Kies op maat

Inloggen Menu

Verbindende Wijkprofessional

Deze minor is een samenwerking tussen Verpleegkunde en Social Work en GPW (Godsdienst/Pastoraal Werk). De minor richt zich op gemeenschappen waarin mensen samenleven. We verdiepen ons in alle invloeden vanuit de maatschappij die bepalen hoe we met elkaar samenleven en multidisciplinair samenwerken. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer wijkgericht samenwerken, co-creatie, de multi-etnische samenleving, verslaving, professioneel ondernemerschap en innoveren. Maar deze zaken zijn vooral van belang om toe te passen in de praktijk, er zijn dus veel momenten waarop we op ‘excursie’ gaan en het gesprek aangaan met mensen in de wijk.
Gedurende de minor pas je de kennis toe in een projectopdracht waarbij je op een innovatieve manier de samenwerking in de wijk bevordert en de zorg voor groepen zorgvragers verbetert. Daarnaast ga je in het tweede deel van de minor je wijkgericht werken in Nederland vergelijken met een ander Europees land. Je krijgt de mogelijkheid om maximaal 13 dagen naar een Europees land te gaan om zo helder beeld te krijgen van het wijkgericht werken aldaar. Deze inzichten neem je mee in jouw opinie artikel dat je schrijft aan het einde van de minor.
Zo krijg je een compleet beeld wat het betekent om een verbindend wijkprofessional te zijn.

de praktijk, er zijn dus veel momenten waarop we op ‘excursie’ gaan, innovatieve projecten of conferenties bezoeken. Dat mag ook in het buitenland. Gedurende de minor pas je de kennis toe in een projectopdracht waarbij je op een innovatieve manier de samenwerking in de wijk bevordert en de zorg voor groepen zorgvragers verbetert. Zo krijg je al doende het social entrepreneurship in de vingers en wordt je uitgedaagd om je op alle canmedsrollen verder door te ontwikkelen.

Leerdoelen

De student is in staat een wijk te analyseren en kan planmatig activiteiten ontplooien en/of initiëren op basis van of naar aanleiding van actuele ontwikkelingen om bewoners van de wijk te ondersteunen in het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren.

 1. De student kan een analyse maken van een wijk, kan krachten en zwakheden van een wijk aanwijzen en hier praktische creatieve verbetervoorstellen voor doen.
 2. De student kent huidige actuele ontwikkelingen die invloed hebben op de wijk
 3. De student kent historische, politieke, juridische, sociale en ethische factoren die van invloed zijn op de wijk
 4. De student kan een aantal actuele trends en ontwikkelingen herkennen en benoemen die betrekking hebben op de zorg voor de wijk en kan een eigen visie op beschrijven.
 5. De student kan problematiek (op macro niveau) benoemen die invloed kan hebben op een wijk
 6. De student kan aansluiten bij de leefwereld van de bewoners dmv co-creatie.
 7. De student weet welke rol en vaardigheden passen bij een verbindende wijkprofessional die multidisciplinair werkt
 8. De student is in staat te netwerken en de juiste communicatieve vaardigheden in te zetten om informatie te verzamelen en actie te initiëren.
 9. De student kan een setting organiseren waarbij bewoners, professionals en/of burgerparticipatie met elkaar in gesprek komen en samenwerken aan verbetering in de wijk.
 10. De student kent diverse oplossingsvarianten, nieuwe soorten aanpak, creatieve oplossingen die elders succesvol worden toegepast.
 11. De student weet welke factoren er van invloed zijn op samenwerkingsprocessen in de wijk te benoemen.
 12. De student kan de rol die past bij verbindende wijkprofessional benoemen en innemen
 13. De student kan systematisch bedenken hoe de samenwerking te bevorderen en de kracht van een wijk te vergroten.
 14. De student is in staat zijn ideeën te pitchen voor een breder publiek
 15. Student heeft kennis over verslavingsproblematiek, inclusiviteit en eenzaamheid en sociale ongelijkheid en hoe dit gezien kan worden in wisselwerking met de wijk.
 16. De student is in staat een mini documentaire te maken over wijkgericht werken in een andere plaats of land.
 17. De student ontwikkelt een visie op wijkgericht werken en hoe je daar als professional in kunt verbinden en verwerkt dit in een opiniestuk.

Aanvullende informatie

De minor is opgebouwd aan de hand van 6 delen, die ieder 5 ECTS waard zijn.

1 semester (20 weken)
Minor wordt zowel in semester 1 als 2 in leerjaar 2019 – 2020 aangeboden.

Periode 1 (10 weken)

Periode 2 (10 weken)

Deel 1: Ontmoeten en verkennen
Deel 2: Co-creatie
Deel 3: Actieplan
Deel 4: Verduurzamen
Pluslijn 1: Verdieping op doelgroep (gekoppeld aan  deel 1 en 2)
Pluslijn 2:  Buitenland (gekoppeld aan deel 3 en 4)

Verpleegkunde studenten zijn verplicht de volledige minor te volgen. Social Work studenten hebben de mogelijkheid om delen van de minor te volgen.

Let op: Aangezien deze minor voor studenten van meerdere opleidingen, kan deze dubbel geregistreerd staan in KOM bij andere academies van Viaa

Ingangseisen

Propedeuse HBO

De minor is beschikbaar voor Verpleegkundige studenten, studenten Godsdienst/Pastoraal Werk en Social Work studenten.

Toetsing

Portfolio, individueel reflectieverslag en artikel (inleveren na posterpresentatie)

Rooster

Wordt t.z.t bekendgemaakt door de opleiding.

Er is in ieder geval 1 lesdag per week.