Kies op maat

Inloggen Menu

Community Development

Sociaal-economische, technologische, digitale en politiek-geografische ontwikkelingen gaan razendsnel en beïnvloeden de samenleving wereldwijd. Professionals staan steeds vaker voor de uitdaging om in een netwerk van groepen mensen en organisaties oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

De minor Community Development is interessant voor studenten die meer willen leren over deze maatschappelijke vraagstukken, en daarbij over de grenzen van één enkele discipline heen willen kijken. Binnen de minor baseren we ons op theorie uit o.a. de sociologie, (sociale) psychologie, bestuurskunde en organisatiekunde.

In de minor ga je concreet aan de slag met actuele maatschappelijke thema’s, zoals verbinding in de wijk (tussen jong & oud, autochtoon & allochtoon), armoede, leefbaarheid, ondernemerschap, etc. Dit doe je altijd samen met de doelgroep, waarbij je werkt vanuit hun talenten en behoeften. We werken dan ook vanuit de theorie van Asset Based Community Development (ABCD) en de presentiebenadering. Daarnaast werken we vanuit Social Design, een ontwerpmethode om nieuwe denkkaders te creëren en innovatieve oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken.

Als community developer kun je met individuen en groepen werken, maar weet je ook invloed uit te oefenen binnen grotere sociale (regionale) instituties. Het geleerde kun je toepassen in allerlei contexten, zoals de wijk, de stad, het dorp, maar ook binnen bedrijven, ziekenhuizen, woningbouwverenigingen, educatieve instellingen en gevangenissen.

Studenten over de minor

“Wanneer je actief op zoek gaat en in contact treedt met je doelgroep, bereik je ook daadwerkelijk wat. Als je bij de pakken neer gaat zitten en achter je bureau blijft, kom je er met deze minor niet.”

“Je maakt kennis met diverse doelgroepen en leert te kijken naar wat hun talenten zijn in deze samenleving.”

 “Ik vond de intensieve begeleiding van docenten tijdens de minor zeer prettig, er werd met je meegedacht en je kon altijd terecht met je vragen.”

Leerdoelen

- Je kunt, voor jou interessante, regionale actuele maatschappelijke vraagstukken analyseren en aanpakken.

- Je kunt draagvlak creëren, verschillende perspectieven met elkaar verbinden, (groepen) mensen  motiveren en aansluiten bij de vraag en de context.

- Je kunt een interventie ontwikkelen. Je werkt hierbij creatief, innovatief en community versterkend. Je onderbouwt je keuzes en aanpak methodisch en met integratie van relevante theorie.

Ingangseisen

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student de propedeuse behaald hebben of toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding.

Literatuur

De kern van de opleiding wordt gevormd door theorie over ABCD, presentiebenadering en outreachend werken.
Daarnaast vinden er elke week hoor- en/of werkcolleges plaats met thema’s die vallen onder de sociologie, (sociale) psychologie, bestuurskunde, organisatiekunde en social design.

Rooster

De eerste weken bestaat de minor uit het fysiek langsgaan bij alle relevante organisaties in Eindhoven (de zgn. ‘inspiratiesessies’). Je haalt hier, met je medestudenten, informatie op over welke maatschappelijke vraagstukken volgens de betrokkenen belangrijk zijn.

Vervolgens ga je individueel, of in een duo, werken aan een vraagstuk naar keuze, maar altijd mét de doelgroep/betrokkenen zelf. De uitvoering hiervan vindt plaats op één van de drie, door ons gekozen, fysieke locaties in Eindhoven. Je wordt dus, met medestudenten, gekoppeld aan één bepaalde wijk/buurt in de stad.

Wekelijks is er een vaste lesdag om te werken aan het proces (middels Design Thinking en coaching). Bovendien bieden we wekelijks hoor- en werkcolleges, workshops en zelfs een stadssafari aan. Een gedeelte van het rooster kan door jullie zelf worden vormgegeven.

Toetsing

De toets bestaat uit een portfolio-assessment aan het eind en drie go/no-go-presentaties tijdens de minor.

In het portfolio-assessment wordt integraal getoetst hoe je theoretische inzichten en methoden hebt ingezet ten behoeve van het vraagstuk in de wijk.

Je laat daarbij zien dat je interdisciplinair samengewerkt hebt, op welke wijze je draagvlak hebt gecreëerd, hoe je de betrokken actoren gemotiveerd hebt en welke oplossing je voor het vraagstuk hebt aangedragen.

Aanvullende informatie

Voorafgaand aan de start van de minor vindt een gesprek plaats om wederzijdse verwachtingen te toetsen.

Locatie: Eindhoven, Ds. Th. Fliednerstraat, maar vooral locaties verspreid over de stad.

Deze minor gaat door bij een minimum van 20 deelnemers.

Onderstaand filmpje geeft een impressie van één van de locaties waar studenten actief waren in schooljaar 2021-2022.