Kies op maat

Inloggen Menu

Leiderschap in zorg en dienstverlening (deeltijd)

Wil je je ook beter leren profileren, meer gezien worden in je team of organisatie? Je goede ideeën voor het voetlicht brengen? Jezelf en je kwaliteiten nog beter leren kennen en inzetten voor goede zorg en welzijn? De minor ‘Leiderschap in Zorg en Dienstverlening’ is speciaal ontworpen voor jou als professional, waarbij je de theorie direct gaat toepassen op je werkplek en de beroepsproducten de kwaliteit van je werk(eenheid) zullen verhogen.

De minor zorgt ervoor dat je:

 • je persoonlijk leiderschap verder versterkt en inzet op je werkplek;
 • met lef samenwerking tussen partijen binnen en buiten je eigen organisatie realiseert;
 • kansrijke initiatieven ontwikkelt voor je patiënten/cliënten/bewoners, voor je eigen organisatie en voor jezelf.

We doen dat door een leiderschapswerkplaats voor professionals zoals jij, te creëren, waarin:

 • je praktijksituaties van jezelf en van anderen optimaal benut;
 • je werkt met buddy’s, om lessen voor te bereiden, elkaar te coachen, te brainstormen en te leren;
 • we het werkveld/praktijkopleiders/werkbegeleiders er maximaal bij betrekken;
 • we een afgewogen mix bieden aan leersituaties: in de praktijk, online en in de les.

Die aanpak werkt. Dat blijkt uit de positieve reacties van het werkveld en van afgestudeerden:

“Studenten profileren zich goed in deze minor. De beroepsproducten zijn direct inzetbaar en maken de werkeenheid én organisatie beter.”

“In een veilige sfeer heb ik veel geleerd in een positieve, inspirerende en persoonlijke leeromgeving.”

“Docenten zijn goed benaderbaar, ik krijg snel antwoord op mijn vragen en ze behandelen me als gelijkwaardig.”

“Een mooi einde van mijn studie bij de HAN, waar ik veel geleerd heb van de toetsen.”

Leerdoelen

Leiderschap in de sectoren Zorg en Dienstverlening vraagt van jou als professional het vermogen, om innovatieve oplossingen te ontdekken voor knelpunten, die cliënten beleven. Je kunt anderen op prikkelende, visionaire wijze overtuigen van de kansrijkheid van je innovatie. Je weet je te profileren binnen en buiten de eigen organisatie met een kansrijk idee. Je bent dan ook in staat om een businesscase op te stellen voor je innovatie.

Leiderschap vraagt ook het vermogen een nieuw netwerk te initiëren en/of een bestaand netwerk te optimaliseren. Dit op basis van een systematische analyse van dat (nieuwe) netwerk, gebruikmakend van een wetenschappelijk onderbouwd model. Je geeft toekomstbestendig advies dat aansluit bij de context en ambitie van het (nieuwe) netwerk, zodat de bedachte innovatie kans van slagen heeft.

Je stelt een persoonlijk statuut op en je kunt reflecteren op je eigen creatief proces in je ondernemerschap en netwerkvaardigheden. Je groeit als professional en neemt initiatief om zorg en dienstverlening te verbeteren.

Als je deze minor succesvol hebt afgerond, levert dit vrijstellingen op voor een aantal leeruitkomsten van de (deeltijd)opleiding Management in de Zorg (MiZ).

Soort minor

Dit is een verbredende minor met verdiepende onderdelen. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context. De inhoud van de minor is afgeleid van de (deeltijd) bachelor Management in de Zorg.

 

Ingangseisen

Deze minor is geschikt voor 3e en 4e jaars studenten die een opleiding volgen in het werkveld van zorg en dienstverlening (verpleegkunde, sport en management, logopedie, sociaalpedagogische hulpverlening, fysiotherapie, maatschappelijke dienstverlening, ergotherapie, medische en beeldvormende radiotechnieken, veiligheidskunde, pedagogiek, toegepaste psychologie, medische hulpverlening e.d.).

Je studeert in deeltijd en je hebt een werkplek waar je voor deze minor diverse praktijkopdrachten kunt uitvoeren.

Voorwaarde voor deelname

Je bent minimaal 20u werkzaam in de sectoren zorg of dienstverlening, waar je je tentamens/beroepsproducten kunt maken.

Afwijkingen van de bovenstaande voorwaarden eerst bespreken met de minor coördinator.

Literatuur

Verhagen, P. (2022). Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn (3e druk). Coutinho. ISBN 9789046907672

Covey, S. (2019). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap (90e druk). Business Contact. ISBN 9789047013433

Dees, T., & Opheij, W. (2019). Samenwerken van idee naar afspraak (1e druk). Vakmedianet. ISBN: 9789462762961

Rooster

Rooster

Bij voldoende belangstelling starten we in september met één of meer lesgroepen.

De lessen zullen plaatsvinden op vrijdag.

Doorgaans heb je les van 9.30-12.30u en van 13.15-16.00u. In totaal zijn er 12 lesdagen en 4 lesvrije dagen om aan opdrachten in de praktijk te werken.

De minor wordt elk half jaar aangeboden.

Werkvormen

 • On-line voorbereiding
 • Samenwerkend leren
 • Oefeningen en simulaties
 • Discussie/dialogen
 • Theorie/minicolleges/masterclasses
 • Groepsbegeleiding
 • Praktijkopdrachten

Toetsing

We toetsen deze minor zodanig dat je met de uitkomsten van het assessment nog een ontwikkelstap kunt zetten. We werken met zogenaamde single point rubrics, waarbij je in overleg met de docent je eigen lat bepaalt. Dit geheel in lijn met de bedoeling van de minor: Ontwikkelen van Leiderschap!

- Portfolio met daarin een keuze voor een klantfrictie, een kansrijke innovatie (incl. een businesscase) en een aanzet tot het creëren van een samenwerkingsverband om de innovatie mogelijk te maken.

- Ontwikkelen/versterken van persoonlijk leiderschap waarvan je alle leerervaringen tijdens deze minor bundelt in een portfolio, waarover je aan je medestudenten een verhaal vertelt (story-telling).

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke informatie:
Selma van der Haar.
E-mail: Selma.vanderHaar@han.nl
Coördinator minor Leiderschap in zorg en dienstverlening (deeltijd)

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/