Kies op maat

Inloggen Menu

Verpleegkundige Aandachtsvelder Geriatrie en Gerontologie

In deze minor leer je hoe je als hbo verpleegkundige het verschil kunt maken in de ouderenzorg. Deze zorg heeft een stoffig imago, maar is een zeer complex werkveld waar veel expertise en vaardigheden extra nodig zijn. Je leert in de minor je eigen visie op ouderenzorg te bepalen ( op basis van trends en ontwikkelingen), we gaan de diepte in met diverse complexe ziektebeelden (preventie, diagnostiek en behandeling), je leert een geriatrisch assessment af te nemen (Easycare methodiek). We gaan samen klinisch redeneren in de ouderenzorg, leren proactief te handelen (preventie) vanuit een evidence based practice benadering. Daarnaast is er aandacht voor levensvragen in dialoog met ouderen en hun sociale netwerk (shared decision making en advanced care planning). Als je deze expertise en vaardigheden steeds meer leert inzetten gaan we ook met elkaar ondernemend en met lef aan de slag om de rollen van hbo verpleegkundige expliciet te maken in zorg van vandaag.

Leerdoelen

 1. De student kan een analyse maken van wat er aan preventie, diagnostiek en behandeling van ziekten die oorzakelijk met veroudering samenhangen bekend is.
 2. De student kan benoemen welke verpleegkundige aandachtspunten er zijn in de zorg voor cliënten die te maken hebben met de bij voorgaande doelstelling analyse en koppelt deze aandachtspunten aan de zeven Canmeds rollen van de hbo-verpleegkundige.
 3. De student kan beschrijven op welke wijze het Neuman Systems Model toegepast kan worden in de zorg voor geriatrische zorgvragers en vergelijkt dit met diagnose gestuurde benadering en behoefte gestuurde benadering van zorg.
 4. De student beschrijft hoe zij in de rol van een hbo-verpleegkundige een rol kan spelen bij het beantwoorden van de vraag waar de toekomstige (kwetsbare) oudere baat bij heeft met behulp van de evidence based practice benadering.
 5. De student kan een aantal actuele trends en ontwikkelingen herkennen en benoemen die betrekking hebben op de ouderenzorg en kan een eigen visie beschrijven op deze trends en ontwikkelingen.
 6. De student kan benoemen hoe spiritualiteit een plek kan krijgen binnen het verpleegkundig proces en kan dit toepassen in een gesprek met ouderen.
 7. De student kan benoemen hoe cliëntgebonden levensvragen een plek hebben binnen het verpleegkundig proces en kan dit toepassen in een dialoog met ouderen.
 8. De student verwoordt de basisprincipes van een geriatrische anamnese en welke meetinstrumenten gebruikt kunnen worden (verdiepend Easycare).
 9. De student heeft kennis van de internationale classificatie van het menselijk functioneren (ICF) welke bestaat uit functies, activiteiten, participatie, externe en persoonlijke factoren van een oudere en bespreekt de te verlenen zorg met de oudere (shared discision making).
 10. De student oefent en beschrijft in een continu proces het klinisch redeneren in de onderwijsgroepen met behulp van de stappen: risico-inschatting, vroeg signalering, probleemherkenning, evidence-based interventie, monitoring en evaluatie.
 11. De student schrijft een essay (opstel, artikel) over een actueel of vernieuwend aspect in de verpleegkundige zorg aan ouderen dat voldoet aan de auteursinstructies van een verpleegkundig vakblad naar keuze.
 12. De student kan onderzoeksliteratuur vinden en voor zichzelf toegankelijk maken; erkent en analyseert problemen; formuleert een onderzoeksvraag; kan een professioneel artikel schrijven volgens de APA-normen.
 13. De student kan evidence based resultaten van verpleegkundig onderzoek interpreteren en kan een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling in relatie tot de zorgverlening aan ouderen door middel van praktijkgericht onderzoek.

Ingangseisen

Propedeuse HBO

Toetsing

Afsluitende toetsing

De (summatieve) toetsvorm heeft de vorm van een verpleegkundige artikel. Dit artikel dient geschreven te zijn volgens richtlijnen van een bestaand tijdschrift voor verpleegkundige vakliteratuur, specifiek Tijdschrift voor verpleegkundigen en verzorgenden (TVZ), Onderwijs en Gezondheidszorg (OenG) of een Engelstalig vaktijdschrift. Als aanvullende eis wordt een Engelstalige samenvatting geïncludeerd. Voor alle schriftelijke opdrachten geldt de Viaa Verpleegkunde-Verwijzingsrichtlijn. Formatief wordt het portfolio gebruikt als toetsvorm, bij de verschillende lesonderdelen is beschreven wat er in het portfolio opgenomen moet worden.

Rooster

Wordt t.z.t bekendgemaakt door de opleiding. Het binnenschools onderwijs vindt in studiejaar 20-21 op woensdag plaats in het gebouw van hogeschool Viaa in Zwolle.