Kies op maat

Inloggen Menu

Digital Transformation

Digital Transformation is een structurele verandering in de manier waarop een organisatie waarde toe kan voegen aan zijn klanten. Het is een ommekeer in het denken over hoe een organisatie technologie gebruikt om processen (helemaal) opnieuw in te richten. Het verandert het business model en biedt zodoende ook nieuwe kansen en mogelijkheden. Organisaties moeten zich aanpassen aan deze verandering door de focus te richten op het optimaliseren van het binnenhalen, bedienen en behouden van klanten. Niet alleen met een relevante digitale marketing, maar ook met het digitaal ondersteunen van medewerkers en het digitaliseren van processen en systemen. Hiervoor wordt meer en meer gestuurd op basis van data gedreven inzichten.

Het semester staat in het teken van deze digitale transformatie. In verschillende fasen gaan we, in multidisciplinaire teams, in samenwerking met opdrachtgevers, op zoek naar de mogelijkheden die digitale transformatie biedt voor het betreffende bedrijf. De focus kan hierbij per bedrijf wel verschillend zijn. Bij het ene bedrijf is er al een start gemaakt en wordt een deel van de processen bekeken (bijvoorbeeld inkoop), bij een ander bedrijf gaat het soms om een totale vernieuwing van verschillende systemen en is integratie het sleutelwoord.


In het hele semester wordt in teams aan een opdracht gewerkt. Eén dag in de week volg je een keuzevak in het kader van professionele ontwikkeling. De overige vier dagen werk je met je projectteam aan een echte opdracht voor een echte klant. Deze opdracht wordt projectmatig aangepakt. De opdracht wordt deels (gemiddeld drie dagen per week) bij het bedrijf uitgevoerd en deels op Windesheim. Je werkt in multidisciplinaire teams van verschillende opleidingen die elk hun eigen expertise inbrengen. Denk hierbij aan opleidingen als Business IT and Management, Software Engineering, Bedrijfskunde en Infrastructure Design and Security.

Gedurende het semester worden er relevante workshops en (gast)colleges gegeven. Dit kan plaatsvinden bij bedrijven en op school. Ook het bezoeken van beurzen en congressen is een mogelijke manier om theoretische kennis op te doen. Verder zijn er kenniscolleges die door de studenten worden verzorgd. Hierin wordt kennis m.b.t. de verschillende projecten gedeeld. Je overlegt ook veel met de andere projectgroepen. Hiervoor hanteren we het community model, waarbij rolhouders regelmatig met elkaar overleggen, bijvoorbeeld de projectleiders van elk groepje.

Begeleiding vindt plaats door een professionele coach. Dit gebeurt wekelijks, zodat er voor de opdrachtgever een stuk ontzorging mogelijk is en de begeleiding vanuit het bedrijf vooral inhoudelijk plaatsvindt.

Digital Transformation is een verbredende minor. Dit betekent dat je niet altijd vanuit je eigen discipline aan de opdracht werkt maar problemen ook vanuit andere disciplines leert aanpakken.

 

Leerdoelen

De student kan in een professionele omgeving een project op het gebied van digital transformation succesvol uitvoeren en afronden.

De student kan in een multidisciplinair project succesvol samenwerken.

HBO-ICT competenties: analyseren, adviseren, ontwerpen, beheren (op niveau 2), eventueel aangevuld met realiseren.

Aanvullende informatie

Voertaal: Wanneer er internationale studenten mee doen, zal de voertaal Engels zijn. 

Extra kosten: Niet elk bedrijf vergoedt eventuele reiskosten verbonden aan het volgen van de module; de meeste wel, maar dit is niet altijd het geval en soms is het bedrijf niet altijd makkelijk met OV te bereiken.

Ingangseisen

Propedeuse en totaal 105 ECTS behaald in een IT (of bedrijfskunde met IT) gerelateerde opleiding.

Toetsing

Eindportfolio, verdedigd in een groepspresentatie.

Rooster

Dagelijks beschikbaar voor de minor, gemiddeld drie dagen per werk bij het bedrijf.