Kies op maat

Inloggen Menu

Electrical Energy Engineer

 Minor Electrical Energy Engineer

Energietechniek begint bij de opwekking van elektriciteit, dat wordt getransporteerd naar de eindgebruikers. Maar hoe zit dat in de toekomst als we het hebben over bijvoorbeeld decentrale opwekking of elektrische auto’s? Is de huidige vorm van opwekken en transporteren in de toekomst nog nodig? En wat verandert er bij de eindgebruikers als het gaat om energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot? Eén ding is zeker: de vraag naar elektrische energie blijft!

Leerdoelen

 Toekomstmogelijkheden

Met deze minor kun je in tal van functies terecht, zoals projectleider bij een grote installateur, projectengineer of ontwerper van distributienetten. Als hbo-er kom je vooral in het middenkader terecht. Voorbeelden van bedrijven zijn Enexis, Tennet en Rendo. Maar ook bedrijven met zware industrie zoals Wavin en Hoogovens. Daarnaast kun je aan de slag bij diverse ingenieursbureaus.

Aanvullende informatie

Onderwijsvisie EEE

Zo’n 30 jaar geleden kon een energie-ingenieur zelfs nog een transformatorhuisje bouwkundig ontwerpen. Tegenwoordig is ook de elektrische energie techniek zo breed en complex geworden, dat het ondoenlijk is voor de opleiding een “kant en klare ingenieur” af te leveren. Daarom richt deze minor zich op een aantal belangrijke specialisaties binnen de energietechniek, om zo voldoende basiskennis te creëren bij de student voordat hij de arbeidsmarkt op gaat.

Windesheim heeft een nauw samenwerkingsverband met netbeheerder Enexis. Dit komt tot uiting in diverse gastcolleges, excursies en projecten.

Ingangseisen

Toelatingseisen
Als toelatingseis geldt dat je je propedeuse Elektrotechniek  en voldoende vakken in het 2e jaar Elektrotechniek afgerond hebt.

Toetsing

Elektrische Distributietechniek

Wie of wat de elektriciteit ook opwekt, transport en distributie daarvan blijft altijd bestaan. Bij het ontwerpen van een transport- of distributienet moet rekening gehouden worden met tal van
Electrical Energy Engineer uitdagingen. Denk hierbij aan kabels, beveiligingen en transformatie. In dit vak ga je hier theoretisch en praktisch mee aan de slag. (5 ec’s)


Elektrotechnische Installatietechniek

De verbruiker van elektrische energie verandert continu. Installaties in gebouwen en huizen worden steeds intelligenter en moeten steeds goedkoper gebouwd worden. In dit practicumvak ga je zelfstandig aan de slag met een opdracht waarin je een elektrische installatie ontwerpt. (3 ec's)


Vermogenselektronica

Vermogenselektronica behoort tot de basisfunctionaliteiten binnen de energietechniek. Denk hierbij aan bijvoorbeeld omvormers van zonnepanelen en opladers van elektrische auto’s. Hiervoor is kennis nodig van diverse vermogenscomponenten zoals halfgeleidercomponenten. Dit vak haakt in op deze basisprincipes. (3 ec’s)

Hoogspanningstechniek

In het vak Hoogspanningstechniek nemen we een kijkje in het transport van elekctriciteit en allerlei aspecten die daarbij komen kijken. Zo kijken we naar de opbouw van hoogspanningstations met primaire vermogenscomponenten, maar ook naar de secundaire
beveiligingssinstallaties. Door de veranderende energie-opwekkers (vooral wind en zon) worden we steeds afhankelijker van internationale verbindingen. Daarom kijken we ook naar High Voltage Direct Current (HVDC) verbindingen met overzeese landen, handhaving van de energiebalans en het handelen in elektrische
energie (3 EC)


Duurzame EnergieTechnologie

Dit vak richt zich op de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de energietechniek. Onderwerpen als energieopwekking, energieopslag, duurzaam gebruik van netcomponenten en Smart Grids. (2 ec’s)

Communicatie

Bij Communicatie ligt de focus op taalbeheersing, wat nuttig is voor het schrijven van rapporten en verslagen. (1 EC)


Projecten en Vrije Vakken


Ga op zoek naar bedrijven in de energietechniek en doe een project dat aansluit bij jouw interesse. De projectkeuze die je maakt, overleg je met je docent. Daarnaast biedt dit cluster mogelijkheden
tot keuzevakken of maatschappelijke oriëntatie. (totaal 13 EC).

Rooster

Zie vanaf augustus:

roosters.windesheim.nl