Kies op maat

Inloggen Menu

Global awareness, Sports and Health

Wil je graag een korte, unieke, maar intensieve buitenlandervaring opdoen tijdens je minor? Lever je graag een duurzame bijdrage aan het onderwijs op scholen in een ontwikkelingsland? Of wil je je eigen grenzen verleggen, jezelf beter leren kennen en buiten je comfortzone treden? Dan is de minor ‘Global awareness, Sports and Health’ iets voor jou. Tijdens deze minor word je voorbereid om gedurende drie weken sport- en gezondheidsprojecten op scholen in een ontwikkelingsland te realiseren.

Door het verbeteren van de sport- of beweeginfrastructuur en het scholen van de lokale bevolking wil de minor een duurzame positieve bijdrage leveren aan het land waar de projecten plaatsvinden.

In studiejaar 2022-2023 gaat de minorreis naar Nepal. Een geweldige kans om unieke leer- en levenservaringen in een uitdagende omgeving in het buitenland op te doen.

Wat ga je doen?

Binnen de minor ‘Global awareness, Sports and Health’ ga je je voorbereiden om een internationaal project in een ontwikkelingsland op het gebied van sport, bewegen en gezondheid te realiseren. Tevens werk je aan je persoonlijke en professionele identiteit.

De minor gelooft erin dat sport- en bewegen en kennis over gezondheidsbevordering kan bijdragen aan de kwaliteit van leven en de vorming van (jonge) mensen in ontwikkelingslanden. Door het verbeteren van de sport- of beweeginfrastructuur en het scholen van lokale begeleiders en docenten wil de minor hier een duurzame positieve bijdrage aan leveren.

Binnen deze minor ontwikkel je vaardigheden en inzichten die je in staat stellen om verschillende aspecten van het organiseren en managen van een ontwikkelingsproject op maat te implementeren.

Leerdoelen
De minor is opgebouwd uit de onderdelen: Projectmatige handelen en Global & Personal Awareness.

Projectmatig handelen

De student…

 • Kan in goede samenwerking met andere professionals een internationaal ontwikkelingsproject op projectmatige wijze voorbereiden
 • Kan het project in goede samenwerking met overige (lokale) professionals realiseren op locatie
 • Kan indien nodig en in goed overleg met overige betrokken professionals, op locatie aanpassingen doorvoeren en op verantwoorde wijze afwijken van het oorspronkelijke projectplan
 • Houdt bij de uitvoering op locatie rekening met de lokale/culturele gewoontes en gebruiken en toont in de omgang respect voor andere waarden en normen
 • Kan gedurende en na afloop van het project kritisch terugblikken op het proces en de opbrengst van het project en daarin de eigen rol helder omschrijven.

Global & Personal Awareness

De student…

 • Kent verschillende visies op ontwikkelingshulp, globalisering en de bijbehorende theorieën;
 • Heeft inzicht in de maatschappelijke en culturele achtergrond van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en mensen in Nepal;
 • Kan een visie ten aanzien van ontwikkelingshulp in het algemeen en in het bijzonder voor Nepal, ontwikkelen en deze vanuit verschillende perspectieven beschrijven;
 • Kan persoonlijk stelling nemen met betrekking tot ontwikkelingshulp en deze onderbouwen vanuit persoonlijke waarden en normen;
 • Kan politiek stelling nemen met betrekking tot ontwikkelingshulp en deze verantwoorden binnen het politieke spectrum in Nederland.

Voor wie bestemd?

De minor staat open voor studenten die affiniteit hebben met sport, bewegen en gezondheid. Vanwege het karakter ligt het voor de hand dat studenten vanuit het domein mens en maatschappij en het domein educatie (ALO, PABO, Pedagogiek) deze minor willen volgen.

Dit sluit niet uit dat studenten uit andere domeinen bij interesse zich ook aan kunnen melden. In overleg wordt bekeken of deze minor is wat jij zoekt en wat de meerwaarde van deze minor in het perspectief van je eigen ontwikkeling als beroepsprofessional kan zijn.

Er is plaats voor 30 studenten.

Ingangseisen

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet je de propedeuse behaald hebben van je bachelor of toestemming hebben van de examencommissie van je opleiding om de minor te volgen.

Als je je aanmeldt kom je op een wachtlijst, begin september hoor je definitief of je geplaatst bent.

Rooster

Onderwijsdagen

Er wordt op maandag, dinsdag en vrijdag onderwijs gegeven. Er zullen hoorcolleges, werkcolleges en praktijklessen georganiseerd worden. Delen van de minor zullen in de Engelse taal uitgevoerd worden om je zo voor te bereiden op de minorreis. De contacttijd is ongeveer 15-20 u per week. Daarnaast verwachten we dat je wekelijks ongeveer 16 uur aan zelfstudie nodig hebt voor het werken aan projectopdrachten.

Werkplekleren (stage)

De stagedagen zijn woensdag of donderdag van februari tot en half mei. Je stage loop je op een school die verbonden is aan een Asielzoekerscentrum (AZC), bij een Eerste Opvang Anderstalingen (EOA), een Internationale Schakelklas (ISK) of op een school met leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond.  Wij hebben een aantal scholen waar we mee samenwerken, maar je mag ook zelf een stageplek aandragen, mits deze voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden (o.a. begeleiding door een HBO-professional)  

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee delen, namelijk projectmatig handelen en global & personal awareness, die zijn opgebouwd uit meerdere toetsen. Beide onderdelen moeten met minimaal het cijfer 5,5 worden afgesloten om in aanmerking te komen voor de toekenning van de 30 studiepunten.

Per onderdeel wordt het volgende getoetst:

  1. Projectmatig handelen:
  • Voorbereiding, realisatie en evaluatie project (product)
  • Samenwerken (performance assessment)

   

  1. Global & personal awareness:
  • Kennistoets global awareness
  • Boekpresentatie global awareness (product)
  • Portfolio personal awareness (portfolio assessement)

Naast de bovenstaande toetsen zijn er gedurende de hele minor verschillende formatieve momenten. Vanuit verschillende personen ontvang je feedback zodat je een goed inzicht krijgt in je eigen leerproces, je voortgang en je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Minorreis; verplichting en kosten 

De daadwerkelijke uitvoering van het project zal plaatsvinden tijdens de minorreis, die plaatsvindt in medio mei/juni. Deze reis is daarom een verplicht onderdeel van deze minor. Daar zijn kosten aan verbonden (de afgelopen jaren waren deze tussen de €1800,00 en 1900,00). Bij definitieve aanmelding voor deze minor ga je de verplichting aan om de aan de reis verbonden kosten te voldoen.

Aanvullende informatie

Minorregeling

Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.