Kies op maat

Inloggen Menu

DevOps (voltijd)

In deze multidisciplinaire minor staat DevOps centraal. In een DevOps-team werken developers en beheerders samen om nieuwe features van een applicatie te ontwikkelen, en tegelijkertijd de bestaande features draaiende te houden.

Hierbij is veel aandacht voor het garanderen van een hoge beschikbaarheid van een applicatie. We gaan kijken naar loosely coupled microservices, event-carried state transfer, Docker, Kubernetes, RabbitMQ, unit testen, acceptatie testen, build- en release-pipelines, logging, monitoring, site reliability engineering, kort-cyclisch development en natuurlijk de samenwerking tussen Dev en Ops.

De minor bestaat uit twee gedeelten. In het eerste gedeelte met theorielessen, huiswerkopdrachten en een kleinschalig project waarin je zowel theoretische als praktische kennis krijgt. Dit is de voorbereiding op het tweede deel waarin je in teamverband een grootschalig project uitvoert voor een echte klant waarbij je je expertise optimaal kunt benutten. Beide delen worden verzorgd door de HAN en het IT-bedrijf Info Support samen, waarbij de HAN vooral in het eerste en Info Support vooral in het tweede deal de lead zal nemen in de begeleiding.

Afhankelijk van het profiel dat je volgt, wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Deployment-tooling (CD/CI-tools, containers, container orchestration)
 • Management en beheer (configuration management, monitoring, logging, cloud providers)
 • Test- en Behaviour Driven Development
 • Web- en applicatieservers
 • Versiebeheer (git) en workflows hierin
 • Operating systems (linux)
 • Netwerken, security en protocollen
 • Proxies, load balancers, firewalls
 • Chaos engineering, load testing
 • Agile practices zoals user stories, story mapping en de Agile Inception Deck
 • DevOps specialisatie van developers, bijvoorbeeld ORM, REST en (Domain driven) design
 • DevOps specialisatie voor infrastructuur specialisten zoals RBAC, log aggregation en Infrastructure as Code (IaC)

Leerdoelen

Na het volgen van deze minor beschik je over de theoretische en de praktische kennis om een continuous delivery-project in te richten en uit te voeren in een professionele organisatie.

Ingangseisen

 • Studenten HBO-ICT van de HAN die een development-profiel volgen.

Rooster

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (9.00-17.45 uur) volgen is geen optie.

De roostering zal plaatsvinden zoals bij AIM gebruikelijk: in de coursefase zes maal per week een dagdeel les, en in de projectfase 40 uur per week projectwerk.

Werkvormen

 • Werkcolleges
 • Projectopdracht

Toetsing

In de course fase zijn er wekelijkse huiswerk opdrachten in duo's, enkele individuele theorietoetsen (multiple choice) en schrijf je ook individueel een blog over eigen onderzoek. Tot slot maak je in de laatste 2 weken een DevOps beroepsproduct in teamverband. Dit is een uitbreiding van een bestaande demo applicatie onder een microservices architectuur. Hieraan voeg je zowel functionaliteit en bijbehorende tests toe als doe je werk aan de deployment pipeline, custom deployment, monitoring en opstellen architectuur documentatie).

Tijdens het grote project maak je een grote applicatie in teamverband met wekelijks klant contact Scrum meetings, met tussentijds en op het eind een beoordeling zowel voor het product als de individuele bijdrage. De DevOps aanpak hierbij volgt ook uit de werkwijze een minimal viable versie van de applicatie vroegtijdig in het project live te zetten en dit daarna up en running te houden tijdens updates.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie:
ask@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Voor inhoudelijke informatie:
Ralph Niels
E-mail: Ralph.Niels@han.nl 
Tel: 0655345086

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/