Kies op maat

Inloggen Menu

Verpleegkundig Leiderschap

 

Voor wie

Volg je de bacheloropleiding Verpleegkunde? Ben je ambitieus en gedreven? Wil je invloed uitoefenen op de kwaliteit van de zorg? Dan zit je in de minor ‘Verpleegkundig leiderschap’ op je plek. Door leiderschap kun jij invloed hebben op de patiëntgerichtheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg.

De minor wordt standaard aangeboden in de blokken van een half jaar. Voor varianten (in deeltijd óf duaal) bestaat de mogelijkheid om de minor over het jaar te verdelen (bij minimaal 10 studenten).

Studiebelasting voltijd: 840 uur per 20 weken

Studiebelasting deeltijd: 840 uur per 40 weken

Inhoud

Zorg wordt steeds complexer. Zorgtrajecten gaan steeds vaker over de grenzen van afdelingen, vakgebieden en organisaties heen. Als verpleegkundige vervul je een centrale rol als je kijkt naar de kwaliteitsverbetering en de veiligheid van de zorg. Verpleegkundig leiderschap wordt daarom steeds belangrijker. In deze minor krijg je inzicht in wat verpleegkundig leiderschap betekent en ontwikkel je de vaardigheden die je hiervoor nodig hebt.

Deze minor verpleegkundig leiderschap wordt aangeboden door Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid.

De minor wordt voornamelijk online aangeboden (groepsgrote minimaal 10 en maximaal 15 studenten). Dit betekent dat je:

  • Je je eigen studietempo kan bepalen. Je communiceert online met je groepsdocent.
  • Je soms naar Eindhoven moet voor een dag met workshops (max. 8 woensdagen verspreid over de minor).

Cursussen

Kernmodule
Je gaat een verpleegkundig leider voor 3 dagen ‘schaduwen’. Je volgt, observeert en interviewt hem of haar. Op deze manier kun je de theorie toetsen in de praktijk.

Keuzemodule verpleegkundig leiderschap op het microniveau
Je focust je op vakinhoudelijk leiderschap en gedeeld leiderschap binnen teams. Je onderzoekt teamdynamieken en kunt een beargumenteerd pleidooi houden over het belang van verpleegkundig leiderschap. Je hebt maximaal 3 lessen met de klas.

Keuzemodule verpleegkundig ondernemerschap
Aan de hand van een businessmodel signaleer je binnen jouw organisatie een praktijkprobleem. Dit probleem analyseer je en je komt met een (technologische) oplossing. Je hebt maximaal 5 lessen met de klas.

Leerdoelen

Na deze minor:

  • Kan de student inzichten van verpleegkundig leiderschap vertalen naar de casuïstiek uit de beroepspraktijk
  • Kan de student beargumenteren wat verpleegkundig leiderschap voor hem/haar betekent
  • Kan de student vakinhoudelijk en gedeeld leiderschap in het dagelijks werk onderscheiden en daar een onderbouwd pleidooi over geven (voor diegenen die keuzemodule A volgen)
  • Kan de student een persoonlijk leerdoel formuleren met betrekking tot het ontwikkelen van eigen leiderschapscompetenties.
  • Heeft de student een innovatief plan ontwikkeld en gepresenteerd om een praktijkprobleem op te lossen (voor diegenen die keuzemodule B volgen)

Ingangseisen

Deze minor is bestemd voor HBO verpleegkunde studenten.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst

  • Vermeulen, H., Holleman, G., Huis, A., Ista, E., & Lalleman, P. (Reds.). (2018). Verpleegkundig leiderschap(2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  • Lalleman PCB, Bouma J, Smid GAC, Rasiah J and Schuurmans MJ (in press) Peer-to-peer shadowing as a technique for the development of nurse middle managers clinical leadership: an explorative study.Leadership in Health Services.
  • Cardiff, S., McCormack, B., & McCance, T. (2018). Personcentred Leadership: a relational approach to leadership derived through action research. Journal of clinical nursing.

Toetsing

De minor wordt online aangeboden via CANVAS. Op maximaal 8 woensdagen zijn er bijeenkomsten in Eindhoven.

Kernmodule: je schrijft een casestudy over de verpleegkundig leider die je hebt gevolgd.

Keuzemodule verpleegkundig leiderschap op het microniveau: je participeert in een Lagerhuisdebat waarbij je laat zien dat je op kunt komen voor je mening. Een docent beoordeelt jouw inbreng in dit debat. Daarnaast schrijf je een brief naar de Chief Nursing Officer van Nederland, of de VenVN, met een pleidooi voor klinisch-, en/of gedeeld leiderschap in verpleegkundig Nederland.

Keuzemodule verpleegkundig ondernemerschap: een presentatie over jouw ondernemingsproject via een Webinar.

Aanvullende informatie

Minorregeling
Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minor regeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.