Kies op maat

Inloggen Menu

Adaptive Robotics

Minor Adaptive Robotics

Er zijn 45 plekken beschikbaar in deze minor. Daarom moeten studenten een motivatiebrief schrijven van maximaal twee kantjes waarin hij/zij uitlegt waarom hij/zij wil deelnemen aan deze minor en zijn/haar technische onderwijservaring en/of professionele ervaring toelicht en zijn/haar affiniteit met robotica toelicht. Gebaseerd op deze motivatiebrief wordt de uiteindelijke selectie van deelnemers gemaakt. Studenten krijgen uiterlijk 1 maand voor aanvang van de minor bericht of zij deel mogen nemen. Stuur je motivatiebrief naar: minorar@fontys.nl

In de industrie, maar ook in andere domeinen zoals gezondheidszorg, landbouw en onderwijs worden meer en meer robots gebruikt. In veel situaties moeten robots met mensen samenwerken in een dynamische omgeving. In de laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van robots zodat deze samen werken in een omgeving met mensen. Dit zijn adaptieve robots. De verwachting is dat robots zich de komende jaren snel gaan ontwikkelen.

In de minor adaptive robotics, bouw je kennis op in 6 robotica onderwerpen. Deze zijn: principes van robotica (wiskunde en algoritmen), visie en perceptie, ROS (Robot Operating System), robot veiligheid, model gebaseerd systeem engineering (met SysML), en hardware abstractie. Bovendien leer je in deze minor je talenten herkennen en in te zetten. Een talent kan verborgen zijn onder een laag gedrag (omdat je dat aangeleerd hebt op school of van ouders), maar iedereen heeft waardevolle talenten die je op een bepaalde manier in kan zetten om te excelleren. Vanuit dit startpunt coachen we je om je talenten te ontdekken.

De minor is opgedeeld in vier fasen. In de eerste fasen krijg je een snelle introductie in de SCRUM methodiek en werk je gedurende twee weken aan een mechanica project. In de tweede fase, neem je drie weken lang deel aan verschillende workshops in robotica en werk je aan een project met zelfrijdende robots. Op deze manier leer je in welke onderwerpen je je gedurende de rest van de minor verder in wil verdiepen. In de derde fase werk je 14 weken lang aan in een multidisciplinair team aan een groepsproject dat je samen definieert. Hierbij krijg je de kans om te excelleren in je talenten en je te verdiepen in de onderwerp die jij interessant vindt. Je wordt hierbij ondersteund door docenten die je coachen in techniek en talent. In laatste rond je je laatste openstaande leerdoelen en het project af.

Deze minor is geschikt voor studenten met een technische opleiding zoals werktuigbouwkunde, mechatronica, electronica, ICT of automotive of als je kunt aantonen dat je over de benodigde voorkennis beschikt. Deze minor verwacht van je dat je een proactieve houding hebt en open staat voor talent ontwikkeling. Deze minor is af te raden als je in je opleiding nog geen bedrijfsstage gedaan hebt.

Praktische informatie

Taal: Engels

Locatie: Brainport Industries Campus (BIC), address: BIC 1, 5657 BX Eindhoven.

Deze minor wordt 1 x per jaar aangeboden (start in februari). De lessen vinden plaats in Eindhoven en er wordt verwacht van studenten dat zij bij Fontys Eindhoven aan hun projecten werken en full time aanwezig zijn. Onderwijs wordt aangeboden door middel van work shops en persoonlijke coaching en in de projecten wordt de SCRUM methode toegepast.

Minorregeling

Hier kun je de minorregeling downloaden. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Contact

De minor is onderdeel van Fontys Engineering. Contact persoon: Hans Smaal (minorar@fontys.nl)

 

Minor Adaptive Robotics

Welcome to the Adaptive Robotics Minor (AR Minor), if you are a motivated student that is enthusiastic about learning robotics while having fun and being in an Industrial environment, then this minor is for you. We keep adapting our minor to satisfy the needs of our students and our company partners and for doing so, we have moved the AR Minor to the Brainport Industry Campus (BIC), there are plenty of companies and plenty of Robots. No other minor can give you the opportunity to learn while having fun and being closed to the companies that will need you, either as employee or as a partner (Entrepreneur). There are 45 places available in the minor. Therefore students are required to write a motivation letter of maximally 2 pages explaining why he/she wants to participate in this minor and his/her educational and professional technical background and affinity with robotics. Based on this motivation letter the participants of this minor will be selected. Students will receive notice the latest 1 month prior to the start of the minor. Send your motivation letter to: minorar@fontys.nl

In the tech-industry, but in other industries as well (like health care, agriculture or education) more and more robots are used. In many situations robots and humans have to co-operate in an dynamic environment. In the last few years many technological advancements have been made in technology and robotics control, so robots and humans can safely work in the same environment. These robots are adaptive robots. Advancements in robotics are expected to take off like developments in smartphones have, in the next years.

Within the minor Adaptive Robotics, you gain expertise in 6 adaptive robotic related fields. These fields are Principles of Robotics (robotic algorithms and mathematics), Vision & Perception, ROS (Robot Operating System), Robot Safety, Model Based System Engineering, and Hardware Abstraction. Furthermore the minor helps you to discover your talents through talent based education. All of you are talented. Although this talent may be hidden underneath a layer of behaviour you've adapted (because it seemed to be expected from you by parents, friends or school), each of you has a valuable and recognizable way in which you contribute to a solution for your customer. From this starting point we support you in discovering your talent.

The minor is divided in four phases. In the first phase, after a rapid introduction in the SCRUM methodology you start a two week mechanical oriented project. In the second phase, through several workshops and a new project in the field of robotics you discover the expertise’s that you would like to develop further during the course of this minor. In the third phase, a 14 week, multidisciplinary team project you get the chance to excel in your talents and your technical skills under close supervision of your coaches/teachers. In the final phase you wrap-up your main project and you achieve your final learning goals.

This minor requires you to have a technology education as background (Mechanical Engineering, Mechatronics, Electrical Engineering, or Information Technology) or that you can show you have the necessary technological background. This minor requires an open mind and a proactive attitude. Do you have what it takes?

Practical Information

Language: English

Location: Brainport Industries Campus (BIC), address: BIC 1, 5657 BX Eindhoven.

The minor is offered 1 x per year (start February). Classes are held in Eindhoven and students are expected to work on their project at Fontys Eindhoven, Engineering, Rachelsmolen 2, full time. Education is offered through workshops and personal coaching and for project work the SCRUM process is applied.

 

Contact

The minor is part of the educational program of Fontys Engineering. Contact person: Hans Smaal (minorar@fontys.nl)

 

Toetsing

Minorregeling
Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minorregeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Minor Regulation
Here you can find the minor regulation
The purpose of the minor regulation is to inform you about the subjects within the minor, how the testing is set up and when you have concluded the minor. Students can derive rights out of the text of the minor regulation.