Kies op maat

Inloggen Menu

Community Development

We leven in een verandering van tijdperk (Rotmans, 2014). Sociaaleconomische, technologische, digitale en politiek-geografische ontwikkelingen gaan razendsnel en beïnvloeden de samenleving wereldwijd. Professionals staan steeds vaker voor de uitdaging om in een netwerk van groepen mensen en organisaties oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

De minor Community Development is inhoudelijk relevant voor studenten die meer kennis en inzicht wensen in de dynamiek van het maatschappelijk domein en daarbij over de grenzen van één enkele discipline willen kijken. Binnen de minor baseren we ons onderwijs op theorie uit o.a. de sociologie, sociale psychologie, bestuurskunde, organisatiekunde en social design. Social Design biedt de kans om vanuit ontwerpexpertise nieuwe denkkaders te creëren en innovatieve oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken.

In de minor ga je concreet met twee prangende maatschappelijke vraagstukken aan de slag. Je kunt dan denken aan vraagstukken als armoede, arbeidsmigratie, verstedelijking en preventie. Met behulp van verschillende methoden en technieken en via co-creatie leer je integraal bevindingen creatief en innovatief te vertalen naar mogelijke oplossingen voor samenlevingsvraagstukken. Het geleerde kun je toepassen in allerlei contexten, zoals de wijk, de stad, het dorp, de streek, maar ook binnen bedrijven, ziekenhuizen, woningbouwverenigingen, educatieve instellingen en gevangenissen.

Je bouwt kortom aan een veerkrachtige, toekomstbestendige samenleving. Een community developer kan met individuen en groepen werken, maar weet ook invloed uit te oefenen binnen grotere sociale (regionale) instituties ten behoeve van het collectief.

Leerdoelen

Je kunt community versterkend werken door aan te sluiten bij alle actoren en de context, door draagvlak te creëren en te motiveren. Hierdoor creëer je impact, zorg je voor verbinding en versterk je netwerken.

Je kunt regionale actuele maatschappelijke vraagstukken opsporen, analyseren en aanpakken passend bij je eigen passie en de beroepsrol die je later gaat vervullen.

Je kunt een interventie ontwikkelen. Je werkt hierbij creatief, innovatief en community versterkend. Je onderbouwt je keuzes en aanpak methodisch en met integratie van relevante theorie.

Aanvullende informatie

Voorafgaand aan de start van de minor vindt een intake assessment plaats om wederzijdse verwachtingen te toetsen.

Ingangseisen

Minorregeling
Je kunt hier de minor regeling downloaden. Het doel van de minor regeling is om je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing eruit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de minor regeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Toetsing

De toets bestaat uit een portfolio-assessment waarin integraal getoetst wordt hoe je de verschillende theoretische inzichten, methoden, technieken en co-creatie dienstbaar hebt weten te maken aan het maatschappelijke vraagstuk dat binnen je project centraal staat. Bij de beoordeling van het portfolio zijn werkveldpartners betrokken. Tevens koppel je de resultaten terug aan relevante actoren in de samenleving.

Literatuur

Diverse, ook Engelstalige bronnen, afkomstig uit de sociologie, sociale psychologie, bestuurskunde,  organisatiekunde en social design.

Rooster

We bieden in de minor diverse pop up colleges, workshops en inspiratiesessies,aan. Je gaat op bezoek bij bedrijven, organisaties en externe experts om je te laten inspireren en kennis te vergaren. In de eerste weken werk je als oefening in een groep aan een door ons aangereikt actueel maatschappelijk vraagstuk. Daarna ga je individueel of in een duo aan de slag met een zelfgekozen actueel maatschappelijk vraagstuk waarvoor je samen met allerlei betrokkenen een oplossing(srichting) bedenkt. Wekelijks kom je met je coach en een aantal medestudenten bijeen voor begeleiding bij het werken aan het maatschappelijk vraagstuk.