Kies op maat

Login Menu

Entrepreneurship

Heb je een innovatief idee waarmee je jouw eigenbedrijf wil gaan opstarten? Of ben je misschien nog niet zover dat je nu al zeker weet dat je jouw eigen bedrijf wil gaan starten, maar je wilt onderzoeken of het ondernemerschap in je zit? Dan past het keuzesemester Entrepreneurship goed in je studieprogramma.

 

Het gaat hier niet om een mogelijk bijbaantje maar om ideeën waarmee langdurige werkgelegenheid  gecreëerd kan worden. Na een intakegesprek wordt er bepaald of je in aanmerking komt voor dit semester in deze vorm. Tijdens de intake wordt er gekeken naar de mate van innovativiteit van je idee of bedrijf, levensvatbaarheid, werkgelegenheid, je persoonlijke ondernemers-skills en je eigen netwerk . Daarnaast  wordt de intake gebruikt om te kijken of er binnen het netwerk van de ICT opleidingen voldoende mogelijkheden zijn om je te ondersteunen (denk aan financieringsmogelijkheden, aansluiting bij lectoraten, mogelijke partners, participatie aan ondernemerswedstrijden, aansluiting bij incubator trajecten etc.) Als het intakegesprek voldoende houvast biedt, gaan we samen een programma op maat voor de periode van een half jaar uitstippelen. Dit half jaar word je begeleid door een docent en verschillende partners van de opleidingen.

Leerdoelen

De student...

gaat een (ICT-gerelateerde) dienst of product te ontwikkelen;

leert een business model voor deze dienst te ontwikkelen;

voert een marktanalyse uit;

leert een bedrijf ontwerpen en inrichten;

gaat daadwerkelijk de dienst of het product in de markt zetten;

werkt binnen de onderneming werken aan een ondernemende professionele houding;

krijgt inzicht in de kansen en uitdagingen van ondernemerschap.

 

De student werkt aan de volgende HBO-i competenties binnen primair de architectuurlaag Bedrijfsprocessen: Analyseren, Adviseren, Ontwerpen, Realisatie en Beheren.

Aanvullende informatie

Voertaal is Engels, tenzij er geen internationale student meedoet. Dan is de voertaal Nederlands.

Ingangseisen

Voor de start van het keuzesemester vereist Windesheim een minimumtotaal van 105 EC over de eerste twee jaar.

De student dient ook over Engels spreek-en schrijfvaardigheden te beschikken. Het programma kan Engelstalig worden aangeboden.

Toetsing

Studenten worden getoetst op hun Professionele Houding (ondernemend) en op de inhoud via het opleveren van diverse tussendocumenten en een Businessplan. Tevens reflecteren de studenten op het semester gebruik makend van de HBO-i competenties.

Literatuur

Verplichte literatuur

Business Model Generatie: Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (EAN:9789013074086)

(https://www.managementboek.nl/boek/9789013074086/business-model-generatie-nederlandstalig-alexander-osterwalder)

De Lean Startup – Eric Ries (EAN: 9789043030984)

Engels: Lean Startup

(https://www.managementboek.nl/boek/9789043030984/de-lean-startup-eric-ries)

 

Suits & Hoodies – Quitin Schevernels (EAN 9789047008798)

(https://www.managementboek.nl/boek/9789047008798/suits-hoodies-quintin-schevernels)

 

Engels : niet aanwezig

Rooster

De studenten volgen diverse interactieve workshops en werken minimaal drie dagen per week, van 9 – 17 uur) in de community aan de diverse onderdelen van het bedrijf en bedrijfsplan. Op maandagmiddag volgen de studenten per periode een Professionele Vaardigheid. Op maandagmorgen kunnen er speciale aanvullende workshops en lectures door externe sprekers worden aangeboden.