Kies op maat

Inloggen Menu

Global awareness, Sports and Health

(voorheen: Global Exploration and Sports)

Wil je graag een korte, unieke, maar intensieve buitenlandervaring opdoen tijdens je minor? Lever je graag een duurzame bijdrage aan het onderwijs op scholen in een ontwikkelingsland? Of wil je je eigen grenzen verleggen, jezelf beter leren kennen en buiten je comfortzone treden? Dan is de minor ‘Global awareness, Sports and Health’ iets voor jou. Tijdens deze minor word je voorbereid om gedurende drie weken sport- en gezondheidsprojecten op scholen in een ontwikkelingsland te realiseren.

Door het verbeteren van de sport- of beweeginfrastructuur en het scholen van de lokale bevolking wil de minor een duurzame positieve bijdrage leveren aan het land waar de projecten plaatsvinden.

In studiejaar 2019-2020 gaat de minorreis naar Nepal. Een geweldige kans om unieke leer- en levenservaringen in een uitdagende omgeving in het buitenland op te doen.

Wat ga je doen?

Binnen de minor ‘Global awareness, Sports and Health’ ga je je voorbereiden om een internationaal project in een ontwikkelingsland op het gebied van sport, bewegen en gezondheid te realiseren. Tevens werk je aan je persoonlijke en professionele identiteit.

De minor gelooft erin dat sport- en bewegen en kennis over gezondheidsbevordering kan bijdragen aan de kwaliteit van leven en de vorming van (jonge) mensen in ontwikkelingslanden. Door het verbeteren van de sport- of beweeginfrastructuur en het scholen van lokale begeleiders en docenten wil de minor hier een duurzame positieve bijdrage aan leveren.

Binnen deze minor ontwikkel je vaardigheden en inzichten die je in staat stellen om verschillende aspecten van het organiseren en managen van een ontwikkelingsproject op maat te implementeren.

Leerdoelen
De minor is opgebouwd uit vier onderdelen: projectmatig handelen, global awareness, personal awareness en lesgeef-, begeleidings- en organisatievaar­digheden (skills).

Projectmatig handelen

 • Je kunt in samenwerking met anderen een internationaal ontwikkelingsproject voorbereiden;
 • realiseren en evalueren volgens de verschillende fasen van projectmanagement;
 • Je bent in staat om aanwezige kennis over te brengen op lokale professionals;
 • Je toont persoonlijk leiderschap;
 • Je kunt intercultureel samenwerken.

Global Awareness

 • Je kent verschillende visies op ontwikkelingshulp, globalisering en de bijbehorende theorieën;
 • Je kunt een visie ten aanzien van ontwikkelingshulp ontwikkelen, specifiek voor het land waar de minorreis naar toe gaat en deze vanuit verschillende perspectieven beschrijven.

Personal Awareness

 • Je kunt je eigen politieke standpunt met betrekking tot ontwikkelingswerk verantwoorden, daarover reflecteren en in het perspectief plaatsen van je persoonlijke leerdoelen;
 • Je kent je eigen communicatievoorkeuren en je weet deze in verschillende situaties en met verschillende doelgroepen toe te passen om tot een optimale samenwerking te komen.

Skills

 • Je beheerst vaardigheden om eenvoudige bewegingsactiviteiten voor te bereiden, te realiseren en te optimaliseren met het oog op motivatie en betrokkenheid van de doelgroep;
 • Je kunt ‘train-the-trainer’-programma’s voorbereiden en realiseren door op een doelgerichte en gefaseerde wijze specifieke kennis en/of kunde over te brengen, waarbij rekening gehouden wordt met (het niveau van) de doelgroep.

Voor wie bestemd?

De minor staat open voor studenten die affiniteit hebben met sport, bewegen en gezondheid. Vanwege het karakter ligt het voor de hand dat studenten vanuit het domein mens en maatschappij en het domein educatie (ALO, PABO, Pedagogiek) deze minor willen volgen. Dit sluit niet uit dat studenten uit andere domeinen bij interesse zich ook aan kunnen melden.

Ben je dus op zoek naar mogelijkheden om je eigen grenzen te verleggen, een andere cultuur te leren kennen en om buiten je eigen comfortzone te treden? Dan kan in overleg gekeken worden naar jouw opbrengsten en de meerwaarde van deze minor in het perspectief van je eigen ontwikkeling als beroepsprofessional.

Ingangseisen

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet je je propedeuse behaald hebben van je bachelor, of toestemming hebben van de examencommissie van je opleiding om de minor te volgen.

Toetsing

De toetsing bestaat uit vier delen. Ieder onderdeel is opgebouwd uit een tweetal toetsen. Per onderdeel dien je minimaal een 5,5 te scoren om het onderdeel af te ronden. Als je voor alle vier de onderdelen een cijfer 5,5 of hoger scoort, rond je je minor af.

Per onderdeel wordt het volgende getoetst:

 1. Projectmatig handelen:

Het projectmatig handelen in projectgroepen bestaat uit twee delen, te weten:

 • De voorbereiding van het project (performance assessment) (50%);
 • De uitvoering en de nazorg van het project (performance assessment) (50%);
 1. Global awareness:
 • Een kennistoets (60%);
 • Een boekpresentatie (40%);
 1. Personal awareness:
 • Een portfolio (60%);
 • Een performance assessment in de vorm van een presentatie personal impact (40%);
 1. Skills:

De volgende onderdelen worden getoetst bij de uitvoering (de minorreis):

 • Lesgeefvaardigheden (50%);
 • Begeleidingsvaardigheden (50%).

Naast de bovenstaande toetsen zijn er gedurende de hele minor verschillende formatieve momenten. Vanuit verschillende personen ontvang je feedback zodat je een goed inzicht krijgt in je eigen leerproces, je voortgang en je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Rooster

Onderwijsdagen

Er wordt voornamelijk op maandag, dinsdag en vrijdag onderwijs gegeven. Er zullen hoorcolleges, werkcolleges en praktijklessen georganiseerd worden. Delen van de minor zullen in de Engelse taal uitgevoerd worden om je zo voor te bereiden op de minorreis. De contacttijd is ongeveer 15-20 u per week. Daarnaast verwachten we dat je wekelijks ongeveer 16 uur aan zelfstudie nodig hebt voor het werken aan projectopdrachten.

Werkplekleren (stage)

De dagen voor het Leren Op Locatie (stage) vanuit de opleiding zijn woensdag of donderdag van februari tot en half mei. Je stage loop je op een school die verbonden is aan een Azielzoekerscentrum (AZC), bij een Eerste Opvang Anderstalingen (EOA), een Internationale Schakelklas (ISK) of op een school met leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond.  Wij hebben een aantal scholen waar we mee samenwerken, maar je mag ook zelf een stageplek aandragen, mits deze voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden.  (o.a. begeleiding door een HBO-professional)  

Minorreis; verplichting en kosten 

De daadwerkelijke uitvoering van het project zal plaatsvinden tijdens de minorreis, die plaatsvindt in de periode half mei tot begin juni. Deze reis is daarom een verplicht onderdeel van deze minor. Daar zijn kosten aan verbonden (schatting €1750,00). Bij definitieve aanmelding voor deze minor ga je de verplichting aan om de aan de reis verbonden kosten te voldoen.