Kies op maat

Inloggen Menu

Graphic Design

Deze minor wordt in een Nederlandse- en Engelse vorm aangeboden / This minor is offered in Dutch and English (Scroll down for the information in English). 

 

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in de minor Graphic Design!

 

Grafisch ontwerp is overal! Kijk maar eens naar het logo van je favoriete jeans, de menukaart als je uit eten gaat, de websites die je bezoekt of de reclameborden die je onderweg tegenkomt. Grafisch ontwerp is bedoeld om ideeën te visualiseren, communicatieproblemen op te lossen, te informeren, te inspireren en te entertainen.

 

De grafische minor van de Fontys Economische Hogeschool is een mix van communicatiestudies en kunsteducatie waarbij de nadruk ligt op conceptuele, creatieve en technische vaardigheden. Je gaat ideeën visueel vormgeven die creatief en net even anders zijn, maar ook weldoordacht en goed onderzocht. Gedurende de minor leer je de verschillende vaardigheden die nodig zijn om visuele communicatie uitingen te creëren. Hiervoor leer je zowel de Adobe programma’s beheersen als creatieve ideeën te bedenken.

 

Programma

Het programma biedt je de mogelijkheid om een ​​indrukwekkend portfolio te creëren, omdat je projecten gaat ontwerpen voor echte organisaties. De minor Graphic Design vereist 4 dagen aanwezigheid per week. Je krijgt verschillende inspiratiesessies, coaching, excursies, (werk)colleges, workshops en ook ga je veel zelf aan de slag. Het is daarmee een mooie aanvulling op studies als marketing, communicatie, ICT, bedrijfseconomie etc.

 

Competenties

 1. Kritisch denken - Het vermogen om kunst en grafische producten te beschrijven, analyseren, positioneren en bekritiseren. 
 2. Concept en creatie - De vaardigheid om (abstracte) concepten en ideeën visueel te vertalen middels een passende techniek bij het analoge of digitale ontwerp.
 3. Bekwaamheid - De vaardigheid om grafisch eindwerk van hoge kwaliteit aan te leveren waarbij rekening wordt gehouden met het einddoel.
 4. Presentatie & Overtuiging – De vaardigheid om je werk op een overtuigende manier te presenteren aan klanten, professionals uit het vakgebied en drukkers.
 5. Professioneel functioneren - Het vermogen om op de juiste manier te communiceren met klanten, professionals uit het vakgebied en drukkers. 

 

Opbouw van het programma

Het programma bestaat uit 30 studiepunten (ECs), gelijk aan 840 uren studie, verdeeld over 3 projecten:

 1. Commercieel - Je werkt (individueel en in groepen) aan ontwerpprojecten voor echte opdrachtgevers. Acquisitie, briefings opstellen, brainstormen, ontwerpen, projectmanagement, pitchen en factureren maken deel uit van deze leerlijn. Alle projecten en daarbij behorende processen worden gebundeld in een groepsdossier.
 2. Conceptueel - Als toekomstig grafisch ontwerper is het ook belangrijk dat je werkt aan vrije opdrachten. Opdrachten die je doet voor jezelf, omdat jij het leuk vindt! Voor dit project ga je aan de slag binnen het thema ‘design for good’. Het onderzoek dat je hiervoor doet en de keuzes die je maakt leg je vast in een conceptboek. Als kers op de taart vindt er een expositie plaats waar jouw grafische eindwerk komt te hangen!
 3. Grafische reis – In dit project leg je je eigen grafische reis vast. Wat zijn jouw leerdoelen op grafisch gebied, hoe ga je hieraan werken en waar hoop je te staan aan het eind van de minor? Je houdt voor jezelf een document bij waarin je jouw reis vastlegt en aan het eind van de minor ga je over jouw reis in gesprek met de coaches.

 

Thema’s die aan bod komen

Kunstgeschiedenis | Typografie | Fotografie | Kleurenpsychologie | Trends | Ethisch besef | De grafische industrie | Adobe software | Design Thinking | Brainstormen | Beeldtaal | Ondernemerschap | Concepting | Coaching  

 

Studiereis (optioneel)

Als de huidige situatie rondom corona het weer toelaat, krijg je de kans om met ons op studiereis te gaan naar een designcongres. Zo zijn we in het voorjaar van 2018 en 2019 naar OFFSET in Dublin geweest en zouden we afgelopen najaar naar Antwerpen by Night gaan. Op de congressen die we bezoeken komen sprekers vanuit de hele wereld en verschillende disciplines.

 

Toelating

Stap 1. Meld je aan via Progress (Fontys studenten) of Kiesopmaat (studenten buiten Fontys).

 

Stap 2. Dien je aanvraag in via minorfeht@fontys.nl.

In deze aanvraag geef je aan:

 • In welke taal je de minor wilt volgen (EN/NL/geen voorkeur)*

En daarbij voeg je je jouw motivatie toe (in welke vorm dan ook) waarbij je de volgende vragen beantwoordt:

 • Wie ben je?
 • Waarom wil je deze minor volgen?
 • Wat wil je leren tijdens de minor?
 • Hoe zou je op dit moment je grafische vaardigheden beoordelen?

 

Om deel te nemen aan de minor, moet de student zijn propedeuse hebben behaald of toestemming hebben van de examencommissie van zijn eigen opleiding. 

 

Deadline voor aanmelding: 1 november 2022

Studenten worden vóór 18 november op de hoogte gebracht of ze geaccepteerd of afgewezen zijn**.

 

* Je mag een eerste voorkeur opgeven qua taal en als je wordt aangenomen gaan we ons best doen om je in te delen bij jouw voorkeur.

**Vanwege het beperkte aantal plaatsen dat beschikbaar is voor de minor Graphic Design, wordt er een selectie gemaakt na de deadline voor aanmelding.

 

We are happy that you have taken an interest in the minor Graphic Design!

 

Graphic design is the most pervasive art in our world today. It is spread throughout the branches of almost every entity in our lives. Take a look at the logo of your favorite jeans, the website you are browsing or the advertising signs you pass by while traveling. Graphic design is meant to beautify, to solve problems of communication, to create awareness, to inform, to inspire and to entertain. Simply put: graphic design touches everything we see and do. It is the art of visualizing ideas.

 

You will create stories and messages that are creative and thought provoking, but also well researched and well executed. The minor in graphic design provides the necessary skill set needed in visual communication and the tools to contribute and work with marketing campaigns and creative professionals. Interdisciplinary courses in communication and art will help you develop your ability to verbalize creative ideas on a variety of platforms.

 

Program

The program offers you many ways to build an impressive portfolio, as you will be working on design projects for actual organizations. The minor in Graphic Design requires 4 days of study/work a week (inspiration sessions, project work, skills labs, coaching, field trips, design conference) and is a good addition for majors like communication, marketing, computer science, business, etc.

 

Learning Outcomes

 1. Critical Thinking & Context - The ability to describe, analyze, problematize, position and criticize visual art and graphic design.
 2. Concept & Creative Proces - The skill to translate abstract concepts and ideas visually and apply high technical standards in design, in print and on the web.
 3. Creating Capacity - The skill to understand and apply high technical standards in design, photography and typography, in print and on the web.
 4. Presentation & Persuasion - The skill to present your work in a convincing way to clients, professionals in the graphic design field and printers.
 5. Professional Practice - The skill to communicate with clients, professionals in the graphic design field and printers.

 

Program structure

The program consists of 30 credits (ECs), equivalent to 840 hours of study, divided into three units:

 

Commercial - You will be working (individually and in teams) on design projects for actual organizations. Acquisition, briefings, brainstorms, design, project management, pitching and billing are part of this unit. The money that is earned will be used for a study trip. All projects, including the creative and business processes, will be bundled in group file: the process book.

 

Conceptual - You will be working on a personal design project within the theme Design for Good. You will create your own story and choose your own visuals to tell that story. Your project will be showcased in an exhibition for academic and non-academic audiences. The creative process will be documented in a concept guide.

 

Graphic Journey – During this project you will design your own graphic journey. What are your graphic learning goals, how will you work on this and where do you hope to be at the end of the minor? You must work on a document in which you record your journey. At the end of the minor you have a conversation about your journey with the coaches.

 

Themes that will be discussed

Art History | Typography | Photography | Color Psychology | Persuasion | Global Trends | Social Responsibility | Adobe Software | World of Graphic Design | Visual Language | Storytelling | Entrepreneurship | Concepting | Coaching

 

Studytrip

If it’s possible due to the Corona situation you will have the opportunity to travel with us to a Graphic Design convention. For example: in 2018 and 2019 we visited OFFSET Dublin, one of the world’s most inspirational conferences for the design and creative industries. Speakers are key disruptors and influencers in their field driving everything from huge global campaigns to awe inspiring personal projects.

 

Admission

Erasmus exchange students: Applications should always be submitted via the International Exchange (or Erasmus) Officer at the home university. This officer will send your application request (nomination) to Fontys. Once Fontys has accepted the application, your Fontys study department will send you a link to a web application called Mobility Online. Added to the link you will receive all necessary information and a manual. Please take a look at this website to see how it works.

 

Students studying in the Netherlands:

Step 1. Apply via Progress (Fontys students) or Kiesopmaat (students of other bachelors).

 

Step 2. Send your application to minorfeht@fontys.nl.

In your application you indicate

 • your preference for language. Do you want to follow the minor in Dutch/English/No preference? *

With your application we would like to receive a motivation (in any form and in English) in which the following questions will be answered:

 • Who are you?
 • Why are you applying for Graphic Design?
 • What do you want to learn during the program?
 • Could you rate your own design skills?

 

To participate in the minor, the student must have completed his propaedeutic year or have permission from the Examination Board of his own study program.

 

Deadline for applying:

Students studying in the Netherlands: November 1, 2022

Erasmus (exchange) students: October 30, 2022

Due to the limited number of places available a selection will be done after the application deadline. Students will be advised of their acceptance or refusal before November 18, 2022**.

 

* You can indicate a first preference in terms of language. If you are admitted, we will do our best to match you to your preference. If you need to follow the minor in English, because you’re not a (native) Dutch speaker, please write this down in your application, so we can make sure that we place you in the English class.

**Due to the limited number of places available for the minor Graphic Design, a selection will be made after the application deadline.

Toetsing

Minorregeling

Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minorregeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.