Kies op maat

Inloggen Menu

Sportmedisch Trainer

In deze minor word je opgeleid tot Sportmedisch Trainer (SMT). Dit is een HBO-professional die gezonde cliënten en cliënten met medisch gecontroleerde ziektebeelden (cardiovasculaire, metabole, respiratoire, en musculoskeletale aandoeningen) begeleidt en coacht bij het nemen van regie over hun gezondheid en welzijn. De SMT brengt daarvoor de trainings- en gezondheidsstatus in kaart en ontwerpt op basis hiervan veilige en effectieve beweegprogramma’s. Daarnaast helpt de SMT cliënten om gezonde leefstijlkeuzes te maken en deze blijvend te verankeren in hun dagelijks leven. De SMT handelt daarbij conform de principes van ‘Evidence Based Practice’.

Achtergrond

De kosten voor de gezondheidszorg nemen de laatste jaren steeds meer toe, mede door een toename van het aantal welvaartsziektes (zoals diabetes, hart- en vaatziekte, obesitas, artrose en lage rugklachten). Een belangrijke oorzaak van deze welvaartsziektes is een ongezonde leefstijl: te weinig beweging, ongezonde voeding en stress. Er is daarom behoefte aan professionals die hierop in kunnen spelen.

Deze minor besteed daarom uitgebreid aandacht aan de oorzaken, gevolgen en behandeling van deze welvaartsziektes en hoe jij als Sportmedisch Trainer een rol kunt spelen bij de begeleiding, maar ook bij het voorkomen hiervan (dus als cliënten nog gezond zijn). Er wordt dus ingegaan op kennis over deze ziektebeelden, maar je gaat ook praktisch aan de slag. Bijvoorbeeld door het oefenen en ontwerpen van (kracht)trainingssessies en het coachen van cliënten.

Daarnaast wordt in deze minor ook uitgebreid ingegaan op de meest voorkomende sportblessures, zodat je verantwoorde trainingsprogramma’s kunt maken. Dit is een veelvuldig onderschat probleem, aangezien er jaarlijks 4,5 miljoen nieuwe sportblessures ontstaan die in veel gevallen te voorkomen zijn door een goede trainingsbegeleiding. Bovendien vormen sportblessures vaak een serieuze belemmering voor mensen om meer te gaan bewegen, waardoor positieve effecten op gezondheid achter blijven.

Leerdoelen

Om als Sportmedisch Trainer te kunnen functioneren werk je tijdens deze Minor aan onderstaande vaardigheden:

  • Het uitvoeren en interpreteren van diverse assessmentmethodes ter bepaling van de huidige leefstijl, trainings- en gezondheidsstatus, en doelen van de cliënt;
  • Het helder en begrijpelijk documenteren en overbrengen van de resultaten van de huidige leefstijl, trainings- en gezondheidsstatus, en doelen van de cliënt aan zowel de cliënt zelf, alsook aan andere professionals;
  • Het demonstreren en aanleren van diverse (kracht)oefeningen aan individuele en groepen cliënten;
  • Het ontwikkelen, begeleiden en aanleren van veilige en effectieve beweegprogramma’s;
  • Het systematisch uitvoeren van een gedragsanalyse waarbij de gedragsdeterminanten van het te veranderen gedrag in kaart worden gebracht;
  • Het toepassen van diverse coaching- en gedragsbeïnvloedingsmethodieken en -technieken met als doel: het vertonen en behouden van gezond gedrag.

Ingangseisen

Studenten van de volgende opleidingen, en die in het bezit zijn van een propedeuse, komen in aanmerking om zich in te schrijven voor deze minor:

  • Sportkunde;
  • Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO);
  • Fysiotherapie;
  • Voeding en Diëtetiek.

Toegevoegde waarde voor jou?

Vanuit je huidige opleiding krijg je vaak te maken met cliënten met leefstijlproblematiek waarvan tot dan toe vaak maar een kant nadrukkelijk is belicht.

De opleidingen Fysiotherapie, ALO en Sportkunde concentreren zich voornamelijk op het aspect bewegen (en hebben dus nog minder kennis over voeding en stress en de interactie die dat heeft met bewegen en de leefstijlproblematiek). Ook gedragsverandering met het oog op zelfredzaamheid komt in deze opleidingen vaak minder nadrukkelijk aan bod. 

De opleiding Voeding en Diëtetiek heeft dan weer weinig aandacht besteed aan verantwoorde (sport)training en stress en de interactie met voeding.

De meer complete benadering in deze Minor stelt je beter in staat om cliënten te helpen, omdat de gehele context beter begrepen wordt. Daarnaast kun je daardoor beter samenwerken met aanverwante / complementaire disciplines.

Bijzonderheden

Er is in deze minor plek voor 20 extra studenten die worden toegelaten op volgorde van inschrijving.

Toetsing

Er worden twee onderdelen getoetst: onderwijs en werkplekleren (stage). Wanneer beide onderdelen behaald zijn worden de credits (30 ECTS) toegekend.

Onderwijs

Het onderwijs bestaat uit twee ‘vaardigheidstoetsen’. Één daarvan wordt halverwege de minor afgenomen en de andere op het einde van de minor. Dit zijn mondelinge toetsen waarin je theoretisch en praktisch verantwoord hoe je een cliënt of een groep van cliënten begeleidt. Voor deze toetsen dien je gezamenlijk een 5,5 of hoger te scoren. Je krijgt wekelijks diverse korte oefentoetsen om je goed hierop voor te bereiden.

Werkplekleren (stage)

Je loopt twee dagen per week stage waarin je werkt aan je competenties als Sportmedisch Trainer.  Dit kan zijn binnen fitnesscentra, personal training studio’s, gezondheidscentra, fysiotherapiepraktijken, revalidatiecentra, ziekenhuizen of reïntegratiebedrijven. Je stage wordt enerzijds beoordeeld middels een ‘portfolio’ waarin je je ontwikkeling als professional toont. Anderzijds wordt je stage beoordeeld middels een beoordeling van je ‘professionele houding’ waarin je beroepsvaardigheden beoordeeld worden. Voor beide beoordelingen dien je gezamenlijk een 5,5 of hoger te scoren.

Minorregeling
Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minorregeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Rooster

Onderwijsdagen
Er wordt voornamelijk op dinsdag onderwijs gegeven en een enkele keer op de maandag of vrijdag. Er zullen hoorcolleges, werkcolleges en praktijklessen georganiseerd worden. De contacttijd is ongeveer 8 tot 12u per week. Daarnaast verwachten we dat je wekelijks ongeveer 16 uur aan zelfstudie doet.

Werkplekleren (stage)
De dagen voor het werkplekleren (stage) vanuit de opleiding zijn woensdag en donderdag, van februari tot en met juni*. Een stageplek mag je zelf aandragen, mits deze voldoet aan de voorwaarden (o.a. begeleiding door een HBO-professional en het voldoende kunnen werken aan de competenties als Sportmedisch Trainer: zie ‘leerdoelen’). Ook hebben wij een lijst van stageplekken waarmee we al lang samenwerken en waarbij je mogelijk kunt solliciteren.

* Let erop dat stagedagen en -tijden per stageplaats kunnen afwijken. Dit mag echter niet ten koste gaan van het onderwijs.