Kies op maat

Inloggen Menu

Pedagoog in de Sport

 

Als sportpedagoog in de minor... ontwikkel jij je als opvoedkundig professional met oog voor kinderen, jongeren, ouders, trainers en de sportorganisatie. Hierbij doe je kennis (o.a. sportpsychologie, pedagogiek, opvoedingsondersteuning), en vaardigheden op met als doel pedagogische ondersteuning te kunnen bieden binnen een sportclub. Je bent bijvoorbeeld het aanspreekpunt voor ouders, kunt coaches ondersteunen in de omgang met kinderen of de groepsdynamiek binnen een team, of je kunt aan de slag met een specifieke pedagogische vraag van de club zelf. Naast de stage en het onderwijs zijn er binnen de minor diverse werkbezoeken gepland en hebben wij activiteiten dagen waarin we zelf actief, sportief, en vooral ook pedagogisch aan de slag gaan als groep.

Voor de minor ga je bij de sportclub aan de slag met opdrachten rondom:

  • de jeugdspelers (b.v. faalangst, pestproblematiek of gedragsproblemen),
  • de trainers en ouders (b.v. positief coachen en het stimuleren van ouderbetrokkenheid),
  • de club zelf (b.v. het ontwerpen van pedagogisch beleid),
  • je eigen ontwikkeling als sportpedagoog.

 

Leerdoelen
Een sportpedagoog gaat in de praktijk bijvoorbeeld via de gemeente aan de slag bij diverse sportclubs in de regio, die een specifiek opvoedkundig probleem of dilemma hebben. Je signaleert en werkt samen met andere sociale hulpverleningsinstanties in de aanpak hiervan.

Na het volgen van de minor Pedagoog in de Sport heb je het volgende in huis:

  • Beleid, Innovatie en Advisering: je kunt adviezen uitbrengen en innovaties initiëren op pedagogisch gebied bij een sportclub.
  • (Mede-)opvoeders ondersteunen en coachen: je hebt zicht op de opvoedvragen van ouders en/of trainers die spelen binnen een club en kunt hierin ondersteunen.
  • Kinderen/Jongeren begeleiden en stimuleren: je kunt op pedagogische wijze contact maken met kinderen en ze individueel en in groepen begeleiden en stimuleren op sportgebied.
  • Bevorderen van eigen ontwikkeling en samenwerking: je weet hoe je inzicht krijgt in je eigen ontwikkeling en je samenwerkingsvaardigheden en hoe daarmee aan de slag te gaan.

Ingangseisen
De minor is toegankelijk voor iedere HBO-student met affiniteit voor sport, kinderen/jongeren en sociale processen. Je hoeft zelf niet per se sportief te zijn. Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student de propedeuse van de eigen opleiding behaald hebben.

Rooster
De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogeschool Pedagogiek.
De minor bestaat uit 16 uur werkplekleren bij een sportorganisatie naar keuze en twee lesdagen: één dag in Eindhoven, één dag in Sittard (er wordt rekening gehouden met reistijd en aanvangstijd van de lessen). Verder is er één dag zelfstudie. Beide locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Voor algemene informatie kun je mailen naar: minorcoordinatorpedagogiek@fontys.nl.
Voor specifieke informatie kan contact worden opgenomen met minorcoördinator Cyriel Gielen (c.gielen@fontys.nl).

Toetsing

Toetsing
Je werkt aan diverse opdrachten met (groepen) kinderen, trainers en ouders en het beleid van de club. Deze voer je ook zelf uit op je leerwerkplek en presenteer je tijdens de eindpresentaties. Je opgedane kennis wordt getoetst in een kennistoets.