Kies op maat

Inloggen Menu

Bouwfysica in de Praktijk

Actuele onderwerpen zoals de energietransitie, gezonde leef- en werkomgevingen en duurzaam materiaalgebruik vragen om technische studenten die bij willen dragen aan de realisatie van een gezonde, veilige en comfortabele gebouwde omgeving. Deze minor biedt je de mogelijkheid om ervaring in de praktijk op te doen op het gebied van bouwfysica en energieconcepten.

 

De minor ‘Bouwfysica in de praktijk’ wordt door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Haagse Hogeschool, Avans en de Hogeschool van Rotterdam verzorgd. Je krijgt de kans om je te verdiepen in de bouwfysica en energieconcepten in de gebouwde omgeving.

In deze minor:

  1. ga je in groepsverband aan de slag met een actueel vraagstuk uit de praktijk (casus-project),
  2. doe je praktijkervaring op bij een zelf uitgekozen bouwfysisch advies- en/of ingenieursbureau,
  3. en organiseer je samen met medestudenten inspirerende gastlezingen en excursies via contacten met het bedrijfsleven die je zelf legt.

Casusproject

In de minor werk je 50% van de tijd, in groepjes van ongeveer 4 studenten, aan een casusproject uit de praktijk. Het onderwerp binnen deze casus waar je je graag in wil verdiepen, bepaal je zelf. Werken aan de casus doe je niet alleen in de school- maar ook werkomgeving, waar diverse experts tot je beschikking staan als vraagbaak. De locatie waar projectbegeleiding voor het casusproject plaatsvindt is 's Hertogenbosch bij Avans Hogeschool.

Praktijkervaring

Ongeveer 40% van de tijd ben je werkzaam bij een zelf gekozen bouwfysisch advies- en/of ingenieursbureau. Hier kan je werken aan het verkrijgen van praktische kennis op een specifiek gebied dat je zelf bepaald in afstemming met het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de geluidwering van CLT-houten bouwconstructies of toepassing van biobased materialen bij energetische woningrenovaties.

Organiseren gastlezingen & excursies

In de overige 10% van de minor word je geïnspireerd door (gast)lezingen en excursies die grotendeels door jullie zelf georganiseerd worden. Is er behoefte aan kennis en voorbeelden op het gebied van bijvoorbeeld gezonde schoolgebouwen, dan wordt dit via het uitgebreide netwerk van de verbonden bouwfysische advies- en ingenieursbureaus geregeld.

Soort Minor

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Leerdoelen

De minor omvat de onderstaande leerdoelen.

  1. als student kan je bouwfysische vraagstukken voorbereiden, uitvoeren en uitwerken en hierover communiceren met de opdrachtgever.
  2. als student kan je bouwfysische aspecten in groepsverband toepassen in een praktijkvraagstuk en de integrale oplossing overtuigend presenteren.
  3. als student geef je zelfstandig richting en sturing aan je eigen leerproces.

Ingangseisen

Voor wie?

De minor is bedoeld voor studenten uit het domein Built Environment (Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling) die graag meer en verdiepend met de praktische kant van bouwfysica in aanraking willen komen.

Voorwaarden voor deelname

Als student beschik je over basiskennis bouwfysica (energie, warmte, vocht, licht, lucht en geluid). Je hebt tenminste je propedeuse behaald en tenminste 30 EC in de hoofdfase gevolgd.

Goed om te weten

Technische studenten van andere opleidingen, zoals werktuigbouwkunde en natuurkunde, kunnen toegelaten worden op basis van een (motivatie)gesprek.

Er is plek voor 25 studenten, dus wees er snel bij!

Literatuur

In de minor wordt gebruik gemaakt van Nederlands- en mogelijk ook Engelstalige Normen, publicaties en boeken indien deze benodigd zijn voor de uitwerking van de projectcasus en de werkzaamheden bij het bedrijf.

Je krijgt bij de deelname aan deze Minor, 1 jaar gratis lidmaatschap op het Bouwfysica blad van de Nederlands - Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV).

Rooster

Programma

Week -10 t/m 0

Voorafgaand aan de minor zal je als student zelf gaan solliciteren bij een bedrijf. Hierbij kan gekozen worden uit een bedrijf waarmee de minor vooraf afspraken heeft gemaakt. Een ander bedrijf is ook mogelijk indien zowel het bedrijf als de minororganisatie hiermee akkoord gaan.

Week 1 - Introductie / kick-off

In de eerste week vindt de introductie van de minor plaats die zal bestaan uit kennismaken met medestudenten, docenten en het bedrijf, groepsvorming, inspirerende excursie en lezingen. Ook wordt er een start gemaakt met het cacusproject.

Week 2 t/m 18 (even weken)

In deze weken heb je praktijkdagen bij het bedrijf, een casusproject dag op school en inspirerende gastlezingen en workshops.

Week 3 t/m 19 (oneven weken)

In deze weken heb je naast de praktijkdagen bij het bedrijf en een casusproject dag op school, excursies naar actuele praktijkvoorbeelden en laboratoria. In week 9 en 19 vindt de (tussen)beoordeling binnen het bedrijf plaats.

Week 10 en 20

In deze weken vind de (tussen)beoordeling plaats van het casusproject, portfolio en bijdrage aan de organisatie van gastlezingen en excursies.

Toetsing

Aan het einde van de minor heb je als student de volgende producten opgeleverd:

  • Presentatie projectcasus (groep)

Mondelinge presentatie van het casusproject.

  • Beoordeling praktijkwerk (individueel)

Beoordeling van de werkzaamheden die bij het bedrijf zijn uitgevoerd waar je als student gewerkt hebt.

  • Excursie/lezingen (groep)

Je organiseert in groepsverband een (mid)dag waarin een excursie en/of lezingen aangeboden worden die de andere studenten aanspreekt en past binnen het minor programma.

  • Portfolio & mondeling assessment (individueel)

In het portfolio neem je je POP en reflectie op, producten die je voor het casusproject hebt gemaakt en leermomenten bij het bedrijf. Het portfolio licht je toe in een gesprek.

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke informatie:

Rona Vreenegoor

E-mail: rona.vreenegoor@han.nl

Tel: 06 55 434 259

Betrokken docenten van de vier Hogescholen:

- Martina Moerman (HHS)

- Ellen Granneman en Mariëlle van Aubel (Avans)

- Maikel Ritmeijer en Hans Bosch (HvR)

- Bastiaan Beerens en Rona Vreenegoor (HAN)

Voor meer informatie:
minoren@han.nl |

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/