Kies op maat

Inloggen Menu

Speciale doelgroepen

Zie je het lesgeven aan kinderen met gedragsproblemen als een uitdaging? Of ga je liever aan de slag met kinderen in een rolstoel of met leerlingen met het syndroom van Down? Ook het lesgeven aan jongeren binnen de muren van de jeugdgevangenis of werken op een zorglocatie behoort tot de mogelijkheden binnen deze minor. Je verdiept je in fysieke en mentale beperkingen, gedragsproblemen, opvoedingsmoeilijkheden en leerstoornissen. Ook ga je werkplekervaring opdoen, waarbij het omgaan met kinderen met een speciale onderwijsbehoefte centraal staat. Het doel is om je eigen handelingsmogelijkheden met deze leerlingen te onderzoeken en te vergroten. Dit doen we o.a. door middel van excursies, expertmeetings, stages en opdrachten zowel intern als op externe locatie.

Achtergrond

De minor bestaat uit drie onderdelen:

Omgaan met speciale behoeften

In iedere klas zitten leerlingen met verschillende problematieken, waar je tijdens je (gym)les rekening mee moet houden. Je probeert uiteraard ieder kind tijdens de les tot leren te brengen.  Maar om vooraf een doelstelling te stellen voor de les, moet je eerst de beginsituatie van de leerling helder in beeld hebben. Welke kenmerken horen er bij de problematiek of stoornis die de leerling heeft? Welke aanpak of manier van communiceren werkt het beste? Welke afspraken zijn er mogelijk al gemaakt voor deze leerling? Welke onderwijsbehoefte heeft de leerling? Het zou kunnen dat je je oefenstof moet aanpassen, je materiaalkeuze, of dat je juist meer aandacht voor de omgangsregels moet hebben, dat je je instructie/communicatie moet aanpassen, dat je rekening moet houden met de combinatie met andere leerlingen, etc. Tijdens dit onderdeel krijg je handvatten en ga je actief op zoek naar mogelijkheden om voor alle kinderen zo optimaal mogelijk in de onderwijsbehoefte te kunnen voorzien.  

Onderwijs op maat

Gedurende dit blok verzorg je dan ook samen met je stagepartner lessen op je stageschool. Dit doen jullie op basis van een goed doordacht ontwerp, waarin de verschillende componenten uit het didactisch model ALO Eindhoven concreet zijn beschreven. Jullie zorgen in de lessen onder andere voor een gestructureerde, heldere, stimulerende en gefaseerde instructie, waarmee jullie de leerlingen snel in beweging zetten. Om tegemoet te komen aan de motivatie van leerlingen dragen jullie zorg voor een sociaal-emotioneel veilig leerklimaat. Middels een goed doordachte organisatie dient er sprake te zijn van een hoge taakgerichte leertijd voor de leerlingen. Jullie begeleiden de leerlingen positief en optimaliseren de leerprocessen van de leerlingen door het bieden van leerhulp. Hierbij houden jullie rekening met, en komen jullie tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen. 
Na afloop van de lessen kijken jullie middels een gerichte proces- en productevaluatie kritisch terug en brengen verbeteropties/-acties voor komende lessen in kaart. 
Het lesontwerp leggen jullie tijdig voor aan je werkplek/stagebegeleider, zodat deze het ontwerp met name kan controleren op mogelijke onveilige situaties voor leerlingen. Uiteraard staan alle lesvoorbereidingen en evaluaties op een overzichtelijke plek bij elkaar. 

Persoonlijkheid strategieën

Voordat je gaat werken met kinderen is het van belang je te realiseren dat jij zelf een groot deel van het succes in handen hebt. Wanneer je je bewust bent van de invloed van jouw eigen gedrag op de leerlingen en dat van de leerlingen op jouw kun je gerichter gaan werken. Zeker wanneer je weet welke voorkeuren jij hebt en welke voorkeuren de kinderen mogelijk hebben. Dan begrijp je voor een deel ook waarom leerlingen op een bepaalde manier reageren en waarom dat jij dat op die manier voelt. Omdat je les gaat geven op een school voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften en daarmee in teamverband gaat werken is het van belang te weten wie jezelf bent, tegen welke dingen je aan gaat lopen met betrekking tot je eigen persoonlijkheid en wat jouw krachten zijn. Tijdens dit deel ga je jezelf analyseren, een plan van aanpak maken en actief aan de slag. Ter afsluiting van dit deel zal er een opleidingsweek in het buitenland plaats vinden.

Leerdoelen

Tijdens deze minor werk je aan de volgende leerdoelen:

  • Je kunt adequaat omgaan met kinderen met een speciale (zorg/onderwijs)behoefte in de context van het passend / speciaal onderwijs;
  • Je kunt (bewegings)onderwijs op maat ontwerpen en aanbieden aan specifieke doelgroep(en) in de context van het passend / speciaal onderwijs;
  • Je kunt samenwerken met collega's en zorgprofessionals met betrekking tot specifieke leerlingen in de context van het passend / speciaal onderwijs;
  • Je kunt op basis van persoonlijkheidstheorieën strategieën ontwerpen en toepassen waarmee positief invloed wordt uitgeoefend op de samenwerking met leerlingen en andere professionals in onderwijs(leer)situaties.

Ingangseisen

De minor staat open voor:

  • studenten binnen het sociale domein (Sociale Studies, Pedagogiek, SPH, Fysiotherapie, Sportkunde), 
  • studenten die een lerarenopleiding volgen (ALO, PABO, leraar voortgezet onderwijs) 
  • studenten van bijvoorbeeld technische opleidingen met een sociale inslag (studenten die beweegproblemen willen oplossen dmv technologische oplossingen, bv orthopedisch instrumentmaker).

Dit sluit niet uit dat studenten uit andere domeinen bij interesse zich ook aan kunnen melden. 

Toegevoegde waarde voor jou?

Vanuit je huidige opleiding krijg je vaak te maken met leerlingen waarbij je handelingsverlegen bent, leerlingen met extra/andere leeruitdagingen en/of leerlingen die onderwijs genieten binnen een speciale setting. 

Binnen de reguliere lerarenopleidingen concentreer je je voornamelijk op de reguliere leerlingen, echter voel je soms dat je tekort schiet, leerlingen meer individueel zou willen benaderen en er echt alles voor het kind uit wilt halen. Binnen deze minor besteden we aandacht aan deze doelgroep zodat je het onderwijsaanbod kunt optimaliseren en kinderen beter kunt bedienen.

Rooster

Onderwijsdagen

Het onderwijs wordt op dinsdag, woensdag en vrijdag gegeven. Hierbij worden er voornamelijk werkcolleges en praktijklessen georganiseerd. De contacttijd is ongeveer 8 tot 12u per week. Daarnaast verwachten we dat je wekelijks ongeveer 16 uur aan zelfstudie doet.

Werkplekleren (stage)

De dagen voor het werkplekleren (stage) vanuit de opleiding zijn maandag en donderdag, van februari tot en met juni*. Een stageplek mag je zelf aandragen, mits deze voldoet aan de voorwaarden (o.a. begeleiding door een HBO-professional en het voldoende kunnen werken aan de competenties zoals binnen deze minor aan bod komen). Ook hebben wij een lijst van stageplekken waarmee we al lang samenwerken en waarbij je mogelijk kunt solliciteren.

Externe onderwijsactiviteiten

Er worden gedurende de minor externe onderwijsactiviteiten aangeboden. Je wordt geacht aan deze activiteiten deel te nemen die ook tijdens de bijeenkomsten van dinsdag geroosterd worden. Voor de verplaatsing maken we gebruik van het openbaar vervoer, een geldige ov-jaarkaart is daarom aan te bevelen.

In juni vind er een externe opleidingsweek in het buitenland plaats, waarvoor extra kosten gemaakt moeten worden (richtbedrag: €350,-). 

* Let erop dat stagedagen en -tijden per stageplaats kunnen afwijken. Dit mag echter niet ten koste gaan van het onderwijs.

Toetsing

Er worden drie onderdelen getoetst: omgaan met speciale behoeften; onderwijs op maat en persoonlijkheid strategieën. Wanneer alle drie de onderdelen behaald zijn worden de credits (30 ECTS) toegekend.

Omgaan met speciale behoeften

Dit deel bestaat uit kennistoets en paper. De kennistoets wordt in drie delen afgenomen tijdens de eerste helft van de minor. Het paper wordt aan het einde van de minor ingeleverd en beoordeeld. Voor deze toetsen dien je gezamenlijk een 5,5 of hoger te scoren. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten kun je je hierop voorbereiden. 

Onderwijs op maat

Je loopt twee dagen per week stage gedurende de hele minor stage waarin je werkt aan je competenties als leraar in het speciaal onderwijs. Dit kan zijn binnen alle vormen van speciaal onderwijs als ook binnen het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs. Je stage wordt beoordeeld middels een beoordeling met betrekking tot je beroepsvaardigheden. Daarnaast worden er per thema onderwijs/inspiratiebijeenkomsten aangeboden. Bij deze bijeenkomsten word je geacht actief aanwezig te zijn.

Persoonlijkheidsstrategieën

Voordat je gaat werken met kinderen is het van belang je te realiseren dat jij zelf een groot deel van het succes in handen hebt. Wanneer je je bewust bent van de invloed van jouw eigen gedrag op de leerlingen en dat van de leerlingen op jouw kun je gerichter gaan werken. Zeker wanneer je weet welke voorkeuren jij hebt en welke voorkeuren de kinderen mogelijk hebben. Dan begrijp je voor een deel ook waarom leerlingen op een bepaalde manier reageren en waarom dat jij dat op die manier voelt. Omdat je les gaat geven op een school voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften en daarmee in teamverband gaat werken is het van belang te weten wie jezelf bent, tegen welke dingen je aan gaat lopen met betrekking tot je eigen persoonlijkheid en wat jouw krachten zijn. Je maakt een analyse van jezelf met een bijbehorend plan van aanpak, dit wordt beoordeeld. Per week worden er bijeenkomsten aangeboden en excursies georganiseerd waarin we werken aan deze analyse en het plan. Ook maakt opleidingsweek in het buitenland onderdeel uit van dit onderwijsaanbod.

Minorregeling
Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minorregeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.