Kies op maat

Inloggen Menu

Ondernemen en Adviseren met Impact – Ondernemend denken en doen!

Minor Ondernemen en Adviseren met Impact – ondernemend denken en doen.

Ons team heeft een programma neergezet waarbij je in samenwerking met bedrijven uit de regio Arnhem-Nijmegen waardevolle praktijkervaring opdoet. Je leert hoe je innovatieve ideeën succesvol naar de markt kan brengen en hoe je bedrijven advies kan geven dat aansluit bij de behoeften van de klant en impact heeft op de samenleving.

We geloven dat complexe problemen en uitdagende taken het beste gezamenlijk worden aangepakt. Daarom werk je in een dynamisch studententeam, bestaande uit verschillende studierichtingen. Op deze manier kan elke student vanuit zijn of haar eigen kennisgebied waardevol bijdragen aan de oplossing.

We stimuleren een ondernemende mindset en bieden studenten de mogelijkheid om hun adviespraktijken te valideren in de echte wereld. Je zult niet alleen leren hoe je impact kunt maken, maar je advies zal ook daadwerkelijk van invloed zijn.

Bij ons ontwikkel je niet alleen vaardigheden, maar je bouwt ook aan een netwerk en maakt een verschil.

Advies

Een tevreden opdrachtgever, daar doen we het allemaal voor! Bij adviesopdrachten is het essentieel dat de aanleiding, doelstelling, resultaat en scope helder en duidelijk zijn en dat er goed gecommuniceerd wordt met de opdrachtgever. Dat zal uiteindelijk leiden tot een advies dat in de praktijk gevalideerd is.

Projectmanagement

Voor het succesvol uitvoeren van een project zijn de beheersaspecten TGKIO (Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie) van groot belang. Je werkt je project uit in een projectplan waarin deze aspecten worden behandeld.

Samenwerken

Bij groepswerk is het belangrijk dat je in staat bent om verschillende rollen en taken uit te voeren die nodig zijn voor een succesvolle samenwerking. Daarnaast is effectieve communicatie essentieel, waarbij je actief luistert naar groepsleden en op een respectvolle en constructieve manier reageert.

Netwerken

Je leert hoe je op een doordachte manier jouw professionele netwerk proactief en ambitieus kunt uitbouwen, met aandacht voor de doelen van het project. Je leert hoe je jouw netwerk op passende wijze kunt benaderen en gericht kunt inzetten om de projectdoelen te bereiken. Daarnaast ontdek je hoe de inzet van jouw netwerk een waardevolle bijdrage kan leveren aan het behalen van de projectdoelstellingen. Je leert rekening te houden met verschillende standpunten en perspectieven, en je begrijpt hoe je waarde kunt bieden aan anderen door middel van jouw netwerk.

Lerend vermogen

Tijdens deze workshops ga jij leren om je bewust te worden van jouw eigen kwaliteiten, ontwikkelpunten, opvattingen, kennis en voorkeuren. Je neemt actief initiatief om feedback te vragen en staat open voor feedback van jouw omgeving. Je reflecteert kritisch op de ontvangen feedback en op jouw eigen handelen binnen het project. Op basis van deze gedegen reflectie breng je passende aanpassingen aan in jouw handelen.

Resultaatgericht handelen

Tijdens deze workshops ga jij leren om jouw doel helder voor ogen te houden en passende beslissingen te nemen, evenals de nodige initiatieven te nemen om dat doel te bereiken. Je leert proactief te reageren op kansen en belemmeringen die je tegenkomt. Je durft uitdagingen aan te gaan en nieuwe ideeën te verkennen, zelfs als er weerstand of tegenslagen zijn. Je ontwikkelt de moed om te falen en daarvan te leren.

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context. De minor Ondernemen/Adviseren met Impact – Ondernemend denken en doen! is een verbredende minor die op niveau 2 wordt afgesloten.

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel)

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Het programma is opgebouwd aan de hand van de fases van Design Based Education. De fasen van Design Thinking zijn vertaald in zes stappen van Design Based Education.

 1. Onderzoek de vraag uit de praktijk
 2. Bepaal het vraagstuk op basis van kennis (theoretische verdieping)
 3. Genereer ideeën
 4. Maak een ontwerp of prototype
 5. Pas het toe en onderzoek de gevolgen

Competenties

Je werkt tijdens de minor aan de volgende competenties

 • Adviseren
 • Projectmanagement
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Resultaatgericht handelen
 • Lerend vermogen
 • Innoveren
 • Waardecreatie

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Studenten die in multi-disciplinair teamverband een in de praktijk gevalideerd advies willen geven en daarmee impact maken.

Voorwaarden voor deelname

Je hebt je propedeuse behaald;

Goed om te weten

De minor wordt in Nijmegen aangeboden.

Literatuur

volgt

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De definitieve planning wordt voor ieder semester tijdig vastgesteld. Dit wordt via het roosterbureau kenbaar gemaakt.

Werkvormen

Om te komen tot een goed advies en om je ondernemende competenties te ontwikkelen hebben we het programma aan de hand van de volgende onderdelen opgebouwd welke op de volgende pagina’s terug te vinden is:

 1. Startweken – eerste twee weken, daarna:
 2. Workshops Adviestraject
 3. Workshops Project
 4. Workshops Samenwerken
 5. Workshops Netwerken
 6. Workshops Lerend vermogen
 7. Workshops Resultaatgericht handelen
 8. Coaching
 9. Inspiratiesessies
 10. Voortgangsgesprekken
 11. Testmarkt

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Advies, groepsbeoordeling (2 presentaties)
 • Projectmanagement, groepsbeoordeling (Portfolio)
 • Samenwerken, individuele beoordeling (Criterium Gericht Interview)
 • Netwerken, individuele beoordeling (Criterium Gericht Interview)
 • Lerend vermogen, individuele beoordeling (Criterium Gericht Interview)
 • Resultaatgericht handelen, individuele beoordeling (Criterium Gericht Interview)

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke informatie:

Ivar van Asten
E-mail: ivar.vanasten@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op:
 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/