Kies op maat

Inloggen Menu

Data-driven Innovation

Datagedreven Innovatie richt zich op het op elkaar afstemmen van business en IT, het voorbereiden van een bedrijf op de digitale toekomst met behulp van data. Soms m.b.v. gegevens die al aanwezig zijn bij het bedrijf, soms gecombineerd met externe data. Datagedreven Innovatie is een structurele verandering in de manier waarop een organisatie waarde kan toevoegen aan haar klanten. Het is een keerpunt in het denken over hoe een organisatie technologie gebruikt om processen te herstellen. Het verandert het businessmodel en biedt zodoende nieuwe mogelijkheden.
Organisaties moeten zich aanpassen aan deze verandering door zich te richten op het optimaliseren van de winst, controle en retentie van de klant. Processen kunnen worden herontworpen, net als marketing, productie en verkoop. En dat creëert ook behoefte aan een nieuw beleid op het gebied van veiligheid, privacy en ethiek. Dit wordt steeds meer gecontroleerd op basis van datagedreven inzichten. Maar het biedt ook nieuwe mogelijkheden op het gebied van leren en voorspellen, denk aan AI en macine-learning.

In het hele semester wordt in teams aan een opdracht gewerkt. Je leert patronen te herkennen in data en te adiviseren aan de hand van de door jou gemaakte voorspellingen. Je verwerft geavanceerde kennis over projectmanagement, creëert bedrijfsoplossingen en doet onderzoek, terwijl je werkt aan een project voor een klant.
Eén dag in de week volg je een keuzevak in het kader van professionele ontwikkeling. In de eerste periode van het semester het eerste vak, in de tweede periode het tweede (3 ec per vak) Denk aan vakken als Leiderschap, Financieel management, Interculturele Communicatie, 7 habits enz.De overige vier dagen werk je met je projectteam aan een echte opdracht voor een echte klant. Deze opdracht wordt projectmatig aangepakt. De opdracht wordt deels (gemiddeld drie dagen per week) bij het bedrijf uitgevoerd en deels op Windesheim. Je werkt in multidisciplinaire teams van verschillende opleidingen die elk hun eigen expertise inbrengen. Denk hierbij aan opleidingen als Business IT and Management, Software Engineering, Bedrijfskunde en Infrastructure Design and Security.

Gedurende het semester worden er relevante workshops en (gast)colleges gegeven. Dit kan plaatsvinden bij bedrijven en op school. Ook het bezoeken van beurzen en congressen is een mogelijke manier om theoretische kennis op te doen. Verder zijn er kenniscolleges die door de studenten zelf worden verzorgd, voor elkaar. Hierin wordt kennis m.b.t. de verschillende projecten gedeeld. Je overlegt ook veel met de andere projectgroepen. Hiervoor hanteren we het community model, waarbij rolhouders regelmatig met elkaar overleggen, bijvoorbeeld de projectleiders van elk groepje.

Begeleiding vindt plaats door een professionele coach. Dit gebeurt wekelijks, zodat er voor de opdrachtgever een stuk ontzorging mogelijk is en de begeleiding vanuit het bedrijf vooral inhoudelijk plaatsvindt.De feedback, evaluatie en begeleiding richten zich op het zo veel mogelijk voorbereiden van de laatste afstudeerfase van de opleiding.Data-drive Innovation is een verbredende minor. Dit betekent dat je niet altijd vanuit je eigen discipline aan de opdracht werkt maar problemen ook vanuit andere disciplines leert aanpakken.

De projecten in Data-driven Innovation zijn IT gerelateerd. Thema’s zijn bijvoorbeeld:
Organiseren en opzetten van een datalab, Forcasting productie, gebaseerd op gegevens uit het verleden, Machine learning, Business Process Redesign, data-driven, Integratie van verschillende systemen en toepassingen, Gegevens gebruiken om het effect van klimatologische problemen te voorspellen, Formuleren van een (vernieuwde) IT-strategie en -beleid, Omgaan met en effecten van de AVG voor de organisatie.

Leerdoelen

De student kan in een professionele omgeving een project op het gebied van data-gedreven innovatie succesvol uitvoeren en afronden.

De student kan in een multidisciplinair project succesvol samenwerken.

HBO-ICT competenties: analyseren, adviseren, ontwerpen, beheren (op niveau 2), eventueel aangevuld met realiseren.

Aanvullende informatie

Voertaal: Wanneer er internationale studenten mee doen, zal de voertaal Engels zijn. 

Extra kosten: Niet elk bedrijf vergoedt eventuele reiskosten verbonden aan het volgen van de module; de meeste wel, maar dit is niet altijd het geval en soms is het bedrijf niet altijd makkelijk met OV te bereiken.

Ingangseisen

Propedeuse en totaal 105 ECTS behaald in een IT (of bedrijfskunde met IT) gerelateerde opleiding.

Toetsing

Eindportfolio, verdedigd in een groepspresentatie.

Rooster

Dagelijks beschikbaar voor de minor, gemiddeld drie dagen per werk bij het bedrijf.