Kies op maat

Inloggen Menu

Verbindende Wijkprofessional

Vind je het uitdagend om interprofessioneel te werken? Om te leren over maatschappelijke thema's, zoals armoede, verslaving, eenzaamheid? Wil je ontdekken hoe je met verschillende belanghebbenden uit een wijk of buurt kunt samenwerken aan een project op het snijvlak van zorg en welzijn? Dan is de minor Verbindende Wijkprofessional iets voor jou.

Deze minor is binnen Hogeschool Viaa voor zowel studenten Health Care als studenten Social Work en Theologie en wordt daarom alleen in het eerste semester aangeboden. Centraal in deze minor staat het werken aan een project. Dat doe je met medestudenten in groepjes van 4-5 studenten. Het onderwijs is ondersteunend aan het project waar je als groepje mee bezig bent. Je ontwikkelt verschillende competenties, waar je als toekomstig beroepsbeoefenaar veel aan hebt. Je leert om samen te werken met andere professionals, met vrijwilligers, beleidsmakers of gewone burgers. Je stapt op mensen af, brengt belanghebbenden bij elkaar en op deze manier lever je een bijdrage om de leefbaarheid in wijken en/of de steun aan (kwetsbare) mensen te verbeteren. Daarbij laat je de verantwoordelijkheid en regie bij de betrokkenen liggen. Verder zoek je voor ongeveer 2 uur per week (totaal 30 uur) vrijwilligerswerk bij een maatschappelijke organisatie (bv. voedselbank, maatjesproject e.d.).

Internationaal

Je krijgt ook de kans om een weekje naar het buitenland te gaan. Je gaat het wijkgerichte werken in Nederland vergelijken met hoe dat werkt in een ander Europees land. Je legt daarvoor contact met professionals in een ander land en gaat bij hen op bezoek. Indien dat niet mogelijk is kan je deze opdracht ook online uitvoeren. 

Leerdoelen

De student is in staat een wijk te analyseren en kan planmatig activiteiten ontplooien en/of initiëren op basis van of naar aanleiding van actuele ontwikkelingen om bewoners van de wijk te ondersteunen in het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren.

 1. De student kent huidige actuele ontwikkelingen die invloed hebben op de wijk;
 2. De student kent historische, politieke, sociale, ethische en etnische factoren die van invloed zijn op de wijk;
 3. De student kan een aantal actuele trends en ontwikkelingen herkennen en benoemen die betrekking hebben op de zorg voor de wijk;
 4. De student kan de aansluiten bij de leefwereld van de bewoners volgens presentie benadering en co-creatie;
 5. De student weet welke factoren er van invloed zijn op samenwerkingsprocessen in de wijk te benoemen;
 6. Student heeft kennis over verslavingsproblematiek, inclusiviteit en eenzaamheid en sociale ongelijkheid en hoe dit gezien kan worden in wisselwerking met de wijk (Pluslijn);
 7. De student kan een analyse maken van een wijk waarbij trends, ontwikkelingen, krachten en zwakheden van een wijk worden aangewezen;
 8. De student kan systematisch bedenken hoe de samenwerking te bevorderen en de kracht van een wijk te vergroten;
 9. De student weet welke rol en vaardigheden passen bij een verbindende wijkprofessional die multidisciplinair werkt;
 10. De student is in staat te netwerken en de juiste communicatieve vaardigheden in te zetten om informatie te verzamelen en actie te initiëren;
 11. De student is in staat zijn ideeën te pitchen voor een breder publiek;
 12. De student kan een setting organiseren waarbij bewoners, professionals en/of burgerparticipatie met elkaar in gesprek komen en samenwerken aan verbetering in de wijk;
 13. De student kan de rol die past bij verbindende wijkprofessional benoemen en innemen;
 14. De student is in staat een documentaire te maken over wijkgericht werken in een ander land in relatie tot wijkgericht werken in Nederland (Pluslijn);
 15. De student ontwikkelt een visie op wijkgericht werken en hoe je daar als professional in kunt verbinden;
 16. De student is in staat een opiniestuk te ontwikkelen rond het thema verbindend wijkprofessional waarbij gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke literatuur;
 17. De student is in staat om op B1 Oxford niveau Engels te spreken, luisteren en lezen.

Ingangseisen

Propedeuse HBO

Deze minor staat open voor studenten van de opleidingen Health Care, Social Work en Theologie. We zoeken studenten die ondernemend en verbindend zijn, die het leuk vinden om samen te werken, lef hebben om op mensen af te stappen en die ervan houden om een eigen stempel op een project te kunnen zetten.

Literatuur

Van Lieshout, F., Jacobs, G. & Cardiff, S. (2017). Actieonderzoek, principes voor verandering in zorg en welzijn. Assen: Van Gorcum

Van Zaalen, Y., Deckers,S. & Schuman, H. (2018). Handboek Interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho.

Wilken, J.P. & Van Bergen, A.-M. (2016). Handboek werken in de wijk. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Rooster

Wordt t.z.t bekendgemaakt door de opleiding. Het onderwijs vindt op woensdag plaats in het gebouw van Hogeschool Viaa in Zwolle.

Toetsing

De (summatieve) toetsvorm heeft de vorm van een artikel aan de opdrachtgever. 

Binnen de minor vormt de student een portfolio. Dit portfolio wordt de formatief getoetst. In de onderwijs content is beschreven welke onderdelen in het portfolio opgenomen moeten worden. Dit betreft de uitwerking van praktijkopdrachten en presentaties. Tot slot schrijft de student een reflectieverslag.

Aanvullende informatie

De minor is opgebouwd aan de hand van meerdere delen.

1 semester (20 weken)

Periode 1 (10 weken)

Periode 2 (10 weken)

Deel 1: Ontmoeten en verkennen
Deel 2: Co-creatie
Deel 3: Actieplan
Deel 4: Verduurzamen

Let op: Aangezien deze minor voor studenten van meerdere opleidingen is, kan deze dubbel geregistreerd staan in KOM bij andere academies van Viaa