Kies op maat

Inloggen Menu

Educatieve minor beroepsonderwijs

Educatieve minor beroepsonderwijs

De ‘Educatieve minor beroepsonderwijs’ minor biedt de student een oriëntatie op het beroepsgericht onderwijs en wil studenten interesseren voor het beroep van leraar in het beroepsgericht onderwijs.

Er wordt aangesloten op de landelijke beweging om docenten op te leiden die voldoende zijn toegerust om vakkennis in te zetten ten behoeve van de kwalificering van leerlingen in het (v)mbo. De student kan zijn of haar pedagogisch-didactische bekwaamheden ook in andere contexten toepassen, zoals in educatieve contexten van bedrijven. De minor is een goede mogelijkheid voor studenten van verschillende hbo opleidingen die zich willen oriënteren op docent in het beroepsonderwijs

Inhoud

Tijdens de minor gaat de student inhoudelijk aan de slag met de thema’s:

1. Ontwikkeling van beroepscompetenties en –identiteit (‘ik als docent’);

2. Begeleiding van de (v)mbo-student (‘ik als begeleider’);

3. Eigen ontwikkeling (‘ik als professional’).

Er worden inhoudelijke bijeenkomsten en werkgroepen georganiseerd, gericht op de ontwikkeling van pedagogisch-didactische vaardigheden en vakdidactische bekwaamheid. Daarnaast maakt werkplekleren in (v)mbo een substantieel onderdeel uit van deze minor. Het wordt ingevuld naar de context van de variant (techniek of overig).

Na deze minor heeft de student een duidelijk beeld op de vraag of het docentschap iets voor hem of haar is plus een advies over de te volgen studieroute naar benoembaarheid in het (v)mbo-werkveld.

Contact

educatieveminor@fontys.nl

De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek (BEnT) en wordt georganiseerd in samenwerking met Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). Uitvoeringslocaties zijn in Eindhoven en Tilburg.

Toetsing

Klik hier voor de brochure met het minoraanbod van Fontys Lerarenopleiding Tilburg