Kies op maat

Inloggen Menu

CSRD: Een duurzame bedrijfsstrategie

De HAN minor CSRD richt zich op toekomstbestendige businessmodellen, gebaseerd op recente Europese regelgeving over duurzaamheidsrapportages.

Het wordt voor bedrijven steeds belangrijker om meervoudige waarde te realiseren. De oproep vanuit de samenleving wordt steeds sterker dat financiële waarde niet gelijk staat aan ‘duurzaam ondernemerschap’ en dat andere aspecten moeten worden meegenomen in de informatievoorziening. Hiernaast resulteert prijsstijging, toenemende schaarste van grondstoffen, (wijzigende) wet- en regelgeving en afhankelijkheid van leveranciers erin dat anders nagedacht moet worden over de huidige business- en verdienmodellen van bedrijven. 

Waar voorheen de waarde van ondernemingen bepaald werd door de financiële prestaties, wordt nu de waarde ook beïnvloed door de wijze waarop bedrijven omgaan met thema’s als klimaatverandering, voedselveiligheid, mensenrechten en innovatie.

Winst wordt hiermee een middel om duurzame doelen te realiseren.

De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is verplichte Europese wetgeving die deze transitie in de hele waardeketen aanjaagt! De CSRD is de nieuwe leidende rapportage standaard op het gebied van ESG (Environmental, Social en Govenance). Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen over het rapporteren van KPI’s, maar ook over het stellen van ESG doelen en het integreren van ESG in je missie en strategie.

De transitie naar duurzaamheid kenmerkt zich door TE DOEN. Proactief handelen in samenwerking met het werkveld.  Dat geldt ook voor deze minor. Nadat je vier weken actief met de theorie aan de slag bent gegaan, o.a. door het volgen van gastcolleges en zelf onderzoek te doen wordt de resterende periode benut om in duo’s een project die er écht toe doet uit te voeren bij een bedrijf.

 • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
 • Environmental, Social, Governance thema’s, zowel in je strategie, je sturing en je rapportage
 • Ontwikkelen van de juiste (advies)vaardigheden

Leerdoelen

Je bent in staat om in een praktijksituatie met behulp van ondersteunende systemen op basis van actuele wet- en regelgeving integraal te rapporteren over ecologische, sociale en governance topics en te adviseren over de inrichting en implementatie van de CSRD. ​

Je reflecteert op je eigen professionaliteit in het begeleiden van een transitieproces naar het implementeren van de CSRD.​

Competenties

 • overtuigingskracht
 • analytisch vermogen
 • samenwerken
 • zelfredzaamheid
 • Reflecterend vermogen

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

 • Finance tax & Advice
 • Accountancy
 • Bedrijfskunde
 • Commerciële economie
 • Finance & Control
 • Rechten

Voorwaarden voor deelname

De doelgroep van deze minor zijn in eerste instantie studenten van met name financieel economische opleidingen. Maar ook voor andere economische opleidingen zoals bedrijfskunde is de CSRD relevant, aangezien de CSRD niet alleen over rapporteren gaat, maar nadrukkelijk ook over strategie en bedrijfsprocessen. Hiermee is de CSRD ook mogelijk relevant voor bijvoorbeeld technische opleidingen. 

Om tot deze minor toegelaten te worden dient de student zijn propedeuse en minimaal 120 studiepunten behaald te hebben.

Goed om te weten
Geen intakegesprek

Literatuur

Europese wetgeving CSRD (Engels en Nederlands)

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor. 

De minor bestaat uit een:
-Theorielijn
-Praktijklijn
-Vaardighedenlijn

In de eerste vier weken van het programma staat het verwerven van kennis over de CSRD en de uitwerking van een praktijkvraagstuk centraal. Hierbij ga je zowel zelfstandig als samen actief met de theorie aan de slag en word je begeleid door docenten van de HAN. De eerste vier weken zijn er ongeveer 10 contactmomenten per week.
In deze vier weken worden ook gastcolleges gefaciliteerd.
Hiernaast wordt in deze periode een start gemaakt met het maken van een plan om je vaardigheden verder te ontwikkelen.

Na deze vier weken ga je gedurende 14 weken een praktijkopdracht uitvoeren bij een bedrijf gericht op de implementatie van de CSRD. Deze opdracht wordt in duo’s uitgevoerd. De periode wordt afgesloten met een portfolio en een individueel mondeling assessment.

Werkvormen

 • Hoorcollege
 • Werkcollege
 • Intervisie
 • Zelfstudie
 • Reflectie
 • Gastcolleges

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Presentaties door student (formatief)
 • Mondeling assessment (summatief)
 • Portfolio praktijkopdracht en vaardigheden (summatief)

Beoordelingscriteria:
De student is in staat om: 

 • Theoretische kennis van de CSRD toe te passen binnen een casus. Als toets moment wordt na iedere lesweek een presentatie gegeven over de onderzoeksresultaten van die week (4 in totaal per student). Hierbij word je van feedback voorzien en reflecteer je op de door jezelf verrichte werkzaamheden.
 • De opdrachtgever te adviseren over- en te helpen bij de implementatie van de CSRD. Dit wordt afgerond met het schrijven van een Dit wordt inhoudelijk beoordeeld en afgesloten met een individueel mondeling (beide minimaal een 5.5).

 

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke informatie:

Arnold Wijbenga
E-mail: arnold.wijbenga@han.nl
Tel: 0615112713

Locatie:
In september start de voltijd minor zowel in Arnhem als in Nijmegen. Op basis van je woonplaats word je automatisch ingedeeld op de dichtstbijzijnde locatie.

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/