Kies op maat

Inloggen Menu

Bouwfysica in de Praktijk

Actuele onderwerpen zoals de energietransitie, gezonde leef- en werkomgevingen en duurzaam materiaalgebruik vragen om technische studenten die bij willen dragen aan de realisatie van een gezonde, veilige en comfortabele gebouwde omgeving. Deze minor biedt je de mogelijkheid om ervaring in de praktijk op te doen op het gebied van bouwfysica en energieconcepten.

Bekijk hier de film die studenten van een voorgaand studiejaar over de minor gemaakt hebben.

De minor ‘Bouwfysica in de praktijk’ wordt door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Haagse Hogeschool, Avans en de Hogeschool van Rotterdam verzorgd. Je krijgt de kans om je te verdiepen in de bouwfysica en energieconcepten in de gebouwde omgeving.

In deze minor:

  1. ga je in groepsverband aan de slag met enkele actuele praktijkvraagstukken,
  2. doe je praktijkervaring op bij een zelf uitgekozen bouwfysisch advies- en/of ingenieursbureau,
  3. en organiseer je samen met medestudenten inspirerende gastlezingen en excursies, pressure cooker of dergelijke.

Praktijkvraagstukken

In de minor werk je 50% van de tijd met medestudenten aan praktijkopdrachten. Dit kan variëren van kortdurende vraagstukken tot opdrachten die enkele weken in beslag nemen.

Praktijkervaring

Ongeveer 40% van de tijd ben je werkzaam bij een zelf gekozen bouwfysisch advies- en/of ingenieursbureau. Hier kan je werken aan het verkrijgen van praktische kennis op een specifiek gebied dat je zelf bepaald in afstemming met het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de geluidwering van CLT-houten bouwconstructies of toepassing van biobased materialen bij energetische woningrenovaties.

Inspiratie

In de overige 10% van de minor word je geïnspireerd door (gast)lezingen en excursies die grotendeels door jullie zelf georganiseerd worden. Is er behoefte aan kennis en voorbeelden op het gebied van bijvoorbeeld gezonde schoolgebouwen, dan wordt dit via het uitgebreide netwerk van de verbonden bouwfysische advies- en ingenieursbureaus geregeld.

Soort Minor

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Leerdoelen

De minor omvat de onderstaande leerdoelen.

  1. als student kan je bouwfysische vraagstukken voorbereiden, uitvoeren en uitwerken en hierover communiceren met de opdrachtgever.
  2. als student kan je bouwfysische aspecten in groepsverband toepassen in een praktijkvraagstuk en de integrale oplossing overtuigend presenteren.
  3. als student geef je zelfstandig richting en sturing aan je eigen leerproces.

Ingangseisen

Voor wie?

De minor is bedoeld voor studenten uit het domein Built Environment (Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling) die graag meer en verdiepend met de praktische kant van bouwfysica in aanraking willen komen.

Voorwaarden voor deelname

Als student beschik je over basiskennis bouwfysica (energie, warmte, vocht, licht, lucht en geluid). Je hebt tenminste je propedeuse behaald en tenminste 30 EC in de hoofdfase gevolgd.

Goed om te weten

Technische studenten van andere opleidingen, zoals werktuigbouwkunde en natuurkunde, kunnen toegelaten worden op basis van een (motivatie)gesprek.

Er is plek voor 25 studenten, dus wees er snel bij!

Literatuur

In de minor wordt gebruik gemaakt van Nederlands- en mogelijk ook Engelstalige Normen, publicaties en boeken indien deze benodigd zijn voor de uitwerking van de praktijkvraagstukken en de werkzaamheden bij het bedrijf.

Je krijgt bij de deelname aan deze Minor, 1 jaar gratis lidmaatschap op het Bouwfysica blad van de Nederlands - Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV).

Rooster

Voorafgaand aan de minor zal je als student zelf gaan solliciteren bij een bedrijf. Hierbij kan gekozen worden uit een bedrijf waarmee de minor vooraf afspraken heeft gemaakt. Een ander bedrijf is ook mogelijk indien zowel het bedrijf als de minororganisatie hiermee akkoord gaan.

In de eerste week vindt de introductie van de minor plaats die zal bestaan uit kennismaken met medestudenten, docenten en het bedrijf, groepsvorming, inspirerende excursie en lezingen.

In deze minor heb je 40% van de tijd praktijkdagen bij het bedrijf, werk je 40% van de tijd aan praktijkvraagstukken op school en bezoek/organiseer je inspirerende gastlezingen, workshops, excursies etc.

Toetsing

Aan het einde van de minor heb je als student de volgende producten opgeleverd:

  • Uitwerking van de praktijkvraagstukken (groep)
  • Bedrijfsbeoordeling (individueel)

        Beoordeling van de werkzaamheden die bij het bedrijf

        zijn uitgevoerd waar je als student gewerkt hebt.

  • Portfolio & mondeling assessment (individueel)

        In het portfolio neem je je POP en reflectie op, 

        producten die je voor de praktijkvraagstukken hebt

        gemaakt. Het portfolio licht je toe in een gesprek.

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke informatie:
Rona Vreenegoor
E-mail: rona.vreenegoor@han.nl
Tel: 0655434259

Betrokken docenten van de vier Hogescholen:

- Martina Moerman (HHS)
- Ellen Granneman en Mariëlle van Aubel (Avans)
- Maikel Ritmeijer (HR)
- Bastiaan Beerens en Rona Vreenegoor (HAN)

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/