaal : Nederlands in het theoretisch deel. In het praktijk deel moet je de lokale gangbare taal kunnen spreken (veelal Engels).

Wil je de voorlichtingen over deze minor bijwonen? Dat kan! Kijk op onze website voor actuele data, tijden en locatie.www.minorisd.nl

Je hoeft je voor deze avonden niet aan te melden. Je kunt gewoon binnenlopen.  

Ingangseisen

Studenten van alle opleidingen hebben toegang tot deze minor, waarbij de opdrachtgever bepalend is voor welke studenten er gewenst zijn in een semester.

Je zit in het derde of vierde jaar van je studie, hebt je propedeuse gehaald en een stage voldoende afgerond. Je moet op voldoende niveau Engels kunnen spreken en schrijven (geldt niet voor Suriname). Je moet passen in een multidisciplinair (studenten van verschillende opleidingen) team. Je moet je kunnen aanpassen aan niet-westerse omstandigheden, flexibel zijn en een uitdaging aan willen gaan. Er vindt voorafgaand aan de minor een gesprek plaats om je motivatie en je geschiktheid te toetsen. Aan de landencoördinator overleg je voorafgaand aan de eerste bijeenkomst een verklaring van je studieloopbaanbegeleider waarin staat dat er geen geestelijke of lichamelijk beperkingen zijn die het succesvol volgen van de minor in de weg staat. 

Toetsing

Het theoretisch deel wordt afgesloten met een plan van aanpak. Het is de je voorbereiding op het projectdeel. Het projectdeel wordt afgesloten met een portfolio, met daarin je reflecties, beroepsproducten en procesverslag.

Literatuur

Literatuur wordt per project land apart verstrekt in de eerste week. Verder gebruiken we het boek Interculturele communicatie van Nunez e.a.

Rooster

De eerste 3 weken volg je een voorbereidingsprogramma op Windesheim met lessen over o.a. cultuur, veiligheid, teambuilding en gezondheid. Daarna vertrek je naar het ontwikkelingsland van je keuze. Daar gelden de lokale werktijden.