Kies op maat

Inloggen Menu

Sports Performance

Topsport prestaties spreken tot de verbeelding. Maar om tot een ultieme sportprestatie te komen moet goed getraind worden. Het trainen om tot een prestatie te komen is een complex proces waar verschillende disciplines samen komen, denk aan de sportarts, fysiotherapeut en diëtist. Dit blok richt zich op de fysieke trainer en wat er komt kijken bij het opstellen en het uitvoeren van een trainingsplan.

Topsporters streven er altijd naar hun prestaties te verbeteren. Naast deze topsporters willen ook steeds meer mensen persoonlijke (sport) doelen bereiken, zoals een marathon lopen, deelnemen aan een fietsentoertocht of om hun functionele kracht te verbeteren. Om dit allemaal te bereiken zijn zij genoodzaakt fysieke trainingen uit te voeren. Daarom zijn mensen steeds meer op zoek naar professionele begeleiding van trainers en is men steeds vaker bereid om te investeren in goed opgezette trainingsschema’s.

Fysieke training moet effectief zijn en negatieve bijwerkingen van training moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Bovendien kan fysieke training strategisch worden gepland om optimale resultaten te bewerkstelligen op de lange termijn.

In onderwijsblok ga je een grote theoretische en praktische achtergrond verwerven over functionele, sport-specifieke fysieke training (ook wel kracht en conditietraining genoemd) en leer je deze kennis toe te passen in een authentieke omgeving.

Leerdoelen

De cursus heeft een taakgerichte aanpak en het doel van de cursus is om systematisch te werken aan een lange termijn trainingsprogramma om individuele sportprestaties te optimaliseren. De stappen om dit te bereiken zijn:

 • Organisation Audit
 • Sport Analyses
 • Performance Analyses
 • Goalsetting
 • Program design & development
 • Implementing program
 • Validating program

Tijdens elke stap doe je kennis op over verschillende onderwerpen, zoals motorisch leren, inspanningsfysiologie en sport-specifieke krachttraining. Daarnaast ga je de nodige (kracht-) trainingsvaardigheden verwerven om (top)sporters optimaal te trainen.

De output van de onderwijsblok is als volgt:

 • Een projectpaper (portfolio) waarin trainingsplan wordt beschreven;
 • Een vaardigheidstoets om de eigen vaardigheden in en coaching van sport-specifieke krachttraining te beoordelen.
 • Een stageportfolio om de loopbaanontwikkeling te beoordelen
 • De professionele houding tijdens stage te beoordelen

Naast lessen ga je ook stagelopen, waarbij je de kennis en vaardigheden die je tijdens de cursus hebt opgedaan, kunt toepassen. Je bent vrij om zelf een stage plaats te kiezen, mits deze aan de volgende criteria voldoet:

 • Context:
  • Topsport (betaald/ semi-amateur)
  • Talent ontwikkeling
  • Prestatie sporters (amateurs)
  • Beginnende sporters die zicht richten op het verbeteren van hun fysieke gesteldheid
 • Multidisciplinaire setting, waarbij minimaal 2 disciplines aanwezig zijn (denk aan; fysiotherapeuten, fysiek trainers, coaches, diëtisten, sportpsychologen, sportartsen etc.)
 • Aanwezigheid van een fysieke werk/kracht ruimte
 • Duur van de stage is 20 weken, 16 uur per de week.

Ingangseisen

Studenten van de volgende opleidingen, en die in het bezit zijn van een propedeuse, komen in aanmerking om zich in te schrijven voor dit onderwijsblok:

 • Sportkunde;
 • Lichamelijke Opvoeding;
 • Fysiotherapie.

Aan allen wordt een degelijke basiskennis van inspanningsfysiologie, functionele anatomie en motorisch leren als vereist gesteld.

Goed om te weten!

Er zullen internationale studenten deelnemen aan dit onderwijsblok. Dit betekent dat het onderwijs tweetalig wordt aangeboden, namelijk in het Engels en het Nederlands.

De communicatie, de digitale leeromgeving, de literatuur en voertaal tijdens plenaire activiteiten (zoals hoorcolleges, masterclasses) zal Engelstalig zijn. Activiteiten op klasniveau, stage en uitwerkingen van opdrachten kunnen in het Nederlands worden uitgevoerd.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen, namelijk 1. Inhoudelijke uitwerking en 2. Stage. Beide onderdelen bestaan uit twee toets vormen:

 1. Het portfolio trainingsplan (70%) en de vaardighedentoets (30%) worden samen beoordeeld en moeten gezamenlijk uitkomen op een cijfer >5,5.
 2. De Professionele houding (70%) en het stage portfolio (30%) worden samen beoordeeld en moeten gezamenlijk uitkomen op een cijfer >5,5.

Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van onderdeel 1 en onderdeel 2 te berekenen.

De credits (30 ECTS) worden enkel toegekend wanneer beide onderdelen met een voldoende zijn beoordeeld.

Rooster

Lessen worden op maandag, woensdag en vrijdag, veelal per dagdeel, verzorgd. Er zullen hoorcolleges, werkbijeenkomsten, praktijklessen en masterclasses georganiseerd. Daarnaast zullen er gastcolleges door experts uit het werkveld worden verzorgd. 

Stage dagen vanuit de opleiding zijn dinsdag en donderdag, van september tot en met januari. Let erop dat stagedagen en -tijden kunnen per stageplaats afwijken, maar mogen niet ten koste gaan van het onderwijs.