Kies op maat

Login Menu

Mobile Solutions (voorheen App Development)

Als jij

  • een bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van een gebruiksklare native app,
  • samen wilt werken met studenten uit verschillende disciplines en expertises,
  • bereid bent je ook bezig te willen houden met vraagstukken uit andere disciplines,
  • met oplossingen wilt komen voor echte bedrijfsopdrachten.

 

Het profileringsthema is een samenwerking tussen de ICT-opleidingen en het bedrijfsleven.


De praktijk
Je gaat ín en voor een bedrijf een app ontwikkelen. De nadruk ligt op de realisatie van een native app, zodat de gebruikservaring van het gebruikte platform (Android, iOS of Windows Phone) maximaal is. Hierbij streef je ernaar dat het eindproduct zo in de markt kan worden gezet.

Je werkt minstens vier dagen per week bij een bedrijf in een multidisciplinair team van 3 à 4 studenten uit verschillende opleidingen die elk hun eigen expertise inbrengen. Denk aan expertises als Software Engineering, Commerciële Economie, Communicatie, Business IT and Management, Infrastructure Design and Security, en Embedded Systems and Automation. Samen formuleer je de doelstelling en werk je met name vanuit je eigen discipline aan de app. Daarnaast ben je bereid de andere samenwerkende disciplines te begrijpen, er een brug naar te slaan en zo nodig taken in andere disciplines uit te voeren.

De theorie
De theorie maak je voornamelijk eigen op de werkplek, learning-on-the-job. Verder is het semester vraaggestuurd ingericht: op basis van concrete leervragen worden workshops just-in-time verzorgd. Je krijgt deze workshops bij het bedrijf of op de opleiding. 6 ECTS van het semester wordt besteed aan de ontwikkeling van basisvaardigheden.

De opdracht
De opdrachten kunnen zeer verschillend van aard zijn. Er zijn eigenlijk maar twee eisen: het moet om een native app gaan en een werkend (prototype-) product opleveren. Denk bijvoorbeeld aan een app met benodigde webgerelateerde beheerfuncties. In de opdracht kunnen bijvoorbeeld aan de orde zijn onderwerpen als  projectmanagement, juridische aspecten, architecturen, iteratieve en incrementele ontwikkeling, testen, security, gebruik van sensoren en rfid’s.

Leerdoelen

De deelnemer leert in een multidisciplinair team een product (app) te ontwikkelen. Alle stadia van ontwikkeling worden doorlopen, nl. analyse, advies, ontwerp, realisatie en oplevering. Deze fasen worden beoordeeld in de volgende Windesheim HBO-ICT opleidingscompetenties: Analyse en Onderzoek, Advies en Communicatie, Ontwerp en Architectuur, Realisatie en Test, Management en Beheer en Professionele Ontwikkeling. 

Aanvullende informatie

Het semester wordt tweemaal per cursusjaar aangeboden, namelijk in september en in februari.

Voor de uitvoering van september dient je inschrijving uiterlijk 15 mei bekend te zijn bij Windesheim. Wil je deelnemen aan de uitvoering van februari dan dient je inschrijving voor 1 december bekend te zijn.

Tegelijk met  je inschrijving leg je contact met de docent (zie basisgegevens). Je krijgt dan instructies voor het sturen van een motivatiebrief met recente cijferlijst. Daarna wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek, een kennismakingsbijeenkomst met deelnemende bedrijven en een sollicitatiegesprek. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de weken vooraf aan het betreffende semester.

Ingangseisen

Er zijn verschillende rollen in het project binnen de minor mogelijk (design, development, management, marketing en communicatie). Afhankelijk van de rol die je gaat vervullen gelden andere ingangseisen. Neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon.

Hbo-studenten hebben de propedeuse en minstens 105 ECTS behaald.

Op basis van een motivatiebrief en een intakegesprek wordt geschiktheid bepaald.

Toetsing

De opdracht betreft een teaminspanning: als team is de deelnemer integraal verantwoordelijk voor het eindproduct. Toetsing vindt plaats aan de hand van een portfolio. Het portfolio bevat een groepsdeel en een individueel deel. In het portfolio wordt een beeld gegeven van de uitgevoerde activiteiten en het product. Daarnaast wordt de aanpak verantwoord (reflectie).

Literatuur

Er wordt gebruik gemaakt van vrij toegankelijke materialen.

Rooster

Vier dagen per week wordt in teamverband bij een bedrijf aan de opdracht gewerkt. Eén dag per week is de deelnemer op de opleiding voor workshops, (gast)colleges, presentaties en/of ervaringsuitwisseling.