Kies op maat

Inloggen Menu

Filmeducatie

Wanneer keek jij voor het laatst naar bewegend beeld? Grote kans dat dat niet langer dan een paar uur, of misschien wel een paar minuten geleden is. Bewegend beeld, oftewel film, is overal. Van een filmpje op social media tot de Netflix serie die je afgelopen weekend bingewatchte.

Filmeducatie is het bewust kijken, analyseren en maken van film. Wat zorgt er voor dat fijne gevoel wanneer je een romantische komedie kijkt? Waarom kan je geen horrorfilm kijken zonder een kussen voor je hoofd te houden? Hoe kan een film maatschappelijke issues aankaarten? En waarom heeft een maker bepaalde keuzes gemaakt om zijn verhaal te kunnen vertellen?

Onder film verstaan we iedere vorm van bewegend beeld. Daarbij kun je denken aan animatiefilms, speelfilms, korte video’s, documentaires en series maar ook aan games, videokunst, VR-belevingen en reclames.

In de minor Filmeducatie ontwikkel je een kritische blik op film. Je leert de kracht van bewegend beeld kennen en hoe dit kan worden ingezet voor zowel lering als vermaak. Daarbij wordt de link gelegd met jouw persoonlijke interesses en toekomstige beroepspraktijk: hoe kan jij film als medium inzetten?

De lessen en activiteiten worden zowel op een Fontys locatie als binnen een filmhuis georganiseerd. Daarnaast ga je samen met de andere studenten naar filmfestivals en ga je regelmatig een film bekijken in de bioscoop.

Film is overal en voor iedereen. Daarom hebben we gekozen voor een open minor. Jij kan uit film halen wat jij relevant vindt voor jezelf, je opleiding en je toekomstige beroepspraktijk. Er is geen beroepsgroep waar beeldtaal geen rol speelt; of je nu later vooral met leerlingen, klanten, patiënten of collega’s in contact bent: het beter begrijpen van film als taal gaat je helpen makkelijker met deze doelgroep te spreken.

Leerdoelen

Na afronding van de minor beschik je over de volgende competenties:

  1. Beleven: Je staat open voor verschillende soorten film en je hebt daarmee je cultureel bewustzijn ontwikkeld.
  2. Verwoorden: Je kan je eigen waarneming bewust, doordacht en met de juiste terminologie onder woorden brengen.
  3. Onderzoeken: Je kan door onderzoeken de (nuances in de) eigenschappen van narratief en vormgeving en de relatie daarvan tot de verschillende beroepscontexten herkennen en benoemen en er betekenis aan geven.
  4. Reflecteren: Je hebt besef van de verschillende referentiekaders waarmee film wordt geproduceerd, beschouwd en door verschillende soorten publiek wordt gewaardeerd; je kan nieuwe inzichten aan al bestaand inzicht verbinden en kan de groei in de eigen ontwikkeling benoemen: ‘wat weet ik, wat weet ik nog niet, wat zou ik willen weten’.
  5. Creëren: Je kan bewust narratieve en stilistische elementen toepassen, ermee experimenteren en je al explorerend ‘de taal van film’ meester maken en tegelijkertijd een eigen stijl daarin ontwikkelen.

Ingangseisen

Voor de minor Filmeducatie is geen specifieke voorkennis vereist. Affiniteit met film is een pré. Iedere student die zich inschrijft, wordt uitgenodigd voor een intakegesprek.

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student

  • De propedeuse behaald hebben of;
  • Toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding.

Er is plaats voor maximaal 25 studenten.

Rooster

De minor Filmeducatie start in februari en in september en bestaat uit 2 periodes van ieder 10 onderwijsweken. 8 weken hiervan zijn lesweken, de laatste twee zijn een inhaal/herkansingsweek (week 9) en een opstartweek voor de 2e periode.  Deze fulltime minor vereist 4 dagen aanwezigheid per week.

Het onderwijsaanbod van de minor Filmeducatie vindt zowel op een Fontys als externe locatie plaats. De minor Filmeducatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met verschillende filmhuizen, Filmhub Zuid en het landelijk Netwerk Filmeducatie. Deze samenwerking met het werkveld maakt dat de minor cross-sectoraal en multidisciplinair is.

Toetsing

Bij deze minor word je getoetst met schriftelijke toetsen, een portfolio, een assessment en een groepsproduct. Er wordt regelmatig feedback gegeven door medestudenten, docenten en experts worden betrokken in de beoordeling van het portfolio.

Zie voor meer details de minorregeling

Aanvullende informatie

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor iedere lichting. Zie hiervoor Filmeducatie (fontys.nl). Daar wordt ook aangegeven wat de deadline is voor aanmelding. De toelating geschiedt op volgorde van aanmelding. De student wordt toegelaten wanneer aan de intake opdracht is voldaan en eventuele andere minorinschrijvingen geannuleerd zijn.

Wanneer het maximum aantal aanmeldingen is bereikt, worden studenten met meerdere minorinschrijvingen verzocht een definitieve keuze te maken. Wanneer er geen keuze wordt gemaakt, wordt de student geïnformeerd dat deze verplaatst wordt naar de wachtlijst.

 

Contactinformatie

Voor meer informatie zie Filmeducatie (fontys.nl)

Mailadres: minorfilmeducatie@fontys.nl

Telefoon: 08850 82255