Kies op maat

Inloggen Menu

CyberStars; creating a secure digital society

 

CyberStars; creating a secure digital society

Digitale veiligheid. De vraag is niet of, maar wanneer je er mee te maken krijgt. Ook als jurist, accountant, zorgprofessional, docent etc. Big Brother wordt Big Business. Een minor over de wereld van cybersecurity voor niet-ICT’ers. 

CyberStars; serious fun!

Wat is digitale veiligheid en wat moet jíj er nu eigenlijk mee? Van de instellingen van je facebook account, tot cyber hacks bij bedrijven, informatiebeveiliging in jouw studiedomein en discussies over internetvrijheid.

Wil jij een CyberStar worden? Voor jezelf om te weten wat je kunt of moet doen en waarom, voor je directe omgeving om uit leggen hoe het zit, en voor je professionele toekomst waarin IT en cyber security ook een belangrijke rol speelt. Lees dan de verdere informatie en schrijf je in. De minor wordt uitgevoerd in Eindhoven.

Information Security, of digitale veiligheid, is een actueel maatschappelijk thema. Digitale Veiligheid staat hoog op de agenda bij zowel bedrijven als in de politiek. Security gerelateerde gebeurtenissen zoals incidenten (datalekken, hacks) en ontwikkelingen qua wetgeving halen bijna dagelijks het nieuws.

Iedere professional en iedere burger is er daarom bij gebaat om voldoende inzicht en handvatten te hebben over hoe om te gaan met deze bedreigingen, discussies en nieuwe ontwikkelingen.

We willen daarom niet-ICT studenten de kans geven om te leren hoe om te gaan met digitale veiligheid in hun professionele domein, hun persoonlijke leefwereld en de samenleving.

Omdat digitale veiligheid voor iedereen relevant en belangrijk is richten we de minor in principe op alle studenten, meer specifiek alle niet-ICT studenten. Gedacht kan worden aan studenten uit de Zorg, Automotive, Communicatie, Veiligheidskunde, Bedrijfskunde, Accountancy of het juridische werkveld etc.

Dit laat zien dat de deelnemende studenten van een heel verschillende achtergrond qua domein en daarmee misschien ook werk en studiecultuur. De minor is daarom redelijk open maar gestructureerd opgezet, en de inhoudelijke thema’s worden per definitie onderzocht en toegepast in het eigen studiedomein van de student. Studiegedrag en motivatie in de open studieonderdelen wordt bewaakt via coaching, qua voorkennis leunen we alleen op overzicht over het eigen studiedomein.

Hoe gaan we het samen aanpakken in deze minor?

In een ‘open leeromgeving’ ga je aan de slag in multidisciplinaire teams met concrete opdrachten. Professionals vanuit Fontys en het bedrijfsleven (gastcolleges) ondersteunen deze teams. Jullie bezoeken relevante evenementen. Opdrachten worden gekoppeld aan bedrijven waar je mee gaat samenwerken. Denken en doen versterken elkaar, op deze manier werk je aan je persoonlijke portfolio. 

Wat verwachten we van jou?
Studenten die de wereld van informatiebeveiliging in brede zin beter willen leren kennen en toepassen. Doelgericht kunnen samenwerken, zelfsturend op gemeenschappelijke en individuele leerdoelen. Assertief en open minded, niet uitsluitend ‘binnen de lijntjes willen kleuren’. Waarbij het (door)ontwikkelen van professionele vaardigheden vanzelfsprekend is; denk aan communicatie en samenwerken, zowel binnen je domein als met andere disciplines, presenteren in verschillende vormen, projectmanagement, (peer)feedback etc.

Contact
Heb je vragen of wil je meer informatie? Onze studenten hebben een aantal flyers gemaakt waarin hun ervaringen zijn weergeven, leuk om te lezen!
https://fontys.nl/Studeren/Minoren/CyberStars.htm?returnurl=null

Neem dan contact op met Arnold Schweren via:
telefoonnummer 06 83207189 of via arnold.schweren@fontys.nl

 

Leerdoelen

De leerresultaten/-doelen van de minor zijn:

  • Awareness rondom thema informatiebeveiliging, bewustwording in het algemeen, begripsvorming en dit kunnen doorvertalen naar het specifieke werkdomein.
  • Inzicht in ‘de (digitale) wereld waarin we leven’ rondom thema informatieveiligheid. Onderkennen van de samenhang en risico’s en hoe hier mee om te gaan (inschatten, prioriteren, doorvertalen naar een plan van aanpak).
  • Volwaardig gesprekspartner kunnen zijn voor een security professional (bijv. CISO, AVG privacy officer) binnen zijn/haar toekomstig werkveld. Op basis van een combinatie van een professionele houding, domein specifieke kennis en domein overstijgende kennis van relevante ontwikkelingen en trends rondom het thema informatiebeveiliging.
  • Afwegingen (inschattingen, keuzes) kunnen maken in je persoonlijke leefwereld rondom persoonlijke digitale veiligheid. Op zoek naar de balans tussen persoonsbescherming en veiligheid in je persoonlijke leefomgeving, controle versus vertrouwen. Invulling kunnen geven aan ‘thoughtleadership’ rondom actuele thema’s en onderwerpen met betrekking tot informatiebeveiliging.
  • Professionele ontwikkeling: focus op oordeelsvorming, communicatie, leervaardigheden.

Ingangseisen

Minorregeling
Je kunt hier de minor regeling downloaden. Het doel van de minor regeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minor regeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Toetsing

Op basis van je portfolio vindt de eindbeoordeling plaats, er zijn geen tentamens.