Kies op maat

Inloggen Menu

Leidinggeven aan professionals in zorg en welzijn (voltijd)

Word jij opgeleid als zorg- en of welzijnsprofessional en heb je managementambities? Wil je meer leren over goed leiderschap en daarmee de zorg of het sociale domein verbeteren?

In deze minor krijg je les van inspirerende experts uit de zorgsector en je wordt uitgedaagd om een echte challenge bij een zorgorganisatie in praktijk uit te voeren. Dit doe je niet alleen, maar samen met je groepje. Tijdens deze minor leer je ook naar jezelf te kijken, want hoe kun je leidinggeven als je niet bewust bent van je eigen kwaliteiten en valkuilen? Kortom, wil jij je persoonlijke leiderschap ontwikkelen? Meld je dan nu aan voor deze verbredende minor en word je bewust van je eigen kwaliteiten.

Daarnaast krijg je een vast aanbod van lessen (zie hieronder voorbeelden) en heb je ook vrijheid om zelf onderwerpen te kiezen waar je je in wil verdiepen of nog in wil ontwikkelen. In deze minor hou je ook jezelf een spiegel voor, zodat je je bewust wordt van je eigen kwaliteiten en valkuilen. Kortom, in deze minor krijg je een compleet beeld van wat het betekent om leiding te geven en wat het van jou vraagt.

De opbouw van de minor is als volgt:

- Expertlessen die verschillende aspecten van management belichten zoals: leiderschap, gespreksvaardigheid, lean management en groepsdynamica en nog veel meer!

- Ruimte voor eigen leervragen en verdieping op specifieke onderwerpen, waaronder:

* Visie op leiderschap in de zorg.
* De balans tussen harde (financiële en procesmatige) en zachte (cultuur) aspecten van organisaties.
* Innovatie en ondernemerschap.
* Persoonlijke ontwikkeling.

- Tijdens de coaching sessies met je docent en medestudenten leer je naar jezelf te kijken en je persoonlijke leiderschap bevorderen.

- Rode draad/ centraal in de minor staat de challenge die je aangaat bij een zorgorganisatie. Samen met je groep werk je aan creatieve oplossingen voor actuele vraagstukken. Voorbeelden van challenges uit voorgaande jaren zijn:

* Een zorginstelling die meer verbinding wil met de wijk, omdat ze daar recent zijn gevestigd.
* Een ander voorbeeld is een opdracht in een ziekenhuis waarbij studenten hebben meegedacht over de opleiding van verpleegkundigen.
* Of bij een organisatie in de verslavingszorg waarbij studenten hebben meegedacht over medewerkerstevredenheid en medewerkerswelzijn.

- Misschien weet je zelf een leuke organisatie uit je netwerk waar je terecht kan? Ook dat is mogelijk. Naast de bestaande challenges, ben je vrij om zelf een challenge uit te kiezen!  


Soort minor
Dit is een verbredende minor. Dit betekent dat je beroepscompetenties in een ander/bredere context ontwikkelt. Deze minor is afgeleid van de Bachelor deeltijdopleiding Management in de Zorg.

Leerdoelen

Leerdoelen zijn gericht op het verwerven van vakmatige competenties en ook op kunnen toepassen van deze competenties in de context van organisaties op het gebied van zorg & welzijn. Daarnaast formuleer je in het Ikdoc je ontwikkeldoelen in relatie tot leiderschap.

Leeruitkomst(en) voor de Minor leidinggeven in zorg en dienstverlening:

1. Je ontwikkelt een visie op optimale zorg en relateert dit aan management- en/of leiderschapsvraagstukken binnen het domein van zorg en welzijn. Je toont aan hoe je deze visie uitdraagt in je handelen.

2. Je presenteert op overtuigende wijze een plan van aanpak waarbij je laat zien hoe je de challenge hebt verworven en waarom de gekozen aanpak tot succes heeft geleid. De haalbaarheid van dit plan van aanpak wordt aangegeven door beschreven doelen, stappen en/of mijlpalen en wordt onderbouwd vanuit literatuur.

3. Je gebruikt opgedane kennis en vaardigheden ten aanzien van leiderschap om oplossingen voor challenges uit het domein van zorg en welzijn te bedenken, uit te werken en in de praktijk voor te stellen en/of daadwerkelijk uit te voeren.

4. Je toont aan dat je als leider passende gesprekstechnieken op methodische wijze heeft ingezet en dat deze zijn afgestemd op het doel en het type gesprek dat je voert.

5. Je reflecteert op de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt als leider en wat je nog te leren heeft m.b.t. het ontwikkelen van een visie, het in praktijk brengen van kennis en vaardigheden m.b.t. de challenges en het toepassen van gesprekstechnieken.

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is verrijkend voor studenten uit alle sectoren zorg en welzijn: logopedie, fysiotherapie, verpleegkunde, maatschappelijk werk, ergotherapie, sociaal-pedagogische hulpverlening, diëtetiek, sport en bewegen, pedagogiek, culturele en maatschappelijke vorming, toegepaste psychologie, medische hulpverlening, medische en beeldvormende radiotechnieken.

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarde om deel te nemen aan deze minor is dat je minimaal in het derde jaar van de opleiding zit.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar

Sander Ranke; mailto:Sander.Ranke@han.nl of bel/app 06 29684244  

Tugba Ihan; tugba.ilhan@han.nl of bel/app 06-29684240

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Roostertijden worden voor aanvang van de minor aan de studenten doorgegeven. De studiebelasting voor deze minor is 40 uur per week. Dus houd rekening met lessen en activiteiten gedurende 5 dagen in de week (waarvan 3 fysieke lesdagen op de HAN: waarschijnlijk op dinsdag, donderdag en vrijdag). De andere dagen zijn vrij in te vullen om bijv. samen met je groepje voor je challenge bij je opdrachtgever aan de slag te gaan.

Werkvormen

 • challenges (vaak vanuit het werkveld)
 • interactieve hoorcolleges (van leidinggevenden)
 • werkgroepen
 • praktijkleerplaatsen en -opdrachten
 • zelfstandig en samenwerken
 • simulaties
 • er op uit trekken
 • cases en oefenopdrachten
 • zelf leiding nemen in onderwijsactiviteiten
 • praktijkbegeleiding in kleine groepen

Suggestie:

 • Challenge bij het werkveld in samenwerking met je opdrachtgever en docenten die je kan raadplegen voor advies
 • Expertlessen van leidinggevenden uit de praktijk
 • Werkgroepen
 • Rollenspellen tijdens de les gespreksvaardigheden
 • Cases en oefenopdrachten
 • Zelf de leiding nemen (als groep) en invulling geven aan het onderwijs
 • Coaching voor je persoonlijke ontwikkeling kleine groepjes samen met je docent

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Portfoliotoetsing

Hopelijk raak je enthousiast door het lezen van dit stuk.

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke informatie:
Tugba Ilhan
E-mail: tugba.ilhan@han.nl
Tel: 06-29684240

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/