Kies op maat

Inloggen Menu

Circulaire Economie

Wil jij ook circulair ondernemen? Dan is de minor Circulaire Economie iets voor jou!

Misschien heb je eerder al eens iets over circulaire economie gehoord en wil je er nu toch eens iets meer over weten. Of misschien weet je juist wèl al het een en ander over circulaire economie en wil je daarin bevestigd worden? Hoe dan ook...

Wat moet je in essentie weten?

- Dat de voorraad grondstoffen die bedrijven nodig hebben voor hun productie 'op' raakt;
- Dat de wereldbevolking groeit.

Conclusie

De beide bovenstaande ontwikkelingen zullen dus gaan wringen. Als de beschikbare grondstoffen steeds schaarser worden, dan wordt het steeds belangrijker om die bestaande voorraad beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te (her)gebruiken.

Wat is nu circulaire economie?

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van die bestaande grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen. Dus vanaf de winning van grondstoffen tot aan consumptie. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om waardebehoud door:

- product-hergebruik (re-use, waarbij bijv. een afvalcontainer wordt hergebruikt als zitmeubel)
- herstel van onderdelen (re-furbish, denk bijvoorbeeld aan je mobiele telefoon) of
- door hergebruik van grondstoffen (re-cycle). Zo bezien bestaat er dus geen afval meer; afval fungeert als input. Het afval van het ene bedrijf fungeert als input voor het andere bedrijf. De cirkel is rond. Vandaar dan ook een ‘circulaire’     economie.

Als je het zo bekijkt, ontstaat er dus een nieuwe, op lange termijn houdbare economie met nieuwe kansen voor bedrijven: nieuwe markten, nieuwe concepten, nieuwe verdienmodellen, meer samenwerking, maar hoe dan ook, minder  “take-make-waste”-praktijken. Kijk voor de toepassing hiervan maar eens op sites van bedrijven zoals Gispen (kantoorleverancier), Ikea, Renewi (afvalverwerker) of Signify (het voormalige Philips Lighting).

De minor Circulaire Economie in een notendop

Je bezoekt toonaangevende bedrijven met circulaire ambities. Zo werden eerder o.a. de volgende bedrijven bezocht: Signify (voorheen Philips Lighting, op de High Tech Campus), Renewi, Eneco, BAM, Gispen, Auping en IKEA (kijk eens op de sites van deze bedrijven!). Al die bedrijven formuleren circulaire onderzoeksopdrachten. Naar één van die opdrachten gaat de voorkeur van het groepje studenten uit waarbij jij bent ingedeeld. Na een succesvolle pitch wordt die opdracht aan jouw groepje toegekend. Vooraf heb je veel circulaire kennis opgedaan bij vakken zoals Inleiding Circulaire Economie, New Business Models, Engineering Design, Integrated Reporting, Veranderkunde en Ethiek & Economie. Diverse werk- en toetsvormen passeren daarbij de revue. Met de opgedane kennis ga je die ene onderzoeksopdracht aan. Daarbij word je begeleid door een coach en staan we ook stil bij je persoonlijke ontwikkeling.

De minor circulaire economie; iets voor jou?

Heb je een creatieve, innovatieve grondhouding? Ben je daardoor in staat om traditionele business-concepten en hun verdienmodellen eens kritisch tegen het circulaire licht te houden? Kun je omdenken? Wil je leren om binnen een bedrijf als stimulerende circulaire kartrekker te fungeren zodat geld verdiend wordt zonder onverantwoord gebruik van grondstoffen? Ben je maatschappelijk betrokken? Wil je vanuit dat (toekomstig?) bedrijf een bijdrage leveren aan een economie waarin niet langer lineaire, maar circulaire uitgangspunten gehanteerd worden?

Ja? Dan is dan is de minor Circulaire Economie echt iets voor jou!!

De minor start twee keer per jaar; in september en februari

De inschrijving voor de minor-ronde die van start gaat in september staat open tot uiterlijk 1 juli daaraan voorafgaand.  De inschrijving voor minor-ronde die start in februari staat vanaf begin juli open. Vol=vol, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!

Leslocatie: Rachelsmolen 1, Eindhoven.
Aantal ECTS: 30
Duur: 20 weken
Contacturen: 15 a 20 uur per week
Toelaatbaar: max. 60 studenten per ronde

Stel ons je vraag of neem contact op

Voor inhoudelijke informatie neem contact op met de minor-coördinator Eugène Thijssen: minorce@fontys.nl of bel 06-50242288

 

Ingangseisen

Propedeuse of toestemming van de examencommissie van de major-opleiding

Toetsing

Toetsing bestaat uit drie onderdelen: praktijkopdracht, kennis en leeruitkomst persoonlijke ontwikkeling.

Minorregeling
Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minorregeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.