Kies op maat

Inloggen Menu

Global Development IssuesDeze minor wordt zowel in het Nederlands als Engels aangeboden
This minor is offered in both Dutch and English

Er zal een wereld voor je open gaan.

De minor Global Development Issues is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn in mondiale vraagstukken zoals globalisering, het verschil tussen arm en rijk, ruimtelijke ongelijkheid, milieuvraagstukken en duurzaamheid, interculturele communicatie en rechtvaardigheid.

Als je niet alleen meer wilt weten over deze vraagstukken, maar ook wilt meewerken aan kleinschalige oplossingen tijdens een stage in het buitenland, is deze minor perfect voor jou.

Inhoud

De minor bestaat uit vier onderdelen. Studenten kunnen kiezen voor een Engelstalig of een Nederlandstalig programma.

A: Inleiding in het ontwikkelingsvraagstuk 10EC
Deze module vormt de ruggengraat van de minor. Je maakt kennis met diverse ontwikkelingsvraagstukken in de wereld. Daarvoor leer je in eerst vanuit een algemeen kader tegen vraagstukken aan te kijken. Hiervoor bestudeer je literatuur over ontwikkelingstheorieën, opvattingen over (duurzame) ontwikkeling en globalisering. Vervolgens pas je deze kennis toe op vijf cases, waaronder bijvoorbeeld de kap van het amazonewoud in Brazilië ten behoeve van de sojateelt.


B: Cultuur en Interculturaliteit 6EC
Je leert in dit onderdeel hoe een culturele identiteit gevormd wordt. Je kan culturen analyseren aan de hand van theoretische concepten uit de culturele antropologie en aan de hand van culturele dimensies. Tevens kan je na afloop van de cursus de centrale waarden van de Nederlandse cultuur herkennen en theorieën over interculturele communicatie in concrete situaties toepassen.

C: Rechtvaardigheid 4EC
Ontwikkelingsvraagstukken kunnen ook gezien worden als verdelingsvraagstukken. Bij de module rechtvaardigheid staat telkens de vraag centraal in hoeverre de wijze waarop verdeeld wordt, rechtvaardig is. Het oordeel of een bepaalde verdeling rechtvaardig is of niet, hangt niet alleen af van de feitelijke verdeling maar ook van de opvatting over rechtvaardigheid.

D: Stage 10EC
Zodra je gedurende de minor kennis hebt gemaakt met het ontwikkelingsvraagstuk, met interculturele communicatie en met rechtvaardigheidsprincipes, dan is een stage bij uitstek hét moment om al het voorgaande samen te laten komen.  Tijdens een stage van vier weken, participeer je in een bestaand project in een ontwikkelingsland, waarbij je – naast inhoudelijke doelen – zult moeten laten zien dat je in staat bent om intercultureel te communiceren. Voorbeelden van stages:

  • Een student Bestuurskunde organiseert activiteiten voor jongeren in Malawi.
  • Een student journalistiek loopt stage in het buitenland en stelt hierover een artikel op met duurzame tips voor het maandblad One World.
  • Studenten met verschillende achtergronden geven Engelse les op Bali.
  • Studenten met een economische achtergrond begeleiden projecten in Nepal op het gebied van microfinanciering
  • Een student HRM interviewt studenten met een studiebeurs op het platteland van India.

Houd er rekening mee dat dit onderdeel van de minor financiële en organisatorische consequenties heeft. Uiteraard denkt je begeleider van de minor met je mee, zodat je in alle gevallen een goede stage kan organiseren. Deze stage mag ter verdieping of juist ter verbreding dienen van je major.

Leerdoelen

De student kan mondiale ontwikkelingsvraagstukken signaleren, analyseren en een bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen, vanuit de eigen professie, de vier zogeheten bestaansdimensies en een interculturele omgeving. Met dit doel kan de minor een bijdrage te leveren aan de competentieontwikkeling van veel verschillende bacheloropleidingen.


Ingangseisen

Er is geen specifieke voorkennis vereist. De propedeutische fase moet succesvol zijn afgerond.

Toetsing

De toetsing van de minor bestaat uit een combinatie van schriftelijke toetsen, individuele- en groepsopdrachten, presentaties en het bijwonen van een debatavond.

Rooster

Start in september en in februari. Beide keren wordt het programma in het Nederlands en in het Engels aangeboden. Het rooster wordt t.z.t bekend gemaakt.

 

Minor Global Development Issues

The world is characterized by various developmental issues, such as spatial inequality, the contrast between rich and poor, environmental issues, sufficient and safe food production for all, violent conflicts and diseases. As a citizen, consumer and upcoming professional, you are closely involved in these global development issues. To be able to make informed choices, you have to ask the right questions in the field of sustainable development, justice and interculturality. This way you can contribute to the development of sustainable solutions from a shared responsibility.

Content

A: Introduction to development issues
During this course, you will get to know various development issues. For that, you will initially learn how to perceive these issues from a general context. That context consists of a selection of literature on development theories, views on (sustainable) development, systems thinking, globalization and working with future scenarios. You will apply this knowledge to five specific cases, such as the burning of the Brazilian amazon for large scale soy production.

B: Culture and Interculturality
In this part, you learn how cultural identity is constructed and how to analyse culture(s) on the basis of theoretical concepts from cultural anthropology and cultural dimensions. You will learn to recognize the core values of your own culture and their importance for judging and communication and you will learn to apply theories about intercultural communication in concrete situations.

C: Justice
Development issues can also be seen as distribution issues. During the ‘Justice’ module, the central question is always to which extent the distribution policy is just. You will learn different theories about justice, analyse situations based on these theories and come to your own view about justice and a judgement about distribution issues.

D: Master thesis in practice
The master thesis is the synthesis module of all parts of the minor. During an internship of four weeks, you participate in an existing project in a developing country where – in addition to substantive goals – you will have to show that you are able to communicate interculturally.


Examples of internships in a developing country in recent years:

  • Organizing activities for young people in Malawi.
  • Making a video report about a sustainable agricultural project in the Moluccas.
  • Supporting an exchange project between schools in the Netherlands and Romania.
  • Interviewing students with a scholarship from a scholarship project in rural India.


In addition to the standard costs of a stay abroad, the internship in a developing country brings additional costs and requires necessary preparation concerning, for example, a visa.


Objective

The objective of the minor is to allow you to be able to create a safe and powerful environment for yourself and for others with regard to global development issues and interculturality, based on acquired knowledge, insight and skills.

Minorregeling
Je kunt hier de minor regeling downloaden. Het doel van de minor regeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minor regeling kunnen studenten rechten ontlenen.

 

Toetsing

Klik hier voor de brochure met het minoraanbod van Fontys Lerarenopleiding Tilburg