Kies op maat

Inloggen Menu

Transculturele Verpleegkunde

Transculturele Verpleegkunde 

Wil jij je verdiepen in transculturele verpleegkunde? We leven in een wereld waarin we regelmatig mensen tegenkomen met een culturele achtergrond die verschilt van de jouwe.  

 

“Ik ben betrokken met palliatieve zorg bij een islamitische meneer, waar kan ik rekening mee houden?”

“Mijn client geeft aan ziek te zijn vanwege een djinn, hoe kan ik deze client nu goed begeleiden als ik hem helemaal niet begrijp?”

"Binnen de organisatie waar ik werk is weinig aandacht voor zorg voor migranten, hoe kan ik hier verandering in brengen? "

“Een client gaat met ontslag, maar ik heb niet de indruk dat ze goed begrijpt hoe de nazorg precies werkt”

 

De beroepscode voor verpleegkundigen vereist dat een verpleegkundige elke zorgvrager met respect benadert, ongeacht religie of overtuiging, ras, seksuele geaardheid, et cetera. Mensen zo benaderen is niet vanzelfsprekend. Onze eigen culturele achtergrond heeft invloed op ons contact met mensen uit een andere cultuur of context.

De minor Transculturele Verpleegkunde legt de focus op de vraag hoe je als verpleegkundige kan omgaan met culturele verschillen met als doel om gelijkheid en rechtvaardigheid in de zorg te creëren.  Door middel van verschillende opdrachten wordt je getraind om Sociologische Verbeeldingskracht te ontwikkelen. Je gaat op zoek naar verhalen die betekenis en ervaringen van mensen blootleggen.  Daarbij gaat het om het bewust worden en herkennen van verbanden tussen het leven van individuen en de (sociale) context.

Het goed aansluiten bij de ervaringen en betekenissen van de ander vereist dat je je helemaal laat onderdompelen in een bepaalde situatie. Dat kan ongemak en verstoring veroorzaken. Lastig, maar het geeft ook de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren!

De minor bevat een praktijkgedeelte, een tot twee dagen per week doe je vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in een setting waar je mensen ontmoet met een andere culturele achtergrond dan die van jou. Het is belangrijk om zelf te ervaren hoe je met verschillende culturen om moet gaan. Een groot deel van de opdrachten kan je uitvoeren binnen het praktijkgedeelte.

De opdracht waar je in de minor aan gaat werken is het schrijven van een verhaal. 

Verhalen vertellen is zo oud als de mensheid. Verhalen vertellen is een van de krachtigste en oudste manieren om een boodschap over te brengen. Een verhaal informeert niet alleen, maar laat ook meebeleven.  Verhalen inspireren en verbinden. 

Je schrijft een fictief verhaal over iemand met een andere culturele achtergrond dan jij. Dit verhaal is gebaseerd op jouw eigen veldwerk welke je tijdens de minor uitvoert. Je verdiept je in een doelgroep, houdt interviews en doet aan participerende observaties.

Onderwerpen die in de minor aan bod komen zijn:

- racisme en discriminatie

- culturele antropologie

- geboorte en dood

- sekse en gender

- migratie en beschermjassen

- gezondheidsvaardigheden

- transculturele psychiatrie 

- vluchtelingen

- mensenhandel

- vrouwelijke genitale verminking 

Buitenland (Als maatregelen rondom Covid-19 het toelaten) 

Binnen deze minor is er de mogelijkheid om een gedeelte in het buitenland te volgen (max 10 weken). Je moet dan beschikken over een praktijkplek waar je ook je je case study kan uitvoeren.  

Leerdoelen

 • De student kan processen van racisme en andere vormen van discriminatie herkennen en bestrijden.
 • De student kan uitleggen wat de sociale constructies zijn van de verschillende thema’s die in de minor aan bod komen (zie overzicht met onderwerpen).
 • De student kan een case study ontwerpen en uitvoeren
 • De student kan in contact komen met en een vertrouwensrelatie opbouwen met zijn/haar respondenten.
 • De student kan een artikel schrijven op basis van de case study en opgedane kennis vanuit de minor.
 • De student kan omschrijven wat intersectioneel denken en een caleidoscopische visie inhouden en dit toepassen op haar eigen identiteit
 • De student kan een voorbeeld geven van hoe culturele (tegen) overdracht een rol speelt bij communicatie en kan beschrijven in welke mate hij/zij daarvan bewust is.
 • De student kan de betekenis van ‘Beschermjassen’ uitleggen en kan dit toepassen op zijn / haar eigen systeem.
 • De student kan uitleggen welke impact migratie heeft binnen een ‘wij-systeem’.
 • De student kan verschillende opvattingen en ziekteverklaringen van mensen met een psychiatrische aandoeningen beschrijven.
 • De student kan uitleggen wat ze kan doen bij een vermoeden van mensenhandel.
 • De student kan beschrijven wat VGV betekent, en de verschillende vormen en interventies rond VGV beschrijven
 • De student kan een bijdrage leveren aan het toegankelijker maken van zorg voor mensen die een meer kwetsbare positie in de samenleving hebben, bijvoorbeeld mensen die te kampen hebben met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Ingangseisen

Propedeuse HBO

Tijdens de minor moet de student een praktijkplek hebben waarbij zij/hij in contact komt met mensen met een andere culturele achtergrond. 

Het is ook mogelijk om voor maximaal 10 weken naar het buitenland te gaan. De student moet van te voren wel aantonen dat de werkplek een goede verantwoorde plek is om de minor te volgen (bijv. niet in een weeshuis).

Rooster

Wordt t.z.t bekendgemaakt door de opleiding.

Er is in ieder geval 1 lesdag per week.

Voor de buitenlandvariant geldt dat een student maximaal 10 weken naar het buitenland gaat in deze periode.

(op dit moment heeft Viaa nog geen besluit genomen over de mogelijkheden voor reizen naar het buitenland ivm Covid) 

Toetsing

De afsluitende formatieve toets van de minors van de opleiding HBO-V van hogeschool Viaa is een portfolio en reflectieverslag. De afsluitende summatieve toets betreft een verhaal.  

Het verhaal

Het verhaal wat je gaat schrijven is gebaseerd op je onderzoek wat je gedurende de minor doet. Met behulp van Antropologische onderzoeksmethoden doe je onderzoek, waarbij je jezelf onderdompelt in een zelfgekozen thema (met betrekking tot de onderwerpen van de minor).  Dit kan ook gekoppeld zijn aan je praktijkplek. 

 

Portfolio

Gedurende de minor werk je verschillende opdrachten uit die je vervolgens plaatst in je portfolio. 

 

Reflectieverslag 

In het reflectieverslag beschrijf je jouw leerproces en ervaringen. 

Je levert het portfolio, reflectieverslag en artikel in bij je tutor: via het inleverloket op OnderwijsOnline.

Aanvullende informatie

https://www.viaa.nl/hogeschool-viaa/ 

Viaa is een hogeschool met een uitgesproken karakter. Dat komt doordat we grote waarde hechten aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek.

Daarnaast is Viaa een hogeschool met een christelijke identiteit.

Hogeschool Viaa is een kleinschalige hogeschool en dat zorgt voor een persoonlijke benadering van jou als student, medewerker of van jou als bezoeker. Bij de opleidingen van Viaa staat ‘werken met mensen’ centraal. We leiden op voor beroepen in het onderwijs, de zorg, het sociaal en kerkelijk werk. Hogeschool Viaa ligt in de wijk Assendorp, vlakbij het centrum van Zwolle en op loopafstand van het station. Een centrale plek dus. Viaa biedt de volgende opleidingen  aan:

 • Pabo
 • Verpleegkunde
 • Social Work
 • Theologie
 • Godsdienstleraar
 • Master Interprofessioneel werken met Jeugd
 • Pedagogisch Professional Kind en Educatie (ad)
 • Praktijkondersteuner en Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg