Kies op maat

Inloggen Menu

Pedagoog in de Sport

Deze minor is een goede keuze wanneer je wilt leren hoe je op een opvoedkundige manier kunt inspelen op de opvoedvragen van trainers en ouders en hoe je op een pedagogische wijze sportende kinderen kunt stimuleren en begeleiden.

Bekijk hier het voorlichtingsfilmpje: Fontys Minor – Pedagoog in de Sport.

Sportverenigingen zijn een belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen, jongeren en hun ouders. Het gaat er niet alleen om het sportief bezig zijn, maar juist ook om het coachen, ondersteunen, motiveren en stimuleren van kinderen, jongeren en hun ouders. Hoe schep je een gunstig pedagogisch klimaat voor alle jeugdleden? Hoe ga je als vrijetijdsorganisatie om met jonge sporters met autisme, pestgedrag in een team of te betrokken ouders langs de lijn? De vrijetijdssector draait vaak (bijna) volledig op vrijwilligers. De pedagoog in de sport biedt (extra) pedagogische ondersteuning, waardoor de sfeer verbetert, problemen voorkomen worden en jeugdleden beter de kans krijgen om hun talenten te ontplooien. Wanneer jij deze minor volgt, ontwikkel jij je in theorie en in de praktijk als een sportpedagogisch professional met oog voor kinderen, jongeren, trainers, ouders en de organisatie.

Leerdoelen

Door deze minor ontwikkel jij je als professional met oog voor kinderen, jongeren, ouders, trainers en de organisatie. Hierbij verwerf jij kennis en vaardigheden met als doel om pedagogische ondersteuning te kunnen bieden binnen een sportclub. Je gaat binnen de club aan de slag met drie interventies op het niveau van:

 • de jeugdspeler (b.v. faalangst, pestproblematiek of gedragsproblemen),
 • de trainer/ouder (b.v. positief coachen),
 • de club (b.v. het ontwerpen van pedagogisch beleid).

Na het volgen van de minor Pedagoog in de Sport heb je het volgende in huis:

 • Kinderen/Jongeren begeleiden en stimuleren: Je kunt op pedagogische wijze contact maken met kinderen en ze individueel en in groepen begeleiden en stimuleren op sportgebied.
 • (Mede-)opvoeders ondersteunen en coachen: Je hebt zicht op de opvoedvragen van ouders en/of trainers die spelen binnen een club en kunt hierin ondersteunen.
 • Beleid, Innovatie en Advisering: Je kunt adviezen uitbrengen en innovaties initiëren op pedagogisch gebied bij een sportclub.
 • Bevorderen van eigen ontwikkeling en samenwerking: Je weet hoe je inzicht krijgt in je eigen ontwikkeling en je samenwerkingsvaardigheden en hoe daarmee aan de slag te gaan.


Aanvullende informatie

Onderwijsactiviteiten

 • Je doet praktijkervaring op bij een door jou gekozen sportclub of sportinstelling waar je praktisch en op pedagogische wijze aan de slag gaat met kinderen, trainers, ouders en de club.
 • Je ontwikkelt je kennisbasis tijdens de lessen in pedagogiek, psychologie, opvoedingsondersteuning en sociologie.
 • Tijdens de trainingen leer je verschillende vaardigheden die je in de sportpraktijk gaat inzetten bij je pedagogisch handelen. Denk aan; gesprekstechnieken met kinderen en ouders, positief coachen en het bevorderen van de groepsdynamiek in een team.
 • Praktische voorbeelden krijg je door diverse gastcolleges en werkbezoeken.
 • Tijdens de activiteitendagen ga je zelf sportief aan de slag en leer je je medestudenten beter kennen.
 • Je werkt aan je eigen reflectie op je ontwikkeling als sportpedagoog aan de hand van feedback van docenten, medestudenten en de leerwerkplekbegeleider.


De sportpedagoog...

 • kan met een nieuwe mindset anderen inspireren en op die manier voor kinderen en jongeren iets betekenen in deze maatschappij;
 • vormt de schakel tussen de sportwereld en ouders;
 • signaleert niet alleen problemen, maar heeft ook de kennis en knowhow om in de praktijk een verandering teweeg te brengen binnen een sportclub;
 • kan vanuit meerdere perspectieven naar een praktijksituatie kijken.

Ingangseisen
De minor is toegankelijk voor iedere HBO-student met affiniteit voor sport, kinderen/jongeren en sociale processen. Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student de propedeuse van de eigen opleiding behaald hebben.

Rooster
De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogeschool Pedagogiek.
De minor bestaat uit 16 uur werkplekleren bij een sportorganisatie naar keuze en twee lesdagen: één dag in Eindhoven, één dag in Sittard (de lessen starten om 10.00 uur). Verder is er één dag zelfstudie. Beide locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Voor algemene informatie kun je mailen naar: minorcoordinatorpedagogiek@fontys.nl.
Voor specifieke informatie kan contact worden opgenomen met minorcoördinatoren Sanne Voorwinden (s.voorwinden@fontys.nl) of Cyriel Gielen (c.gielen@fontys.nl).

Toetsing

Toetsing
Je werkt aan diverse opdrachten met (groepen) kinderen, trainers en ouders en het beleid van de club. Deze voer je ook zelf uit op je leerwerkplek en presenteer je tijdens de eindpresentaties. Je opgedane kennis wordt getoetst in een kennistoets.