Kies op maat

Inloggen Menu

Projectmanagement in Zorg Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening

 

Organisaties in Zorg, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening zijn aan veel veranderingen onderhevig. Nieuwe ontwikkelingen moeten worden doorgevoerd onder hoge druk en met beperkte middelen in termen van tijd, geld en menskracht.

Steeds vaker wordt in projecten gewerkt. Door een bewezen methode toe te passen is de kans op slagen groter.

In deze minor ga je aan de slag met de theorie en praktijk van project management.

Er wordt gewerkt met een project management methode die internationaal gebruikt wordt (o.a. Prince2). Je leert dus de taal spreken die ook toepasbaar is op andere plekken. Samen met andere deeltijd studenten die werkzaam zijn in zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening leer je theorie en ga je in groepjes aan de slag met een project in de praktijk. Geen fictieve casus, maar een echt project bij jullie werkgevers.

Studenten die de minor hebben doorlopen geven na afloop zelfs een streepje voor te hebben binnen de organisatie en meer van projectmanagement af te weten dan veel mensen in de organisatie. Dit maakt het mogelijk te groeien in je huidige functie en ook op andere plekken in jouw of een andere organisatie deze kennis in te gaan zetten in de toekomst. Tevens wordt de mogelijkheid geboden het internationaal erkende Prince2 Foundation certificaat te behalen.  

In de minor leer je: een project als projectleider starten, initiëren, conceptualiseren, faseren, beheersen en afronden  met behulp van het structurerings- en beheersingsinstrumentarium van een van de aangereikte methodieken, gebruikmakend van de benodigde competenties als projectmanager.

Thema’s die aan bod komen zijn o.a.:

  • Projecten initiëren, opstarten, fases managen en beheersen, projecten succesvol afsluiten.
  • Competenties van de projectleider
  • Project organisatie opzet
  • Product decompositie en planning
  • Kwaliteitsmangagement
  • Omgaan met risico’s, issues en wijzigingen

Praktische informatie

Voertaal: Nederlands

Lesmateriaal: Nederlands

Locatie Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid Eindhoven, Ds.Th. Fliednerstraat 2

Lestijden: 1 dag per week, dinsdag of vrijdag (afhankelijk van startmoment en groepsindeling) afwisselend bij Fontys Hogeschool Eindhoven en op de project locatie bij de opdrachtgever van het project. De lesdagen bestaan uit theorieaanbod, oefeningen en intervisie begeleiding. Daarnaast werk je in de praktijk aan een project waarbij je de geleerde kennis en vaardigheden direct toepast.

Minimum aantal inschrijvingen: 10

Deeltijd minor: alleen toegankelijk voor deeltijd studenten.

De toetsing bestaat uit een projectplan en beheersingsverantwoording als groepsproduct. Daarnaast is er een individuele mondelinge toets en reflectie.

De minor omvat 30 ECTS.

Minorregeling
Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minor regeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Contact

De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid.

Contactpersoon inhoudelijk: Jeroen Tops, j.tops@fontys.nl, 088 50 74942

Contactpersoon inschrijving en administratief: Jiske Ploeger, j.ploeger@fontys.nl 088 50 82272

Ingangseisen

3e of 4e jaars HBO student.

Deeltijd student werkzaam in Zorg, Welzijn, of maatschappelijke dienstverleningsorganisaties.

Bij inschrijving zal een korte toelichting en motivatie gevraagd worden.

Toetsing

Groepsproduct: schriftelijke notitie projectplan

Individuele reflectie en mondelinge verdediging