Kies op maat

Inloggen Menu

Forensic Social Work

Minor is volgeboekt.

Wil je weten hoe je radicalisering bij jongeren signaleert? Wil je leren hoe je met professionals of cliënten een socratisch gesprek voert? Wil je aan de slag met het maken fan een veiligheidsplan samen met andere (justitiële) ketenpartners voor een woonwijk? 

In deze minor staan actuele maatschappelijke vraagstukken centraal in relatie tot juridische kwesties en het rechtsstelsel. Allemaal zaken waar de hedendaagse Social Worker binnen sociale wijkteams mee te maken krijgt. De term forensisch betekent gerechtelijk. Het gaat hier om doelgroepen in de samenleving waar strafrechtelijk onderzoek naar gedaan wordt of waar strafrechtelijk onderzoek misschien geïnitieerd moet worden. Forensisch Sociaal Werk richt zich onder andere op de preventie, signalering en multidisciplinaire aanpak van ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen en (jeugd)criminaliteit. Je zit met deze minor dus op het raakvlak van de jeugdzorg, de geestelijke gezondheid en justitie.

De minor is opgedeeld in een theorie-, methodiek- en communicatielijn welke geïntegreerd en getoetst worden via twee assessments, een schriftelijke toets en een project. Theorie en praktijk komen op deze manier samen. De vakken die je volgt bij FSW zijn vakken als criminologie, forensische psychopathologie, strafrecht, counterterrorisme en deradicalisatie, bestuur en veiligheid, forensische orthopedagogiek, forensische methodiek en interventies, agressie de-escalatie. Nadat je deze minor hebt gevolgd weet je meer over wat jij kunt bijdragen aan de transitie van de jeugdzorg. Je hebt geleerd om samen te werken met sociale professionals zoals wijkteamwerkers en de politie. We maken gebruik van het convenant 'integrale aanpak huiselijk geweld', de academische werkplaats forensisch zorg, actieprogramma integrale aanpak jihadisme. Deze minor sluit aan op de huidige situatie, door actieve coöperatie met enkele ketenpartners en samenwerkingsverbanden.

Deze minor sluit aan bij uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker.

 

Leerdoelen

 • Student beschrijft de hedendaagse theorieën uit de criminologie.
 • Student hanteert motiverende gesprekstechnieken binnen forensische setting.
 • Student hanteert communicatieve agressie en de-escalatie technieken.
 • Student verleent hulpverlening binnen de complexe forensische problematiek in diverse leefgebieden van de cliënt.
 • Student werkt actief samen binnen een multidisciplinaire setting en levert een bijdrage vanuit Forensic Social Work perspectief.
 • De student past een breed opgezette risicotaxatie toe binnen een forensisch vraagstuk.
 • De student analyseert de situatie van een cliënt bekeken vanuit diverse disciplines, waaronder forensische psychopathologie en forensische orthopedagogiek.
 • Student organiseert een passende aanpak t.b.v. een cliënt binnen de justitiële context.
 • Student onderzoekt een praktijkprobleem binnen het forensische domein.
 • Student synthetiseert social work en juridische kaders van het rechtstelsel.

Aanvullende informatie

 •  Bijzonderheden
 • Locatie: Almere
 • Onderwijsperiode: Semester 1 (periode 1 en 2)
 • Niveau: Bachelor
 • Aantal EC’s: 30
 • Onderwijsvorm: Voltijd
 • Voertaal: Nederlands
 • Instapeisen: Propedeuse behaald in het sociale domein (zoals Social work, sociaal pedagogische hulpverlening, Pedagogiek, Cultureel maatschappelijke vorming Sociaal juridische dienstverlening, toegepaste psychologie, Creatieve therapie).

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met MinorFSW@Windesheim.nl 

Ingangseisen

Propedeuse behaald in het sociale domein (zoals Social work, sociaal pedagogische hulpverlening, Pedagogiek, Cultureel maatschappelijke vorming, Sociaal juridische dienstverlening, toegepaste psychologie, Creatieve therapie).

Stuur een motivatiebrief aan MinorFSW@Windesheim.nl   

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen
 • Assessment
 • Comakership 

Literatuur

Literatuur wordt zoveel mogelijk digitaal aangeleverd. De verwachte kosten voor literatuur zijn maximaal € 50,-.

Rooster

Lesdagen op woensdag en vrijdag (overdag). Maximaal 16 uur. Projectmatig zal je ook op andere dagen actief bezig zijn met medestudenten.