Kies op maat

Inloggen Menu

Consultancy

Run samen een adviesbureau!

In het kort

Wil je ervaren hoe de consultancy werkt en voer je graag verschillende opdrachten uit voor ‘echte’ opdrachtgevers van kleine en middelgrote ondernemingen? Samen met je medestudenten van allerlei verschillende ‘bedrijfsgerichte’ opleidingen ga je gedurende twintig weken een adviesbureau runnen. Dit doe je vanaf het kantoor van Fontys Consultancy Strijp-S, op het creatieve, bruisende Strijp-S.

Multidisciplinair team
Je gaat deel uitmaken van een gemengd team dat bestaat uit medestudenten van allerlei verschillende opleidingen. Denk hierbij aan (Technische) Bedrijfskunde, Business Administration, (International) Business & Management, Commerciële Economie, (Internationale) Communicatie, Finance & Control, Finance, Tax and Advice, Fiscaal Recht, Financial Services Management, Human Resource Management (HRM), Informatica (ICT), Informatiemanagement, Ondernemerschap & Retail Management, Rechten en Vastgoedkunde. Andere studies zijn echter ook mogelijk, zolang deze waarde kunnen toevoegen voor onze mkb-opdrachtgevers.

Veel vrijheid
Je krijgt in deze minor veel vrijheid, maar hier staat tegenover dat er wat minder structuur is dan je wellicht bent gewend. Er zijn geen modules, vakken of kennistoetsen, wat inhoudt dat je tijdens de minor gaat leren om zoveel mogelijk zelfsturend te functioneren. Ook gaan we je ondersteunen om een professionele mentaliteit en manier van werken te ontwikkelen, waarmee je een aanwinst bent voor elke werkgever. Hiernaast krijg je door het volgen van deze minor ervaring met projectmatig werken, meerdere opdrachten tegelijkertijd uitvoeren, klantcontact, flexibel plannen en leer je je grenzen beter kennen en op een goede manier bewaken.

Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en wil je graag zelf beslissen wat voor projecten je gaat doen? Dan is deze praktisch ingestelde minor echt iets voor jou!

Werkwijze                                                                                                                                    Elke junior consultant levert een bijdrage vanuit zijn of haar eigen vakgebied. Door regelmatig met elkaar te sparren zorgen jullie ervoor dat jullie adviezen goed op elkaar en bij de opdrachtgever aansluiten. Bovendien leer je zo ook meer over andere vakgebieden, wat student vaak erg leuk en leerzaam vinden.

Ondersteuning
Je krijgt allemaal een buddy/studentcoach en een bedrijfsmentor/docentcoach toegewezen. De studentcoach is er om jou te helpen bij je ontwikkeling. Samen met je buddy/studentcoach bespreek je waar je eventueel tegenaan loopt. Ook krijg je van je studentcoach regelmatig feedback op je functioneren en ga je samen na in hoeverre je op koers ligt om de leerdoelen van de minor (zie hiervoor de minorregeling) te realiseren. De studentcoach heeft regelmatig contact met je bedrijfsmentor/docentcoach. Deze laat bewust zoveel mogelijk aan jullie zelf over. Als je ergens tegenaan loopt, zoek je dus in eerste instantie met je medestudenten en je studentcoach naar een oplossing. Mocht je er alsnog niet uitkomen, dan kun je terecht bij je bedrijfsmentor/docentcoach. Voor inhoudelijke ondersteuning staan diverse vakdocenten en Partners in Education (professionals uit het werkveld) voor je klaar.

Adviesopdrachten naar keuze
De opdrachten komen grotendeels binnen via onze lopende contacten en het netwerk van Fontys. Als er een aanvraag voor een opdracht binnenkomt, gaan een of twee studenten met de opdrachtgever in gesprek om te achterhalen wat precies de bedoeling is. Als de opdracht geen adviescomponent heeft, wordt na het gesprek samen met een van de bedrijfsmentoren/coaches gekeken hoe er een adviesaspect aan de opdracht kan worden toegevoegd. Routinematige werkzaamheden worden geweigerd (deze passen niet bij een consultancybureau). Vervolgens bespreekt het consultancyteam welke studenten aan de opdracht willen meewerken en stuurt het team een opdrachtovereenkomst naar de klant. Voor de goede orde: als je een opdracht niet ziet zitten, hoef je deze dus ook niet uit te voeren.

Praktisch

Werktijden

Bij Fontys Consultancy hebben we geprobeerd een goede mix te zoeken tussen werken vanaf kantoor, werken vanaf huis en andere bezigheden. In principe ben je 6 uur per dag gedurende vier dagen per week op kantoor aanwezig om aan opdrachten te werken en met elkaar te overleggen, tenzij je naar een andere opdrachtgever gaat. Er is de mogelijkheid om op kantoor te werken van 8.00 - 14.00 uur, van 9.00 - 15.00 uur of van 10.00 - 16.00 uur. Buiten deze tijden kun je dan vanuit de trein of vanaf huis aan de slag met je werkzaamheden voor opdrachtgevers of met je ‘portfolio’ (hierover later meer). Zo kan een student met meer reistijd desgewenst wat later op de dag starten en kan een student die om 17.00 uur bij zijn of haar bijbaan moet beginnen de werktijden bij Fontys Consultancy hierop afstemmen.

Flexibele dag

Hiernaast heeft elke junior consultant één flexibele dag per week. Voor deze dag zijn er drie opties:

- Je werkt deze dag vanaf huis aan werkzaamheden voor Fontys Consultancy

- Je werkt deze dag buiten Fontys Consultancy om aan je persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld bij je stagebedrijf of een andere ‘relevante’ bijbaan

- Je gebruikt deze dag om lessen van bepaalde vakken in te halen en te studeren voor je herkansingen

Stel je hebt een fijne bijbaan in jouw studierichting, waar je aan je persoonlijke leerdoelen kunt werken, dan geven we over het algemeen toestemming dit te doen. We zullen echter altijd kijken naar het totaalplaatje: het team en onze opdrachtgevers mogen er niet onder lijden. Overleg daarom altijd even met je bedrijfsmentor/docentcoach en je medeconsultants.

Werkdag
We starten elke werkweek met een werkoverleg, waarbij we onder meer een rondje langs alle teamleden doen. Zo weet iedereen waar jij zoal mee bezig bent en waar je eventueel hulp bij nodig hebt. Ook is dit een goed moment om mededelingen te doen die interessant of nuttig zijn voor het hele team. Elke werkdag werk je -al dan niet samen- aan je opdrachten. Als je een gesprek hebt met je buddy/studentcoach of met je bedrijfsmentor/docentcoach, leg je de feedback van hem/haar digitaal vast. Zo is het mogelijk je ontwikkeling per week te monitoren.

Aanleggen portfolio
Op vrijdagmiddag kijk je samen met je medestudenten terug op de afgelopen week en ga je onder begeleiding van een afstudeerstudent werken aan het aanleggen van je portfolio. Dit portfolio bestaat uit een verzameling ‘bewijsmateriaal’ waarmee je aan het einde van de minor kunt aantonen dat je de leerdoelen hebt behaald. Tijdens het eindgesprek met de bedrijfsmentor/coach licht je op verzoek onderdelen uit dit portfolio toe.

Nadenken over jouw inbreng
Om gerichter op zoek te gaan naar geschikte opdrachten vragen wij je aan het begin van de minor na te denken over wat jij voor opdrachtgevers kunt betekenen en wat voor soort opdrachten je leuk vindt om te doen. Hiernaast is het de bedoeling dat je -naast de leerdoelen vanuit de minor- leerdoelen inbrengt waaraan je graag wilt werken. Als je bijvoorbeeld wilt leren om jezelf beter te ‘verkopen’, kun je er bewust voor kiezen actief mee te doen tijdens acquisitiegesprekken. Wil je juist beter leren plannen, dan ga je daar onder begeleiding van je bedrijfsmentoren/coach aan werken.

Vrije dagen / vakantie
Als je een vrije dag of vakantie wilt inplannen, gaat dat in onderling overleg. De niet-gewerkte dagen haal je dan op een later tijdstip in. Het is echter ook mogelijk om bijvoorbeeld één dag per week bij je stagebedrijf te werken, mits je daar aan je persoonlijke leerdoelen werkt.

Urenregistratie
De uren die je aan een bepaald project werkt, houd je bij in een programma voor urenregistratie. Zo kunnen we goed zien hoeveel uren we als team met een opdracht bezig zijn (geweest).

Aanvullende informatie

Startmomenten: september, februari
Locatie: Eindhoven
ECTs: 30
Duur: 20 weken
Contacturen: wekelijkse coachingsgesprekken, ‘on demand’ extra ondersteuning

Hieronder kun je je aanmelden voor deze minor. Om je aanmelding compleet te maken is het van belang dat je een motivatiebrief (of een filmpje waarin je je motivatie voor deze minor toelicht) stuurt naar fec-minoren@fontys.nl. We nodigen je dan uit voor een intakegesprek. In dat gesprek bekijken we samen in hoeverre de minor aansluit bij je verwachtingen.

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen voor deze minor. Om ervoor te zorgen dat we ook daadwerkelijk multidisciplinaire teams krijgen, worden er max. 6 studenten van dezelfde (of een vergelijkbare) opleiding toegelaten. Hierbij geldt de volgorde van aanmelding. Wees er dus snel bij!

Contact

Voor meer informatie over deze minor kun je een bericht sturen naar fec-minor-consultancy@fontys.nl of telefonisch contact opnemen met de coördinator van deze minor, dhr. Kelly van der Heijden, tel. 06 – 50 242 138.

Toetsing

Voor deze minor stel je een portfolio samen. Dit portfolio bestaat uit een verzameling ‘bewijsmateriaal’ waarmee je aan het einde van de minor kunt aantonen dat je de leerdoelen hebt behaald. In de laatste week / weken van de minor krijg je een eindgesprek, waarin je op verzoek onderdelen uit dit portfolio toelicht. Er zijn dus geen kennistoetsen. In de minorregeling vind je meer informatie over het onderwerp ‘toetsing’.

Minorregeling

Je kunt hier de minorregeling downloaden. Het doel van de minorregeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.