Kies op maat

Inloggen Menu

Verpleegkundige aandachtsvelder Zingeving

In deze minor leer je te functioneren als Aandachtsvelder Zingeving in je/een team én organisatie. We werken toe naar een verbeteradvies (invoeren) voor organiseren en ontwikkelen van aandacht voor zingeving in de verpleegkundige zorg waarbij je vooral veel ervaring opdoet door het meelopen met een geestelijk verzorger en in het veld onderzoek doet om je organisatie van een goed advies te dienen. Onderwerpen waar we mee aan de slag gaan zijn je visie op zingeving, je eigen houding als persoon en als professional, we verdiepen ons in mensgerichte visies en beschikbaar onderzoek naar wat er dan van belang is op het gebied van zingeving in de zorg.

Leerdoelen

De leerdoelen zijn de competenties van van Leeuwen

Algemene verpleegkundige competenties aandacht voor zingeving

 1. Houding ten opzichte van de zingeving van de patiënt
 2. Communicatie over zingeving
 3. Persoonlijke ondersteuning en begeleiding van de patiënt
 4. Planning van spirituele zorg
 5. Verwijzen
 6. Professionalisering

Specifieke competenties verpleegkundige aandachtsvelder zingeving

 1. Borging aandacht voor zingeving in het zorgproces op afdelingsniveau
 2. Ondersteunen en coachen van teamleden
 3. Werken en samenwerken in en buiten de organisatie
 4. Bijdragen aan het beroep

Rooster

Wordt t.z.t bekendgemaakt door de opleiding. Het binnenschools onderwijs vindt in studiejaar 20-21 op woensdag plaats in het gebouw van hogeschool Viaa in Zwolle.

Toetsing

Toetsing vindt plaats door beoordeling van een portfolio. Daarin verwerk je tijdens de minor bijvoorbeeld de volgende zaken om aan te tonen dat je de competenties behaalt:

 • Leesverslag zelfstudie
 • Verwerkingsopdrachten voor reflectie en oefening
 • Verslag aanpak praktijkopdracht (beroepsproduct advies)
 • Verslag uitvoering praktijkopdracht (beroepsproduct handelen en advies)
 • Essay in artikelvorm en presentatie op studentensymposium (beroepsproduct advies)
 • Reflectieverslagen (leerproces)
 • Feedback van geestelijk verzorger en teamleider (leerproces en beroepsproduct)

Aanvullende informatie

De activiteiten voor de minor worden verder gekenmerkt door het volgende:

 • Je bent in de praktijk gekoppeld aan een geestelijk verzorger (of maatschappelijk werker, stafmedewerker identiteit en ethiek, o.i.d.) voor observatie en coaching.
 • Je bent in de praktijk gekoppeld aan een afdeling en/of seniorverpleegkundige.
 • Je zoekt in de praktijk contact met een zorgvrager en/of een mantelzorger (bijv. voor gesprekken over (een ander) geloof).
 • We raden je aan samen te werken in een koppel met een medestudent, een ‘buddy’.