Kies op maat

Inloggen Menu

Circulaire Economie

Wil jij aan de slag met circulair ondernemen? Ben jij een gamechanger die de wereld circulair wil maken? Volg dan de minor Circulaire Economie

 

Wil jij graag meer te weten komen over circulaire economie en wat het inhoudt?

Of weet je dat al en wil je er gewoon concreet mee aan de slag?

Volg dan de minor circulaire economie bij Fontys Hogescholen!

Wat is circulaire economie?

De wereldbevolking groeit en de voorraad grondstoffen die bedrijven nodig hebben voor hun productie raakt ‘op’. Het wordt steeds belangrijker om die bestaande voorraad beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te (her)gebruiken. Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van die bestaande grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen. Dus vanaf de winning van grondstoffen tot aan consumptie.

Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om waardebehoud door

  • product-hergebruik (re-use, waarbij bijv. een afvalcontainer wordt hergebruikt als zitmeubel)
  • herstel van onderdelen (re-furbish, denk bijvoorbeeld aan je mobiele telefoon)
  • door hergebruik van grondstoffen (re-cycle).

Het afval van het ene bedrijf fungeert als input voor het andere bedrijf. De cirkel is rond. We noemen dit daarom een ‘circulaire’ economie. Hiermee ontstaat er dus een nieuwe, op lange termijn houdbare economie met nieuwe kansen voor bedrijven: nieuwe markten, nieuwe concepten, nieuwe verdienmodellen, meer samenwerking. Dus hoe dan ook, minder  “take-make-waste”-praktijken.

Twee varianten binnen de minor Circulaire Economie

Er zijn twee mogelijkheden binnen de minor. Hieronder lichten we ze aan je toe:

De reguliere variant

Je bezoekt 5 a 6 toonaangevende bedrijven met circulaire ambities. Zo werd in het verleden een bezoek gebracht aan bedrijven zoals Signify (het voormalige Philips Lighting), Renewi, Eneco, BAM, Gispen, Auping en IKEA. Al die bedrijven hebben circulaire vraagstukken. Naar één van die opdrachten gaat de voorkeur van het groepje studenten uit waarbij jij bent ingedeeld. In zo’n groepje zitten studenten met diverse (opleidings)achtergronden. Na een succesvolle pitch wordt die opdracht aan jouw groepje toegekend. Bij het uitvoeren van dat onderzoek word je begeleid door een coach van het betreffende bedrijf én van de minor. Vooraf heb je veel circulaire kennis opgedaan bij vakken zoals Inleiding Circulaire Economie, New Business Models, Engineering Design, Integrated Reporting, Veranderkunde en Ethiek & Economie. Diverse werk- en toetsvormen passeren daarbij de revue. Ook zijn er diverse gastcolleges en worden er debatten gehouden. Met de opgedane kennis ga je met elkaar die ene onderzoeksopdracht aan. Tevens word je begeleid door een persoonlijke coach die aandacht besteedt aan jouw persoonlijke ontwikkeling

Als locatie van de reguliere variant fungeert gebouw R3-R4 op het complex aan de Rachelsmolen in Eindhoven. Het aantal contacturen bedraagt ongeveer 15 a 20 uur per week. Voor meer informatie, zie “de minor-regeling” van deze minor, op  https://fontys.nl/Studeren/Minoren/Circulaire-Economie.htm.

De hybride variant

In de hybride leeromgeving ga je in een team met studenten uit verschillende disciplines, coaches en werkveldpartners aan de slag met het oplossen van een innovatief gedreven circulair vraagstuk vanuit één bedrijf uit de hightech maakindustrie. Vraagstukken die innovatie-gedreven zijn op het gebied van nieuwe business modellen, sociale en technologische innovatie. De vraagstukken betreffen meerdere perspectieven en zijn dusdanig complex van aard, dat je meerdere disciplines nodig hebt om het vraagstuk op te kunnen lossen. Binnen de hybride leeromgeving vorm je een team met studenten, coaches en werkveldpartners. Je gaat met je team aan de slag om vanuit onderzoek aan mogelijke oplossingen te werken die voor impact gaan zorgen. Je kunt daarbij gebruik maken van de expertise van docent-onderzoekers van het lectoraat of studenten van andere minoren. Zo leert iedereen van elkaar. Door co-creatie en afstemmen via werksessies bekijk je met elkaar wat je nodig hebt en ga je daarmee aan de slag. Er is dus geen vast programma en vast aantal contacturen! Als student word je intensief begeleid in je leerproces, met als doel regie te krijgen over je eigen ontwikkeling.

Als locatie van de hybride variant fungeert (onder voorbehoud) “Founded by All / Klok-gebouw. Strijp-S, Eindhoven. Klik hier voor meer informatie over deze variant

Welke variant kies je?
Alle studenten die zich hebben aangemeld voor de minor ontvangen ruim voor aanvang een uitnodiging voor een informatieve bijeenkomst. In die bijeenkomst wordt uitgebreid stilgestaan bij de beide varianten. Daarna maken studenten een keus voor één van beide varianten. De ene variant is niet beter dan de andere; wel kan de ene variant beter bij jou passen dan de andere.

Is de minor circulaire economie – welke variant dan ook - iets voor jou?

Heb je een creatieve, innovatieve grondhouding? Ben je daardoor in staat om traditionele business-concepten en hun verdienmodellen eens kritisch tegen het circulaire licht te houden? Kun je omdenken? Wil je leren om binnen een bedrijf als stimulerende circulaire kartrekker te fungeren zodat geld verdiend wordt zonder onverantwoord gebruik van grondstoffen? Ben je maatschappelijk betrokken? Wil je een bijdrage leveren aan een economie waarin niet langer lineaire, maar circulaire uitgangspunten gehanteerd worden?

Ja? Ben jij die gamechanger op het gebied van circulaire economie?

Dan is de minor Circulaire Economie echt iets voor jou!

De minor start twee keer per jaar; in september en februari. Wil je in september de minor volgen, schrijf je dan in tussen 1 februari en 1 juli voorafgaand. Wil je in februari de minor volgen, schrijf je dan in tussen 1 juli en 1 november Vol = vol, dus zorg dat je je tijdig aanmeldt.

Leslocatie: Rachelsmolen 1, Eindhoven.
Aantal ECTS: 30
Duur: 20 weken
Contacturen: 15 a 20 uur per week (reguliere variant)
Toelaatbaar: max. 60 studenten per ronde

Stel ons je vraag of neem contact op

Voor inhoudelijke informatie neem contact op met de minor-coördinator Eugène Thijssen of bel 06-50242288

Ingangseisen

Propedeuse of toestemming van de examencommissie van de major-opleiding

Toetsing

Minorregeling
Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minorregeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.