Kies op maat

Inloggen Menu

Verbindende Wijkprofessional

Deze minor is een samenwerking tussen Verpleegkunde en Social Work en Theologie. De minor richt zich op gemeenschappen waarin mensen samenleven. We verdiepen ons in alle invloeden vanuit de maatschappij die bepalen hoe we met elkaar samenleven en multidisciplinair samenwerken. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer wijkgericht samenwerken, co-creatie, verdieping op diverse groepen en wijkproblemen, professioneel ondernemerschap en innoveren. Maar deze zaken zijn vooral van belang om toe te passen in de praktijk, er zijn dus veel momenten waarop we op ‘excursie’ gaan en het gesprek aangaan met mensen in de wijk.


Gedurende de minor pas je de aangeleerde kennis toe in een projectopdracht waarbij je op een innovatieve manier de samenwerking in de wijk bevordert en de zorg voor groepen zorgvragers verbetert. Daarnaast ga je in het tweede deel van de minor je wijkgericht werken in Nederland vergelijken met een ander Europees land. Je krijgt de mogelijkheid om maximaal 13 dagen naar een Europees land te gaan om zo helder beeld te krijgen van het wijkgericht werken aldaar. 

Zo krijg je een compleet beeld wat het betekent om een verbindend wijkprofessional te zijn.

Er zijn regelmatig momenten waarop we op ‘excursie’ gaan, innovatieve projecten of conferenties bezoeken en met professionals in de wijk het gesprek aangaan. Dat mag ook in het buitenland. Gedurende de minor pas je de kennis toe in een projectopdracht waarbij je op een innovatieve manier de samenwerking in de wijk bevordert en de zorg voor groepen zorgvragers verbetert. Zo krijg je al doende het social entrepreneurship in de vingers en word je uitgedaagd om je als professionals in de wijk door te ontwikkelen. 

Leerdoelen

De student is in staat een wijk te analyseren en kan planmatig activiteiten ontplooien en/of initiëren op basis van of naar aanleiding van actuele ontwikkelingen om bewoners van de wijk te ondersteunen in het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren.

 1. De student kent huidige actuele ontwikkelingen die invloed hebben op de wijk;
 2. De student kent historische, politieke, sociale, ethische en etnische factoren die van invloed zijn op de wijk;
 3. De student kan een aantal actuele trends en ontwikkelingen herkennen en benoemen die betrekking hebben op de zorg voor de wijk;
 4. De student kan de aansluiten bij de leefwereld van de bewoners volgens presentie benadering en co-creatie;
 5. De student weet welke factoren er van invloed zijn op samenwerkingsprocessen in de wijk te benoemen;
 6. Student heeft kennis over verslavingsproblematiek, inclusiviteit en eenzaamheid en sociale ongelijkheid en hoe dit gezien kan worden in wisselwerking met de wijk (Pluslijn);
 7. De student kan een analyse maken van een wijk waarbij trends, ontwikkelingen, krachten en zwakheden van een wijk worden aangewezen;
 8. De student kan systematisch bedenken hoe de samenwerking te bevorderen en de kracht van een wijk te vergroten;
 9. De student weet welke rol en vaardigheden passen bij een verbindende wijkprofessional die multidisciplinair werkt;
 10. De student is in staat te netwerken en de juiste communicatieve vaardigheden in te zetten om informatie te verzamelen en actie te initiëren;
 11. De student is in staat zijn ideeën te pitchen voor een breder publiek;
 12. De student kan een setting organiseren waarbij bewoners, professionals en/of burgerparticipatie met elkaar in gesprek komen en samenwerken aan verbetering in de wijk;
 13. De student kan de rol die past bij verbindende wijkprofessional benoemen en innemen;
 14. De student is in staat een documentaire te maken over wijkgericht werken in een ander land in relatie tot wijkgericht werken in Nederland (Pluslijn);
 15. De student ontwikkelt een visie op wijkgericht werken en hoe je daar als professional in kunt verbinden;
 16. De student is in staat een opiniestuk te ontwikkelen rond het thema verbindend wijkprofessional waarbij gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke literatuur;
 17. De student is in staat om op B1 Oxford niveau Engels te spreken, luisteren en lezen.

Ingangseisen

Propedeuse HBO

De minor is beschikbaar voor Verpleegkundige studenten, studenten Theologie en Social Work studenten.

Rooster

Wordt t.z.t bekendgemaakt door de opleiding. Het binnenschools onderwijs in studiejaar 22- 23 vindt op woensdag plaats in het gebouw van hogeschool Viaa in Zwolle.

Toetsing

Portfolio, individueel reflectieverslag en essay.

Aanvullende informatie

De minor is opgebouwd aan de hand van 6 delen, die ieder 5 ECTS waard zijn.

1 semester (20 weken)

Periode 1 (10 weken)

Periode 2 (10 weken)

Deel 1: Ontmoeten en verkennen
Deel 2: Co-creatie
Deel 3: Actieplan
Deel 4: Verduurzamen
Pluslijn 1: Verdieping op doelgroep (gekoppeld aan  deel 1 en 2)
Pluslijn 2:  Buitenland (gekoppeld aan deel 3 en 4)

Verpleegkunde studenten zijn verplicht de volledige minor te volgen. Social Work studenten hebben de mogelijkheid om delen van de minor te volgen.

Let op: Aangezien deze minor voor studenten van meerdere opleidingen is, kan deze dubbel geregistreerd staan in KOM bij andere academies van Viaa