Kies op maat

Inloggen Menu

International Sustainable Development (ISD)

De nieuwe voorlichtingsdatum is bekend.  De voorlichtingen zijn online op woensdag 18 september 2024 en woensdag 16 oktober 2024 van 16.00 - 18.00 uur. 

Een minor geschikt voor alle soorten HBO opleidingen. 

film voorlichting autumn 24

poster autumn 24

Dit is de link naar de voorlichtingsbijeenkomsten.  En mocht je eerder vragen hebben, neem dan contact op met ons mailadres minor-isd@windesheim.nl  of P.Smid@windesheim.nl 

Je hoeft niet te wachten op de aanmeldknop op deze kies op maat pagina. 

Het is verstandig om je eerst aan te melden volgens de procedure op de  website ISD.

Op de website lees je dat jij je kunt aanmelden via deze link naar Mobility online

Pas na de aanmelding en nadat je in een gesprek gehoord hebt dat je plaatsbaar bent, kun jij je via de aanmeldknop op deze pagina je aanmelden. Je ontvangt dan een leerovereenkomst. 

Op de website vind je allemaal informatie over de projecten in Zuid-Amerika, Afrika en Zuid-Oost Azië.  Daarnaast zijn we vorig jaar gestart met nieuwe Europese projecten in Albanië en Roemenië.  

Wil jij ervaren dat de wereld groter is dan Nederland? Heb je belangstelling voor duurzaam ontwikkelingswerk en wil je weten hoe het is om een aantal maanden te verblijven in een cultuur die echt in niets lijkt op de onze? Lijkt het je wat om in een multidisciplinair team aan de slag te gaan in projecten in een ontwikkelingsland? Dan is de minor International Sustainable Development iets voor jou!

Zie  voor meer informatie de website https://minorisd.nl/

Binnen de Minor ISD ga je na een gedegen voorbereidingsperiode van 3 weken, voor 16 weken naar een ontwikkelingsregio (Zuid-Afrika, The Gambia,  Suriname, Indonesië (Bali) Cambodja, Panama, Tirana (Albanië) of Roemenië, waar je onze opdrachtgevers ondersteunt met kennis en tijd om vooruitgang te realiseren op al van thema's (milieu, educatie, business, bouw en infra etc.). Je voert een opdracht uit of doet onderzoek dat past binnen het totale project en aansluit bij je opleiding. Je doet dat met andere studenten van andere opleidingen, zodat je werkt in een multidisciplinair team. De opdrachtgever is de persoon aan wie je rapporteert. De landencoördinator vanuit Windesheim en een vakdocent vanuit je opleiding volgen je en adviseren je. Je ontwikkelt beroepsproducten, maakt reflecties en zorgt dat je kennis wordt overgedragen aan zowel de lokale opdrachtgever als aan de volgende groep die daar naar toe gaat. Per land zijn woon- en werkvoorziening weer anders. Kosten variëren per land. Je moet rekening houden met ongeveer 4000 – 5000 euro. Kijk ook vooral op de vernieuwde website https://minorisd.nl/voor meer informatie en kom naar de informatiebijeenkomsten per land. 

Naast onze algemene informatie op onze website hebben we op de YouTube allerlei beeldmateriaal staan over de diverse projecten.

De website: https://minorisd.nl/

Algemene minor video: algemene informatie

Suriname: playlist Suriname 

Paname: Playlist Panama

Zuid-Afrika: playlist Zuid Afrika

Bali: playlist Bali

Cambodja playlist Cambodja

The Gambia playlist the Gambia

Leerdoelen

HBO-kwalificaties 2, 5, 8 en 10

Ingangseisen

Studenten van alle opleidingen hebben toegang tot deze minor, waarbij de opdrachtgever bepalend is voor welke studenten er gewenst zijn in een semester.

Je zit in het derde of vierde jaar van je studie en hebt je propedeuse gehaald. Je moet op voldoende niveau Engels kunnen spreken en schrijven (geldt niet voor Suriname). Je moet passen in een multidisciplinair (studenten van verschillende opleidingen) team. Je moet je kunnen aanpassen aan niet-westerse omstandigheden, flexibel zijn en een uitdaging aan willen gaan. Er vindt voorafgaand aan de minor een gesprek plaats om je motivatie en je geschiktheid te toetsen. Aan de landencoördinator overleg je voorafgaand aan de eerste bijeenkomst een verklaring van je studiebegeleider waarin staat dat er geen geestelijke of lichamelijk beperkingen zijn die het succesvol volgen van de minor in de weg staat. 

Aanmelding:

Je meld je aan via de link in Mobility Online: Mobility Online

Uploaden in Mobility Online: motivatiebrief, CV en toestemming studiebegeleider.

Na ontvangst van deze documenten ontvang je een uitnodiging voor een interview en hoor je of je geplaatst kunt worden.

Na plaatsing kan jij je aanmelden via de aanmeldknop.

 

zie voor uitgebreide informatie de https://minorisd.nl/

Literatuur

Literatuur wordt per project land apart verstrekt in de eerste week. Verder gebruiken we de boeken  'voorbij het stigma' van John ter Horst en 'grenzeloos leren'  van Frieda van Brug en Gerrieta Muis. 

Rooster

De eerste 3 weken volg je een voorbereidingsprogramma op Windesheim met lessen over o.a. cultuur, veiligheid, teambuilding en gezondheid. Daarna vertrek je naar het ontwikkelingsland van je keuze. Daar gelden de lokale werktijden. 

Toetsing

Het theoretisch deel wordt afgesloten met een e magazaine en een voorlopig plan van aanpak. Het is je voorbereiding op het projectdeel. Het projectdeel wordt afgesloten met een portfolio, met daarin je reflecties, beroepsproducten en procesverslag.

Aanvullende informatie

 

Nb. Voertaal : Nederlands in het theoretisch deel. In het praktijk deel moet je de lokale gangbare taal kunnen spreken (veelal Engels).

Wil je de voorlichtingen over deze minor bijwonen? Dat kan! Kijk op onze website voor actuele data, tijden en locatie. www.minorisd.nl