Kies op maat

Inloggen Menu

Slim plannen en organiseren in de zorg

Studenten beoordeelden deze minor eerder met een 8,7

De minor Slim Plannen en Organiseren in de Zorg (SPOZ) van de HAN verbetert en innoveert  zorgprocessen. Hoe bijzonder de zorgsector is, mag je zelf ervaren tijdens projecten in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen of medische bedrijven. Je krijgt een blik in de ‘achterkant’ van de zorg.

Deze minor geeft je ook meer inzicht in de grootte, de spelers en de werking van de zorgsector. In de praktijk ga je aan de slag met het meer efficiënt organiseren van patiënt-, goederen- en informatiestromen en financiële stromen. Je herkent vast actuele zorgonderwerpen zoals lange wachttijden bij de jeugdhulpverlening, medicijntekorten en -verspilling, hoge administratieve lasten en een dreigend tekort aan huisartsen en verpleging. Binnen deze minor kun jij een steentje bijdragen aan een van deze onderwerpen of een ander door jou gekozen zorglogistiek thema.  

Naast achtergrondkennis over de zorgsector, doe je dus vooral praktische ervaring op door zorgprocessen te verbeteren. Deze bagage en je GxP-certificaat, maken je tot een (vol)waardig gesprekspartner zowel binnen als buiten de zorgsector.

Het GxP-certificaat: mooi op je cv! 

Tijdens de minor kun je een officieel GxP-certificaat halen, waarmee je je kansen op een baan binnen de zorg sterk vergroot. GxP is een overkoepelende term voor een stelsel van kwaliteitssystemen. Kwaliteit en Good Practice staan voor de veiligheid van consumptie van producten voordat ze bij de cliënt of klant terechtkomen. Trainers Loes, Bas en Leon van Rescop nemen je mee in de farmaceutische wereld en laten je zien wat er nodig is om een hoge standaard van kwaliteit te kunnen garanderen.  

Onderwerpen

 • Het Nederlandse zorgstelsel: maatschappelijke en marktontwikkelingen, financiering, kwaliteitssystemen, wet- en regelgeving en de Green Deal Zorg;
 • Zorgmanagement: scrummen in de zorg, LEAN management, veranderkunde in de zorg en management van je eigen project;
 • Zorgprocessen op inhoud: patiëntenlogistiek, besturing van patiëntenstromen, capaciteitsplanning, goederenlogistiek, GxP Good Manufacturing Practices en ketenzorg;
 • Praktijkervaring uit de zorg met gastsprekers uit het veld, met bedrijfs- en ziekenhuisbezoeken, met de HAN-zorggame en het uitvoeren van onderzoeksprojecten in de praktijk.

Soort minor
De SPOZ is een verbredende minor. In een verbredende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

De minor laat je kennis maken met en of bereidt je voor op het werken in de zorgsector, die veel groter is dan ziekenhuizen, verpleeghuizen of GGZ alleen.

Leerdoelen

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Inzicht in processen en ontwikkelingen binnen de zorgsector;
 • Verbeteren en innoveren van processen binnen zorginstellingen;
 • Anticiperen op zorginnovaties en de gevolgen daarvan binnen de organisatie.

Competenties

 • Patiënten-, cliënten-, goederen- en informatiestromen in zorginstellingen beheersen en verbeteren;
 • Efficiënte processen in zorginstellingen plannen en organiseren;
 • Sturing geven en bijdragen aan veranderingen en projecten binnen de zorgorganisatie.

Ingangseisen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en van het juiste niveau is. Maar vooral als deze je interesseert!

Voor wie?

 • Studenten van economische of technische managementopleidingen die kennis en ervaring willen opdoen over de werking van de zorgsector en die zich willen richten op het verbeteren en innoveren van processen binnen de zorg. 
 • Studenten die een zorg- of welzijnsopleiding volgen en willen weten hoe processen binnen de zorg te verbeteren en te innoveren zijn en die willen weten wat dit voor de zorg betekent als het gaat om het organiseren van de processen.

Voorwaarden voor deelname
Je hebt minimaal 4 semesters gevolgd van een economische, technische of managementopleiding of van een zorg-/welzijnsopleiding op bachelor- of masterniveau.

Literatuur

A. Ardon. Doorbreek de cirkel.
A. Ardon. Ontketen de vernieuwing.
R. Emmerik. Kwaliteitsmanagement.
H.H. Glöckner & S. Weijers. Logistiek in de zorg.

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

In de eerste vijf weken krijg je vooral theorie via hoor-, gast- en werkcolleges. In dit theoretisch blok heb je ongeveer 20 college-uren per week. Vanaf week 7 heb je wekelijks 1 of 2 dagen colleges en of workshops. Daarnaast ben je gemiddeld 3 dagen per week op je praktijklocatie bezig met je onderzoeksopdracht samen met 1 of 2 medestudenten. Het SPOZ-docententeam regelt vooraf de onderzoeksopdrachten, waaruit je kunt kiezen tijdens de kick-off. Je kunt ook zelf in samenspraak met de minorcoördinator een onderzoeksopdracht inbrengen vanuit een zorginstelling bij jou in de buurt. De onderzoeksopdracht rond je af met een eindpresentatie bij de opdrachtgever of tijdens het minisymposium zorglogistiek.

De minor SPOZ heeft een programma met veel ruimte voor de praktijk. De bedrijfs- en ziekenhuisbezoeken, gastsprekers en onderzoeksopdrachten worden voor de studenten geregeld door de minor.

Werkvormen

 • Praktijkopdrachten binnen ziekenhuizen en andere zorginstellingen
 • Bezoek aan het iXperium Health
 • Hackaton binnen ziekenhuisomgeving
 • We spelen de HAN-zorggame
 • Rondleiding 'de andere kant van het ziekenhuis'
 • Workshop 'Lean in de zorg'
 • Gastsprekers uit de (zorg)praktijk
 • Hoor- en werkcolleges
 • Minisymposium zorglogistiek

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt als volgt:

 • Tentamen-Rescop (MC)
 • Vak gerelateerde (voorbereidings-)opdrachten
 • HAN-zorggame
 • Presentatie en discussie onderzoeksproject van praktijkopdracht
 • Artikel of verkort adviesrapport bij onderzoeksproject van praktijkopdracht

Aanvullende informatie

Voor inhoudelijke informatie:
Henny van Gaalen
henny.vangaalen@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het opengaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN-studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze, NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/