Kies op maat

Inloggen Menu

Circulaire Economie, duurzaam ondernemen (deeltijd)

Circular Economy, sustainable entrepreneurship

In de minor ‘circulaire economie’ bij de HAN maak je kennis met de wijze waarop organisaties in de praktijk innoveren, transformeren en investeren in de ontwikkeling van duurzame business- en verdienmodellen. Dat doe je door kennis te nemen van de verschillende mogelijkheden op het gebied van duurzaam ondernemen en meervoudige waardecreatie.

In de minor wordt o.a. aandacht besteed aan de mogelijkheden van het gebruik van duurzame grondstoffen & materialen, circulaire vormgeving & design, lean (proces)management & duurzame logistiek, nieuwe klantproposities en de ontwikkeling van lange termijn service- en leasecontracten.

Samen met opdrachtgevers ga je op zoek naar nieuwe,  concrete aanknopingspunten voor verduurzaming in een organisatie, in de keten en in het ecosysteem. Je stelt daarbij ethische en strategische vragen over de koers van de organisatie en de manier waarop organisaties omgaan met de verschillende stakeholders en inclusiviteit.

Daarnaast maak je kennis met de nieuwe businessmodellen van de toekomst en de wijze waarop een organisatie de noodzakelijke veranderingen daadwerkelijk kan implementeren en financieren.

Onderwerpen

 • De uitgangspunten en doelstellingen van de circulaire economie
 • Duurzaam ondernemen en meervoudige waardecreactie 
 • Technologische innovatie en de werking van ecosystemen
 • Ethiek en de nieuwe maatschappelijke orde.

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een bredere context.

De minor wordt 2 keer per jaar gedurende een semester aangeboden. De minor volg je in Arnhem.

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

In deze minor leer je vanuit meerdere creatieve invalshoeken werken aan innovatie op het niveau van een organisatie en haar partners in de keten. Dit doe je door de theoretische kennis toe te passen in de praktijk. Hiervoor maak je tevens gebruik van praktische vaardigheden die je opdoet tijdens de colleges over morele economie.

Competenties

 • Analyseren
 • Beoordelen
 • Overtuigen
 • Debatteren
 • Presenteren
 • Reflecteren

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

De primaire doelgroep bestaat uit studenten uit het economische of technisch domein van binnen en buiten de HAN. Ook studenten uit het sociale domein met belangstelling voor ondernemerschap en duurzaamheid zijn van harte welkom.

Voorwaarden voor deelname

 • Er zijn geen extra ingangseisen behalve dat de student in het bezit moet zijn van een propedeusecertificaat.
 • In het programma wordt structureel samengewerkt met opdrachtgevers uit het werkveld. Wij verwachten een professionele en flexibele grondhouding.

Goed om te weten

De minor is sterk gericht op samenwerking in de praktijk. Zo werk je aan actuele vraagstukken bij opdrachtgevers waarbij je samen met je medestudenten wordt uitgedaagd te komen tot duurzame oplossingen. Er worden ook projectbegeleiders uit het werkveld ingezet.

Wil je zien wat studenten zoal hebben gedaan? Kijk op www.han.nl/cmw

Literatuur

O.a.

Drs F. Croes (et al.)- Commerciële kansen in een circulaire economie

Drs. F. Croes - Inspiration for a sustainable business strategy

Rapport Nederland Circulair 2050

WRR – naar een lerende economie – investeren in het verdienvermogen van de Nederlandse economie

Loorbach / Rotmans en Lijnis Huffenreuter – Ondernemen in transitie – bedrijfstransities als innovatief model voor duurzaam ondernemen

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

 • De colleges worden gegeven op dinsdag- en donderdagavond.
 • Het samenwerken aan een transitieplan voor een opdrachtgever (of werkgever) wordt in overleg ingepland.

Werkvormen

 • Hoorcolleges / Werkcolleges
 • Projectopdrachten
 • Excursies
 • Trainingen
 • Groepsdiscussies

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Schriftelijk tentamen
 • Essay
 • Debat
 • Transitieplan
 • Bijdrage aan congres: Circulaire Oogst

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke informatie:
E-mail: cmw@han.nl
Tel: 0263691005

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/