Kies op maat

Inloggen Menu

Beweegontwerper

Leer hoe je met een multidisciplinaire aanpak écht maatschappelijke impact kunt bereiken door oplossingen te creëren met behulp van technologie en bewegen.

Een nieuwe aanpak

Sport, onderwijs, technologie en ontwerpen vormen een interessante, dynamische combinatie die voedingsbodem biedt voor legio vernieuwende en inspirerende concepten. Hiermee worden de kwalitatieve opbrengsten van bewegen op fysiek en mentaal vlak vergroot. Met de komst van toegankelijkere technologie wordt het ontwerpen van innoverende concepten eenvoudiger en krijgen we tools in handen om complexe maatschappelijke vraagstukken op nieuwe manieren op te lossen.

Termen zoals ‘Internet of Things’ en ‘Design Thinking’ leveren veel hits op in Google en de verwachtingen daarvan zijn al gauw hooggespannen. Deze termen spreken tot de verbeelding en iedereen vormt er direct een eigen beeld bij, maar de realiteit blijft helaas nog achter. De tijd is rijp om deze nieuwe kansen te verzilveren. Door nieuwe en slimme oplossingen worden kinderen, volwassen en ouderen in staat gesteld om in de voor hun relevante contexten geoptimaliseerd te bewegen en te leren. Dit sluit naadloos aan bij de huidige ontwikkelingen rondom de toenemende behoefte aan een gezonde en actieve leefstijl binnen de samenleving.  

Wat ga je doen

Je werkt in deze minor intensief samen in teams, die zijn samengesteld op basis van verschillende disciplines. Elk multidisciplinair team ontwerpt met behulp van technologie betekenisvolle oplossingen waarmee kinderen, volwassenen en/of ouderen in staat worden gesteld om geoptimaliseerd te bewegen en te leren. Dit doe je aan de hand van vraagstukken die Fontys Sporthogeschool bij opdrachtgevers uit het werkveld heeft verzameld. Daarnaast ontwikkel je een ondernemende en creatieve houding, een cross-disciplinaire mindset en kennis en vaardigheden op het gebied van ontwerpen en technologie.

Het doel is om vernieuwende concepten te ontwikkelen waarmee betekenisvolle oplossingen worden geboden voor vraagstukken rondom het vergroten van de actieve leefstijl in diverse contexten. Je analyseert het probleem in de context en ontwikkelt iteratief en incrementeel testbare ‘proof of concepts’. Uiteindelijk implementeer je de oplossing voor het complexe vraagstuk. Hierbij kun jij de focus aanbrengen vanuit je eigen interesse- of vakgebied.

De leerdoelen van deze minor

Als student van deze minor leer jij om :

 • een complex vraagstuk van een opdrachtgever te interpreteren en vertalen naar een opdracht met concrete kaders en afgebakende doelen;
 • de gebruikersgroep te analyseren en te vertalen naar representatieve persona’s;
 • het probleem in de context te analyseren en een geprioriteerd pakket van wensen en eisen op te stellen;
 • een visie te formuleren over de best passende oplossingsrichting;
 • verschillende technieken en werkvormen te hanteren om het creatief proces te begeleiden zodat een palet aan uiteenlopende ideeën ontstaat;
 • iteratief en incrementeel testbare ‘proof of concepts’ te ontwikkelen en daarmee toe te werken naar een werkende oplossing voor het complexe vraagstuk;
 • de gemaakte keuzes voor de eindoplossing te verantwoorden aan de hand van ‘lessons learnt’ uit het ontwerpproces;
 • de meerwaarde van de eindoplossing voor diverse stakeholders in een samenhangend geheel te verdedigen ten aanzien van wenselijkheid, haalbaarheid en levensvatbaarheid en je leert te adviseren op het gebied van borging;
 • de eindoplossing in een passende en inspirerende presentatievorm, op overtuigende wijze te presenteren aan verschillende stakeholders;
 • effectief te reflecteren op het individuele professionele ontwikkelproces op de gebieden ‘Ik als ontwerper’, ‘Ik als teamplayer’ en ‘Ik als ondernemer’.

Voor wie is deze minor interessant?

Deze minor staat open voor alle studenten en is vooral interessant voor studenten van de volgende opleidingen: ICT, Sportkunde, ALO, PABO, Fysiotherapie, Sociale studies, Engineering, Toegepaste Natuurwetenschappen, Toegepaste psychologie en Lerarenopleidingen.

Staat jouw opleiding er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op via sporthogeschool@fontys.nl.  

Uit deze minor loop je naar buiten als Beweegontwerper. Een ontwerper die met behulp van technologie oplossingen kan ontwikkelen die maatschappelijke impact bereiken met behulp van bewegen. De voorbeelden hieronder geven aan wat de meerwaarde van deze minor in jouw vakgebied voor jou als professional kan zijn.

 • ICT – ICT is in de huidige samenleving niet meer weg te denken. Door technologische ontwikkelingen speel jij daarin, in toenemende mate een sleutelrol. In deze minor ben jij de verbindende schakel in het creatieve proces tussen ideeën op het gebied van bewegen en de technologische implementatie daarvan.
 • Sportkunde - Als Sportkundige staat het stimuleren van een gezonde leefstijl centraal. In deze minor ontwikkel je jezelf niet alleen tot een beweegprofessional, maar kun je kennis over de invloed van bewegen op de gezondheid of cognitie inzetten als sportmanager, buurtsportcoach, gezondheidsmanager of beweeg- en leefstijlcoach.
 • ALO - Als docent Lichamelijke Opvoeding heb je een cruciale rol in de beïnvloeding van het sport- en beweeggedrag van leerlingen. Je begeleidt hen in de brede zin naar een gezonde en actieve leefstijl. In deze minor ontwikkel je kennis op het gebied van bewegend leren, design thinking en leer je wat de mogelijkheden zijn om met technologie een bijdrage te leveren aan een gezonde actieve leefstijl van leerlingen en hoe je jouw kennis en vaardigheden kunt inzetten binnen én buiten de muren van de gymzaal.
 • PABO - Als leerkracht ben je degene die kinderen in de meest vormende fase van hun leven begeleidt. Niet alleen breng je kinderen kennis en vaardigheden bij, ook wil je hun nieuwsgierigheid prikkelen. In deze minor ontwikkel je kennis op het gebied van bewegend leren, design thinking en leer je hoe je met technologie leerprocessen van leerlingen nog meer kunt prikkelen en hoe je innovaties binnen je school te weeg kunt brengen.
 • Fysiotherapie – Een fysiotherapeut heeft als opdracht mensen te helpen om pijnvrij te bewegen en zoekt uit hoe klachten in de toekomst kunnen worden vermeden. Hoewel klachten of ongemakken vaak zijn bestreden tijdens de behandeling, zijn preventieve activiteiten voor patiënten soms moeilijk in te passen, omdat het hen aan kennis en inzicht ontbreekt. Na deze minor ben je in staat om met behulp van technologie (preventieve) interventies te ontwikkelen waarmee blessureleed of beweegklachten bij patiënten kan worden gereduceerd.
 • Sociale studies – Als sociaal werker ben je nieuwsgierig, flexibel en wil je graag mensen uit verschillende lagen van de samenleving helpen. Je helpt hen bij het nemen van regie in hun eigen leven. Dit alles onder invloed van soms ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen. De minor Beweegontwerper helpt je bij het begeleiden van mensen of groepen uit de samenleving met speciale beweegbehoeftes. Je ontwikkelt programma’s waarmee met behulp van technologie het welzijn van deze groep en het individu wordt beïnvloed.
 • Engineering – Apparaten bestaan tegenwoordig uit aan elkaar gekoppelde intelligente systemen, waarmee wordt bijgedragen aan het makkelijker, veiliger en aangenamer maken van het leven. Jouw opgedane kennis en ervaring op dit gebied kun je in de minor Beweegontwerper inzetten en verder ontwikkelen bij het ontwerpen van oplossingen voor complexe implementatievraagstukken binnen de sport of het onderwijs. Bovendien maak je kennis met sectoren waar je als engineer niet snel terecht zal komen.
 • Toegepaste Natuurwetenschappen – Met de opleiding Technische Natuurkunde word je breed opgeleid en leer je hoe je vanuit jouw achtergrond kunt bijdragen aan een gezonde leefwereld voor mensen. De minor Beweegontwerper sluit hier naadloos op aan en bied je bovendien de gelegenheid om je major verder uit te diepen. Dit doe je door jouw kennis en ervaring in een multidisciplinair team in te zetten om slimme oplossingen te ontwikkelen op het gebied van sport en onderwijs.
 • Toegepaste psychologie – In de opleiding Toegepaste Psychologie leer je hoe je menselijk gedrag op praktische wijze kunt beïnvloeden. Je ontwikkelt vaardigheden en psychologische kennis waarmee je mensen kunt ondersteunen, coachen en begeleiden. Deze vaardigheden en kennis kun je tijdens de minor Beweegontwerper inzetten om in de praktijk en in samenwerking met andere disciplines, slimme oplossingen te ontwikkelen voor de sport of het onderwijs. Je leert hoe je jouw expertise kunt inzetten om echte veranderingen in het werkveld te realiseren.
 • Lerarenopleidingen – In het onderwijs is technologie niet meer weg te denken. Het doet echter, in vergelijking met andere sectoren, maar langzaam zijn intrede. Soms zijn technologische oplossingen niet in lijn met de leerdoelen of zijn ze simpelweg te ‘smal’ om een echte bijdrage te leveren aan de (leer)prestaties van leerlingen. In de minor Beweegontwerper leer je hoe je samen met andere disciplines de brug kunt slaan tussen enerzijds de technologische mogelijkheden en anderzijds de dagelijkse praktijk van het onderwijs.

Aan welke ingangseisen moet je voldoen?

Je moet je propedeuse getuigschrift hebben behaald van een HBO opleiding.

Toetsing

Opbouw van de toetsing

De toetsing in deze minor is opgebouwd uit een drietal toetsen welke gezamenlijk met een voldoende resultaat moeten worden afgerond om de minor af te ronden. Het betreft de volgende toetsen:

 1. Een portfolio in twee delen die het ontwerp van de oplossing beschrijft;
 2. Een eindpresentatie van de oplossing die je samen met je projectgroep hebt ontworpen;
 3. Een reflectie op je professionele ontwikkeling.

Naast de bovenstaande toetsen zijn er gedurende de hele minor verschillende formatieve momenten. Vanuit verschillende hoeken ontvang je feedback zodat je een goed inzicht krijgt in je eigen leerproces, je voortgang en je professionele ontwikkeling als beweegontwerper.

Minorregeling
Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minorregeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Rooster

Rooster en contacttijd

Drie dagdelen per week ben je aanwezig op de locatie van Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. We gaan aan de slag met vakinhoudelijke werkcolleges, inspiratiebijeenkomsten en workshops met relevante thema’s. Daarnaast word je gecoacht binnen je multidisciplinaire team waarbij je werkt aan je ontwerp en je professionele ontwikkeling.

Buiten de lessen in Eindhoven is er ruimte voor zelfstudie en ben je in overeenstemming met je opdrachtgever aanwezig op een praktijkwerkplek. Hier analyseer het probleem en ontwikkel je de uiteindelijke oplossing.

Gemiddeld heb je 10 tot 15 contacturen per week op de opleiding en daarnaast ga je zelfstandig aan de slag met je ontwerp en de voorbereidingen voor de lessen.